•  

  Groningen krijgt dit jaar te maken met diverse werkzaamheden aan weg en spoor. Eén van de grootste projecten (de ombouw van de zuidelijke ringweg) gaat in uitvoering en er wordt aan diverse andere wegen en sporenprojecten gewerkt. Vanaf het hemelvaartweekend zijn er regelmatig stremmingen op de zuidelijke ringweg en andere wegen in en rond de stad. Daarnaast zijn er 5 periodes waarin een aantal treinen van en naar Groningen niet rijdt.

 •  

  Aan bewoners, ondernemers en instellingen van de Grunobuurt (Paterswoldseweg)

  11 april 2018

  Geachte heer, mevrouw,

  In opdracht van de gemeente Groningen is Hemmen Aanneming Wegenbouw bezig met het vernieuwen van de riolering in de Grunobuurt.

  Aanleiding brief
  In 2017 hebben wij een nieuwe riolering aangelegd in de rijbaan en fietspad van de Paterswoldseweg. Dit betreft een gescheiden rioolstelsel met een leiding voor ‘schoon regenwater’ en ‘vuilwater’ (gootsteen, toilet, douche e.d.). Het regenwater hoeft niet gezuiverd te worden en gaat rechtstreeks naar de sloot langs de Concourslaan. Deze werkzaamheden brengen dusdanig veel verkeershinder met zich mee, dat we deze werkzaamheden in het weekend moeten uitvoeren.

 •  

  LenteKriebels is door de jaren heen in Groningen uitgegroeid tot een omvangrijke en gezellige schoonmaakactie. Jaarlijks doen buurtbewoners, scholen, verenigingen en sportclubs mee. Vanaf 2015 doet de Grunobuurt ook mee, onder de naam GrunoKriebels.

  Hoewel onze buurt een relatief fruitige buurt is, zijn er altijd hoekjes die wel wat aandacht kunnen gebruiken. Die schoonmaakaandacht gaan we zaterdag 13 mei van 10.00 tot 13.00 weer geven, want opgeruimd staat tenslotte netjes.

 •  

  Voor een aantal locaties die zich lenen voor grote en middelgrote evenementen zijn de afgelopen jaren locatieprofielen vastgesteld. In een locatieprofiel wordt het karakter van een evenemententerrein, de voorzieningen en de spelregels beschreven, zodat er duidelijkheid ontstaat voor zowel omwonenden als organisatoren.

  Voor het Suikerfabriekterrein is nu ook een concept-locatieprofiel ontwikkeld, welke vanaf heden ter inzage ligt. Het concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein is HIER te raadplegen.

  Op woensdag 10 mei aanstaande wordt er een algemene inspraakavond gegeven. En u kunt deze bijeenkomst bijwonen.

  Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 – 21.30 uur in het Zeefgebouw, de Wolkenfabriek, op het Suikerfabriekterrein, Energieweg 10.

  Terinzagelegging

  Het concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein ligt ter inzage vanaf heden tot en met maandag 22 mei 2017. U kunt het concept- locatieprofiel Suikerfabriekterrein inzien in de gemeentelijke locatie (tijdens de gebruikelijke openingstijden) aan het Harm Buiterplein 1.

  Zie deze linkvoor meer informatie.

   


 • De gemeente Groningen nodigt u van harte uit voor de Stadjer Klimaattop op 19 mei 2016. De klimaattop is speciaal voor Stadjers die binnen hun wijk al actief zijn op het gebied van energie en duurzaamheid, of graag actief willen worden. De vele initiatieven van Stadjers zijn hard nodig om onze stad duurzaam te maken op weg naar een energieneutraal Groningen in 2035. Onderwerp van de klimaattop is dan ook: Samen de volgende stap zetten!

  Er zijn al veel Groningers bezig met energiebesparing en duurzaamheid in hun wijk. Daarbij heeft de één net een postcoderoos project gerealiseerd en begint de ander met een eerste informatiebijeenkomst. We hopen zowel bestaande als nieuwe initiatieven op de bijeenkomst te verwelkomen.
  Tijdens de avond kunt u ervaringen en tips uitwisselen, zo leert de ene wijk van de andere wijk. Ook kunt u terecht bij Grunneger Power, Buurkracht en Groningen Woont Slim voor hulp en advies. Ook komt wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen langs om te kijken hoe de gemeente u nog beter kan ondersteunen. Aan het einde van de avond kent u de do's en don'ts en weet u hoe u een volgende stap kunt zetten in uw wijk richting een duurzaam Groningen.


 • De gemeente Groningen geeft tijdelijk € 17,50 korting bij de aanschaf van een regenton. Zo hopen ze het benutten van regenwater te stimuleren.  

  Elk jaar valt er gemiddeld 760 mm water in Nederland, dat is 760 liter op één vierkante meter. Dat regenwater is schoon en prima te gebruiken voor allerlei doeleinden. Bijvoorbeeld om de planten water te geven, maar ook voor het wassen van ramen is het heel geschikt. De eenvoudigste manier om regenwater op te vangen is in een regenton.

 • Vrijdag 11 juli a.s. is het weer zover; het jaarlijks terugkerende ZomerWijkfeest Grunobuurt. Zet maar alvast in uw agenda!!

  Noot 2 juni: I.v.m. met het WK Voetbal is het het Wijkfeest verschoven van 4 juli naar 11 juli. Excuus voor het ongemak.

  En heb je zin om mee te helpen? Meld je dan aan via het contactformulier van de Wijkraad. Alle hulp is welkom; bedenken, organiseren, uitvoeren, hand- en spandiensten verrichten op de dag zelf. Samen kunnen we ook dit jaar weer van het ZomerWijkfeest een groot succes maken!!

