De gemeente houdt dinsdag 2 juni a.s. een informatie avond over het vervangen van de riolering in het zuidelijke deel van de Grunobuurt. Deze wordt gehouden van 19:30 tot 21:00 in Buurtcentrum Stadspark, Lorentzstraat 11.

Deze vernieuwing van het riool brengt een aanzienlijke herinrichting met zich mee. Alle bestaande (75) straatbomen zijn volgens de gemeente mede ten gevolge van de werkzaamheden niet te handhaven en staan op de nominatie om gekapt te worden.

Het plan is om tussen de nieuw aan te leggen parkeerstroken andere boompjes te planten. De parkeerstroken komen op stoepniveau en worden onderverdeeld in vakken, het totale aantal parkeerplaatsen in de wijk blijft min of meer het zelfde.

De plannen voor de herinrichting in onze wijk vallen samen met de voorgenomen ophoging van de kade van het Hoornsediep. Deze kade moet over een deel van het traject met 40 - 0cm verhoogd worden, grofweg vanaf de fietsbrug ter hoogte van de Muntinglaan tot ergens bij de winkels de Action en Runnersworld. Het is de wens van de gemeente om de oude elzen die aan het Hoornsediep staan te vervangen door iepen. Men wil i.v.m. verjonging en “verbetering van de boomstructuur” alle 46 elzen kappen, inclusief de 11 bomen aan de noordzijde van de Parkbrug. Het gaat dus niet alleen om de locatie van de ophoging.

De werkgroep Verkeer & Beheer van de wijkraad Grunobuurt heeft de afgelopen periode intensief overleg gehad met de gemeente. Zij staat achter de plannen voor de herinrichting en kan zich uiteindelijk vinden in de argumentatie van de gemeente om de straatbomen te vervangen. Met grote tegenzin want het verdwijnen van zoveel soms grote, beeldbepalende bomen betekent nogal wat voor de bewoners en voor natuur en vogels in de wijk.

De werkgroep wil het liefst dat de werkzaamheden aan de riolering en de gedeeltelijke ophoging van de kade van het Hoornsediep zoveel mogelijk samenvallen. Naast het drukken van de kosten is een belangrijke reden de periode van overlast voor o.a. omwonenden en ondernemers te verminderen. De voorgenomen kap en vervanging van alle elzen aan het Hoornsediep is echter iets waar de werkgroep ernstige bedenkingen bij heeft, zeker gezien het massale verdwijnen van bomen elders in de wijk. Het is de vraag of de wijkraad daarmee akkoord kan gaan.

Grunobuurt.nl maakt gebruik van een paar cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Meer informatie OK