Jaarverslagen Wijkraad Grunobuurt

Wat doet de wijkraad nu eigenlijk precies en waar houden de vrijwilligers die in bestuur en in de werkgroepen zitten zich nu eigenlijk mee bezig? Het jaarverslag geeft daarvan een overzicht.

Kies hieronder een jaarverslag en lees met welke verschillende onderwerpen en activiteiten de wijkraad Grunobuurt bezig is geweest.

Logo Grunobuurt Groningen 2015 (in het groen)

 WEBREDACTIE


 ST. WIJKRAAD GRUNOBUURT

p/a Lorentzstraat 11
9727 HW Groningen

info@grunobuurt.nl

Tegel sec Vrouger