   

 • Zaterdag 17 mei a.s.

  OPEN DAG van het Convivium in de Grunobuurt!
  Van 13.00 - 16.00 uur zijn buurtbewoners van harte welkom in de Stadsparkkerk.

  Stichting Ruimzicht (http://www.ruimzicht.nl)  heeft de Stadsparkkerk (naast de Neboflat) omgebouwd tot een “Convivium”.... wat ‘leefgemeenschap’ betekent. Bij Stichting Ruimzicht wordt hiermee een studentenhuis bedoeld dat speciale kenmerken vertoont. De leden van het convivium zijn Christen of willen bewust in de Christelijke traditie staan. Dat wil niet zeggen dat je een vastomlijnd geloof moet hebben of zonder twijfel zou mogen zijn.

  Klik op LEES MEER onder de foto om meer over het Convivium te lezen.

 • In de Grunobuurt is, met een financieel steuntje in de rug van het NLA-wijkteam, het braakliggende terrein aan de Stephonstraat omgetoverd tot een bloeiende moestuin genaamd de Grunotuin. De initiatiefneemster Barbara Houtman plantte er, samen met medetuiniers en Pieter Bregman (directeur van woningcorporatie Nijestee), twee appelbomen, een cadeau van Nijestee. Een goede reden om de Grunotuin even in het zonnetje te zetten!

   

  Klik op de volgende link voor een verslagje en filmpje: http://mensenmakenstad.nl/2014/04/zaaien-oogsten-en-laten-bloeien/

 • Vanaf heden is de bouw van Typhoon in de Grunobuurt dag en nacht te volgen via een webcam. Deze webcam staat op het naastgelegen gebouw Traverse en geeft een mooi beeld van het bouwproces.

  Klik op de foto om het bouwproces te volgen: 

 • De omwonenden van het Stadspark maken zich zorgen over de toenemende geluidsoverlast van feesten in het park en vrezen de plannen van de gemeente om van de Drafbaan een evenemententerrein te maken. De Actiegroep 'Feesten uit balans' heeft een eigen website en is te volgen via Twitter.

  www.feestenuitbalans.nl  /   Twitter

  Op 25 februari 2013 is de Actiegroep “Feesten Uit Balans” opgericht. De actiegroep is een gezamenlijk initiatief van buurtbewoners en wijkraadsleden uit de wijken Grunobuurt, Laanhuizen, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt en Buitenhof in Groningen.  De naam 'Feesten Uit Balans' (FUB) is gekozen als tegenhanger van het Beleidsplan 'Feesten In Balans 2' van de gemeente Groningen wat gaat over geluidsnormen en evenementen.

  Als omwonenden van het Stadpark maken wij ons zorgen over de plannen van de gemeente om van de Drafbaan een permanent  evenemententerrein te maken. Op dit moment ervaart de omgeving al veel geluidsoverlast van diverse muziekevenementen in het park. Verschillende bewoners uit de wijk hebben vorig zomer bij de Wijkraad dit probleem aangekaard.  Bij Meldpunt Overlast zijn veel klachten binnen gekomen.  Helaas worden deze klachten door de gemeente ongegrond verklaard omdat het geluid binnen de door de gemeente vastgestelde regels en toegestane geluidsniveaus blijft.

  Als Actiegroep vinden wij dat deze normen niet reëel zijn en veel te hoog liggen en we vinden dat de beleving van omwonenden, dat de overlast soms extreem is, ook meegewogen zou moeten worden. Wij willen dat de gemeente de Drafbaan niet gaat gebruiken als permanent evenemententerrein voor muziekfeesten met dreunende harde muziek.  Af en toe een evenement of een festival moet kunnen, daar zijn we niet tegen, als de overlast van het geluid maar niet meer gaat worden. Wij willen graag met de gemeente en met de politiek in gesprek over de voorgenomen plannen.

  Op dit moment zijn we vooral bezig met het leggen van contacten met de verschillende politieke partijen om zo de zorg vanuit de omwonenden van het Stadspark kenbaar te maken. Daarnaast zijn we aan het uitzoeken wat de gemeente nu precies voor plannen heeft voor de Drafbaan en of we daar bezwaar tegen kunnen maken.

  Wil je actief meedoen met deze Actiegroep? Graag. We hebben menskracht nodig en alle hulp is van harte welkom!

 • De bewonersvertegenwoordigingen van de Grunobuurt-Noord (Het Wilde Klubje) en Grunobuurt-Zuid (Wijkraad Grunobuurt) hebben besloten om vanaf 1 januari 2014 onder één vlag verder te gaan. Het Wilde Klubje is opgericht in verband met de wijkvernieuwing in Noord en omdat er tot voor kort geen vertegenwoordiging was in Zuid, is daar in 2010 de Wijkraad opgericht.
  Op dit moment werken de twee organisaties al op veel fronten samen. Beide bewonersorganisaties zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd in het Wijkteam en mede dankzij het Wijkteam ontstond er een verdere kennismaking en nauwere samenwerking.

  We willen graag van de Grunobuurt weer één wijk maken met een gezamenlijke vertegenwoordiging van belangen en gezamenlijke activiteiten. Dat doen we ook nu al steeds meer en daarom zijn voor alle activiteiten in Noord én Zuid altijd alle bewoners van de Grunobuurt van harte welkom, ook in 2013!

Grunobuurt.nl maakt gebruik van een paar cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Meer informatie OK