onderhoud

  • Groot onderhoud in zuidelijk deel Grunobuurt


    Door Grunobuurter Martha – 9 februari 2018
    In 1936 heeft de Chr. woningstichting Patrimonium woningen laten bouwen in de kop van Grunobuurt Zuid. Deze zijn in 1976 gerenoveerd. De bewoners moesten toen tijdelijk verhuizen. Nu worden deze woningen opnieuw goed onder handen genomen.