Werkgroep

 • Jaarverslag Wijkraad Grunobuurt 2012

  Sinds november 2010 heeft de Grunobuurt een Wijkraad. Vanaf de oprichting is de Wijkraad actief bezig om de leefbaarheid en de onderlinge contacten in de buurt te verbeteren. In de oprichtingsfase zijn we vooral bezig geweest met het op poten zetten van de organisatie. De Wijkraad richt zich nu vooral op het organiseren van activiteiten en de samenwerken met andere organisaties. Hieronder een overzicht van alle bezigheden en activiteiten in 2012.

  Grunobuurt Noord en Zuid

  25 april 2014

  Het jaar 2012 stond in het teken van een nadere kennismaking met bewoners in Grunobuurt Noord en met organisaties die in Noord actief zijn.
  Het “Wijkteam” houdt zich bezig met de renovatie en de wederopbouw van Noord. Met subsidie van de gemeente worden er allerlei projecten gerealiseerd. Grunobuurt Zuid is ook vertegenwoordigd in het Wijkteam, naast een vertegenwoordiging van Woningcorporaties Nijestee en Patrimonium, Het Wilde Klupje en de Gemeente.

  Zuidelijke Ringweg

  We zijn betrokken bij de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg. Deze stichting is actief bezig om bij bewoners en bij de politiek onder de aandacht te brengen met wat voor problemen de omliggende wijken van het Julianaplein en de A7 te maken krijgen bij het project Aanpak Zuidelijke Ringweg.

  Platvorm Huisvesting Student en Stad

  We hebben contact gelegd met het Platvorm Huisvesting Student en Stad. Zij houden zich bezig met de problemen die in er in de hele stad ontstaan als gevolg van gemeentelijk beleid op het gebied van studentenhuisvesting.

  Het 4 Wijkenoverleg

  Dit clusteroverleg is een overleg 2x per jaar tussen de gemeente (stadsdeelcoördinator) en de wijken Laanhuizen, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt en Grunobuurt. Grote gemeentelijke projecten zoals die rond het spoor aan de Paterwoldseweg (de zogenaamde HOV-as) komen aan de orde. Wij hebben dankzij dit overleg meer contacten met de ons aangrenzende wijken en we krijgen informatie over gemeentelijke projecten in ons deel van de stad.

  Inventarisatie van Verenigingen van Eigenaren

  Sinds de oprichting zijn we bezig om alle VvE’s in de wijk in kaart te brengen. Het doel is meer contact met de VvE’s, meer uitwisseling van kennis tussen de VvE’s en makkelijker doorspelen van belangrijke informatie naar VvE’s. We hebben alle Verenigingen van Eigenaren aangeschreven en we zijn nog bezig om alle contactpersonen in de buurt in kaart te brengen.

  Website

  Sinds 2011 hebben we naast onze eigen website: www.grunobuurtzuid.nl een eigen twitter en facebookaccount. We zijn met Nijestee in overleg om samen één website te organiseren voor de Grunobuurt. Maar zover is het helaas nog niet.

  Welkomstpakket

  Nieuwe bewoners willen we graag welkom heten in de wijk door het aanbieden van een Welkomstpakketje met daarin achtergrondinformatie over de wijk, activiteiten van de Wijkraad en van het Buurtcentrum Stadspark. We proberen goed op te letten als er nieuwe Jaarverslag Wijkraad Grunobuurt Zuid 2012 bewoners in de wijk komen wonen, maar we willen ook graag dat buurtbewoners een verhuizing aan de Wijkraad melden.

  Nebokerk

  In november is er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de herbestemming van de Nebokerk. De eigenaar van de kerk (WKL Vastgoed) wil de kerk verkopen aan Stichting Ruimzicht. De aanvraag is nog in behandeling bij de gemeente. We hebben als Wijkraad bij de gemeente aangegeven dat we de plannen ondersteunen maar ook dat we ons nog wel zorgen maken om parkeerdruk in de van Leeuwenhoekstraat.

  Activiteiten in 2012

  De Wijkraad heeft in 2012 een aantal activiteiten georganiseerd. Zo hebben we in mei 2012 een eerste Openbare Vergadering gehad waarbij alle bewoners uitgenodigd waren. Op 21 december is voor de 2e keer een kerstborrel georganiseerd waar die door ongeveer 100 mensen zijn bezocht.
  In de zomer van 2012 hebben we ons eerste echte grote Wijkfeest mogen organiseren. Dit was ook een groot succes. We hebben een opkomst gehad van naar schatting zo ongeveer 200 mensen. De reacties op zowel de Kerstborrel als het Wijkfeest waren erg positief.
  We hopen dat hierdoor de onderlinge contacten in de buurt verbeteren. We nodigen ook altijd alle bewoners uit van de hele Grunobuurt waarmee we duidelijk willen maken dat Noord en Zuid bij elkaar horen.

  Wat wil de Wijkraad in 2013?
  • De Wijkraad Grunobuurt wil graag een platform zijn en blijven om informatie uit te wisselen over onderwerpen die voor buurtbewoners van belang zijn. Wij kunnen geen individuele problemen oplossen maar we kunnen wel mensen met elkaar in contact brengen die wat voor elkaar kunnen betekenen. Samen weet je toch net dat beetje meer!
  • We willen de komende jaren activiteiten blijven organiseren voor bewoners van de Grunobuurt. We willen hier meer buurtbewoners bij betrekken en samen met de buurtbewoners feesten en activiteiten organiseren. Ook willen we graag meer ( jonge) mensen bij onze activiteiten betrekken. Samen beleef je tenslotte meer!
  • Daar waar het gaat om de gezamenlijke belangen van de buurt willen wij ons samen met alle bewoners sterk maken en de stem van de Grunobuurt laten horen. Samen bereik je gewoon meer!
  • Wijkraad Grunobuurt en Het Wilde Klupje hebben besloten om in 2014 voor de Grunobuurt één Wijkraad te realiseren om samen activiteiten te organiseren en gezamenlijk voor Gruno-buurtbelangen op te komen. Samen kom je verder!

  Heeft u vragen of wilt u contact met de Wijkraad? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • Jaarverslag Wijkraad Grunobuurt 2014

  Voor u ligt het jaarverslag van 2014 van de wijkraad Grunobuurt. Het is een mooi jaar geworden voor de Grunobuurt, een jaar dat in het teken stond van leuke projecten en meer samenwerking.

  8 april 2014

  We hebben als wijkraad ons dit jaar ten doel gesteld om nog meer samen te werken met andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Grunobuurt. We kunnen wel zeggen dat de resultaten nu ook echt zichtbaar worden. Hieronder een greep uit de werkzaamheden die gedaan worden door alle vrijwilligers van de wijkraad.

  Werkgroep Verkeer en Beheer heeft zich onder andere intensief ingezet om de belangen vanuit de Grunobuurt te vertegenwoordigen in de Klankbordgroep Ondertunneling Paterwoldseweg over de nieuw te bouwen tunnel bij het spoor. Ook met het Noorderpoort zijn contacten gelegd. Het schoolgebouw aan de Muntinglaan wordt verbouwd en zal straks weer veel leerlingen huisvesten. De wijkraad wil graag afspraken maken over preventie van zwerfafval en overlast. Ook de nieuwbouw van de wooncomplexen in het noordelijke deel van de wijk is weer in beweging. Met Nijestee is hierover, en ook op andere vlakken, een goede samenwerking.

  Werkgroep Welkomstpakket heeft met woningcorporaties Nijestee en Patrimonium afgesproken dat zij nieuwe mutaties (anoniem) aan ons melden, zodat nieuwe bewoners een welkomstpakketje kunnen ontvangen. Ook heeft de werkgroep de eerste contacten gelegd met de middenstanders in de Grunobuurt. Zij leveren een kleine bijdrage aan de inhoud van het welkomstpakketje.

  Werkgroep Platform VVE heeft zich dit jaar sterk gemaakt voor het opzetten van een forum voor de Vereniging van Eigenaren in de Grunobuurt.
  Op het forum is informatie, kennis en ervaring met elkaar te delen.

  Werkgroep Websiteredactie & Social Media lanceerde in het najaar de geheel vernieuwde website voor de Grunobuurt. Voortaan is er één website voor de hele Grunobuurt. Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen!
  Ook de twee twitter-accounts die de Grunobuurt rijk was zijn nu samengevoegd.

  Werkgroep Activiteiten heeft dit jaar weer een aantal activiteiten voor de buurt georganiseerd. Op 11 juli werd de, inmiddels traditionele, Buurtbarbecue georganiseerd. Met naar schatting zo’n 110 bezoekers werd het een gezellig en geslaagd feest.
  Op 19 december werd de Kerstborrel georganiseerd. Ook dit jaar weer erg sfeervol en met een opkomst van ongeveer 130 mensen een zeer geslaagde avond.

  Het bestuur heeft in 2014 de eerste contacten gelegd met het Buurtcentrum Stadspark. In de sector welzijn en voorzieningen voor de buurt wordt door de gemeente flink bezuinigd. Ontwikkelingen vanuit de overheid om steeds meer overheidstaken bij de buurt en bij buurtorganisaties te leggen roepen nog veel vragen op.
  Omdat we toch zuinig willen zijn op de voorzieningen die we al hebben zijn we de samenwerking met het Buurtcentrum Stadspark gaan opzoeken. We zijn dan ook meteen maar begonnen met samen optrekken door de Kerstborrel dit jaar gezamenlijk te organiseren.

  Naast feestelijke activiteiten organiseert de wijkraad elk voorjaar een Openbare vergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd worden.
  In deze vergadering (op 17 maart) was er aandacht voor de op handen zijnde verbouwingen van O.B.S. de Starter aan de Paterswoldseweg en het Noorderpoort aan de Muntinglaan. Maar ook andere wijkzaken zoals de ondertunneling aan de Paterswoldseweg passeerden de revue.

  Het co-creatie-proces, waarin de bewonersorganisaties van de zogenaamde 4 wijken Grunobuurt, Zeeheldenbuurt, Laanhuizen en Badstratenbuurt ideeën hebben kunnen ontwikkelen in samenwerking met de gemeente, heeft 12 activiteiten opgeleverd verspreid over deze 4 wijken. Op 11 juni 2014 werden alle georganiseerde activiteiten gepresenteerd op de Wijk-Activiteitenmarkt “Buren, Biertje, Bitterballen” bij Café Bolhuis aan de Paterswoldseweg. Op de website staat een leuk filmpje van deze dag.

  Om de activiteiten te kunnen financieren krijgt de wijkraad subsidie van de gemeente. Deze standaardsubsidie is geheel opgegaan aan deze activiteiten. Van 2013 hadden we subsidie over, welke we voor het vernieuwen van de wijkwebsite hebben gebruikt.
  Vanuit het NLA (Nieuw Lokaal Akkoord 2.0) hebben we enkele andere projecten kunnen financieren. Zoals het planten van bloembollen in de middenberm op de Paterswoldseweg in het noordelijk deel van de buurt. Daarnaast konden we het zomerfeest en de kerstborrel meer glans geven. Ook hebben we twee duurzame partytenten kunnen aanschaffen.
  Voor 2015 is NLA niet meer beschikbaar dus zullen we moeten kijken waar we eventueel extra financiering vandaan kunnen halen als we wat extra’s willen doen.

  De mensen van de wijkraad waren nauw betrokken bij de verschillende projecten die dankzij de NLA subsidie de afgelopen twee van de grond zijn gekomen. Het laatste project wordt in de loop van 2015 gerealiseerd. De Grunobuurt krijgt dan met een Vogelhuisjesroute en de Urban Blocks nu ook kunst in de wijk. Op de wijkwebsite en op www.mensenmakenstad.nl is van alles te lezen over de projecten.

  Helaas was er dit jaar een erg triest bericht. In de zomer overleed Els de Lange. Zij was medeoprichter van de wijkraad en sindsdien actief betrokken. Haar persoonlijkheid en aanwezigheid hebben een gat achtergelaten.

  In 2015 willen we als wijkraad meer bewoners bereiken en betrekken bij de activiteiten. Ook willen we graag meer vrijwilligers die zich in willen zetten en mee willen helpen het werk van de wijkraad voort te zetten.
  We hopen dat we in 2015 met elkaar kunnen werken aan nog meer verbinding in de Grunobuurt!


  Heeft u vragen of wilt u contact met de Wijkraad? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Twitter: @grunobuurt

  Facebook: Grunobuurt Groningen

  Opgeven voor de digitale nieuwsbrief kan hier op de wijkwebsite

 • Jaarverslag wijkraad Grunobuurt 2015

  20 juli 2016

  2015 is een jaar vol verandering geweest. Maar ook een jaar dat in het teken stond van leuke projecten en meer samenwerking.

  Helaas hebben Kora Oldert en Barbara Houtman het bestuur van de wijkraad verlaten. Met een etentje, cadeaubon en een bloementje werden beide dames bedankt voor hun grote inzet in de wijkraad.

  We hebben als wijkraad ons dit jaar ten doel gesteld om nog meer samen te werken met andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Grunobuurt. We kunnen wel zeggen dat de resultaten nu ook echt zichtbaar worden. Hieronder een greep uit de werkzaamheden die gedaan worden door alle vrijwilligers van de wijkraad.

  Werkgroep Verkeer en Beheer heeft zich onder andere intensief ingezet om de belangen vanuit de Grunobuurt te vertegenwoordigen bij de rioleringswerkzaamheden, die een grote impact, in Grunobuurt-Zuid zal hebben. Ook de sloop en nieuwbouw van de wooncomplexen in het noordelijke deel van de wijk is weer in beweging. Met Nijestee is hierover, en ook op andere vlakken, een goede samenwerking.

  Werkgroep Welkomstpakket heeft met woningcorporaties Nijestee en Patrimonium afgesproken dat zij nieuwe mutaties (anoniem) aan ons melden, zodat nieuwe bewoners een welkomstpakketje kunnen ontvangen. Ook heeft de werkgroep de eerste contacten gelegd met de middenstanders in de Grunobuurt. Zij leveren een kleine bijdrage aan de inhoud van het welkomstpakketje.
   
  Werkgroep Platform VVE heeft zich dit jaar sterk gemaakt voor het opzetten van een forum voor de Vereniging van Eigenaren in de Grunobuurt.
  Op het forum is informatie, kennis en ervaring met elkaar te delen.

  Werkgroep Websiteredactie& Social Media heeft de in 2014 gelanceerde Website weer heel goed bijgehouden. Ook de Facebook-pagina wordt regelmatig ge-update zodat alle bewoners van de Grunobuurt goed op de hoogte worden gehouden. Doormiddel van enkele digitale nieuwsbrieven wordt geattendeerd op de nieuwe items. Daarnaast wordt via twitter ook regelmatig nieuws gedeeld.

  Werkgroep Activiteiten heeft dit jaar weer een aantal activiteiten voor de buurt georganiseerd.
  Zowel de zomer BBQ op 3 juli als de Kerstborrel op 18 december werd weer in samenwerking met de het Buurtcentrum Stadspark georganiseerd. Beide waren weer zeer geslaagd en de opkomst was weer groter dan in 2014.

  De contacten met het Buurtcentrum Stadspark zijn goed en we zijn aan het bespreken waar we elkaar kunnen aanvullen of versterken.

  Naast feestelijke activiteiten organiseert de wijkraad elk voorjaar een Openbare Wijkraadvergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd worden.
  In deze vergadering (op 11 maart) was er aandacht voor het Sponsorproject HOMERIDE van wijkbewoner Roelof Veldhuis.
  Presentatie van het nieuwe logo van de wijkraad. Ontwerper is Rutger Prins.

  Kunst: Vogelhuisjes wandelroute
  In het voorjaar stonden de vogelhuisjes tentoongesteld in de hal van RO/EZ aan het Gedempte Zuiderdiep. En van 25 t/m 28 maart werden de vogelhuisje in de wijk opgehangen. Met op 28 maart de officiële onthulling van de route door Stadsecoloog Jan Doevendans. Samen met de ontwerpster Lena van der Wal en diverse adoptieouders werd de route langs de ca. 60 volgelhuisjes gelopen

  Kunst: Urban Blocks
  Door diverse vertragingen zullen deze tweede helft 2016 worden geplaatst in de wijk.

  Lentekriebels
  In 2015 deden we voor het eerst ook mee aan de jaarlijkse schoonmaakactie Lentekriebels. Onder de naam Grunokriebels werd op zaterdag 11 april door een enthousiaste groep wijkbewoners zweffafval opgeruimd. Er werd verzameld in Buurtpand Koppel en de organisatie was in handen van een aantal vrijwilligers.

  Om de activiteiten te kunnen financieren krijgt de wijkraad subsidie van de gemeente. In 2015 hadden we meer subsidie dan uitgaven.

  In 2016 willen we als wijkraad meer bewoners bereiken en betrekken bij de activiteiten. Ook willen we graag meer vrijwilligers die zich in willen zetten en mee willen helpen het werk van de wijkraad voort te zetten. We hopen dat we in 2016 met elkaar kunnen werken aan nog meer verbinding in de Grunobuurt!


  Heeft u vragen of wilt u contact met de Wijkraad? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Twitter: @grunobuurt

  Facebook: Grunobuurt Groningen.

  Wijkwebsite: www.grunobuurt.nl

  Opgeven voor de digitale nieuwsbrief kan hier op de wijkwebsite

 • Nieuws van de Wijkraad ... Hart voor de Grunobuurt !!


  Afgelopen woensdag 1 november was in buurtpand Koppel een informatiebijeenkomst van de wijkraad Grunobuurt. Doel van de wijkraad was om enthousiaste mensen te vinden die mee willen denken en doen in de Grunobuurt.

 • Nieuws van de Wijkraad; bestuursleden, meedenkers en -doeners gezocht

   

  Het bestuur van de Wijkraad heeft recent de keuze gemaakt om hun functies neer te leggen om zo een open start te creëren voor een nieuw bestuur. Ze vinden de Wijkraad belangrijk voor de Grunobuurt en daar hoort een een zichtbaar bestuur bij. Doorstroming geeft tevens andere bewoners van de Grunobuurt de gelegenheid de Wijkraad mede vorm te geven.... nieuwe mensen, nieuwe ideeën!