Het jaar 2013 was een druk, intensief en interessant jaar voor de wijkraad. Een jaar met veel activiteiten die, in meer of mindere mate, in samenwerking met de wijkraad georganiseerd werden of waar de wijkraad intensief bij betrokken is geweest. Hieronder een overzicht.

Fusie Grunobuurt Noord en Zuid
Allereerst stond dit jaar natuurlijk in het teken van de fusie tussen de wijkorganisaties van Grunobuurt Noord (HWK) en Zuid (Wijkraad). De twee bewonersvertegenwoordigingen hebben besloten om vanaf 1 januari 2014 onder één vlag verder te gaan. In 2013 werd er al op heel veel fronten samengewerkt en deze samenwerking is goed bevallen.

Oprichting Actiegroep “Feesten Uit Balans”
Verschillende bewoners hebben vorig zomer bij de wijkraad en bij Meldpunt Overlast de (toename van) geluidsoverlast van evenementen vanuit Stadspark/Drafbaan aangekaart. Vanuit een gezamenlijk initiatief van buurtbewoners en wijkraadsleden uit Grunobuurt, Laanhuizen, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt en Rivierenbuurt is daarom begin 2013 de actiegroep “ Feesten Uit Balans” (F.U.B.) opgericht. De actiegroep vindt dat de gemeente te weinig rekening houdt met omwonenden en wil o.a. dat de decibelnormen worden aangepast.

Verbouwing Stadsparkkerk
De Stadsparkkerk aan de Snelliusstraat krijgt met de huisvesting van studenten een nieuwe bestemming. Stichting Ruimzicht heeft de kerk verbouwd tot een Internationaal Convivium. Het huis biedt plek aan 16 studenten. De helft is afkomstig uit het buitenland en volgt een eenjarige Masteropleiding Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Naar verwachting is er begin 2014 een open dag. De wijkraad heeft contact met Stichting Ruimzicht.

Oprichting VvE Platform Grunobuurt

In oktober is het Platform VvE Grunobuurt opgericht. Het platform is daarmee inmiddels de vijfde werkgroep binnen de wijkraad. De doelstelling is o.a. meer samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de VvE’s en tussen VvE’s en wijkraad. De wijkraad wil graag een intermediair zijn om zo kennis en ervaringen specifiek voor vereniging van eigenaren met elkaar te delen.

Collegebezoek 15 november
Op vrijdag 15 november bracht een afvaardiging van het college B&W een bezoek aan de Grunobuurt. De net aangetreden burgemeester kon er helaas niet bij zijn. De wethouders Roeland van der Schaaf (PvdA), Jannie Visscher (SP), Ton Schroor (D66) en Jan Seton (CDA) kregen een rondleiding door de Grunobuurt. In zuid nemen ze een kijkje bij Stichting Middelpunt, bij de verbouwing van de Stadsparkkerk en bij Stichting WEP. In Noord kregen de nieuwbouwcomplexen en de Grunotuin volop aandacht en het bezoek werd afgesloten in de Koppel, het buurtpand in de Grunostraat. Tijdens de wandeling zijn veel onderwerpen aan bod gekomen.

Parkeerbeleid Neboflat / van Leeuwenhoekstraat
De wijkraad heeft het probleem van de parkeerdruk in de van Leeuwenhoekstraat en de lege parkeerplaats bij de Neboflat aangekaart bij de gemeente. Ondanks beloften in het verleden, door diezelfde gemeente, is dit probleem toch ontstaan. De wijkraad heeft een ‘uitsterfbeleid’ voorgesteld voor parkeervergunningen van Neboflatbewoners. Helaas heeft wethouder van Keulen zich uitgesproken tegen dit voorstel waarmee het
parkeerprobleem onveranderd blijft.

Fietsenrekken bij de Action
De wijkraad heeft zich in 2013 sterk gemaakt om, in overleg met stadsbeheer, fietsenrekken te plaatsen bij de Action aan het Hoornsediep. De overlast van fietsen zorgden voor frustratie bij buurtbewoners en voor onveilige situaties. Begin december zijn uiteindelijk voor de Action 40 fietsenrekken geplaatst.

Activiteiten in 2013
De wijkraad heeft in 2013 een aantal activiteiten voor de buurt georganiseerd. Op 18 maart was er een openbare vergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd waren. Tijdens deze vergadering is o.a. het idee ontstaan voor meer bankjes en kunst in de Grunobuurt.
Eind juni werd (op initiatief van een buurtbewoner en met subsidie van het wijkteam en de wijkraad) het Grunofestival ‘Grunobuurt begroet de zomer’ georganiseerd. In samenwerking met Noorderpoortcollege, Roeivereniging GYAS en Stichting WEP werd het festival een succes. Zo waren er verschillende voorstellingen en optredens van de studenten van de School voor de Kunsten (Noorderpoort) en een kunsttentoonstelling bij st. WEP. Onderdeel van het festival was de tweede editie van het Wijkfeest. Met naar schatting zo’n 150 bezoekers werd het een gezellige avond.
Het festival werd afgesloten met de GrunoRegatta (een roeiwedstrijd op het Hoornsediep).
En op 20 december is voor de tweede keer de Kerstborrel georganiseerd. Ook dit jaar weer erg gezellig en met een opkomst van ongeveer 100 mensen een geslaagde avond.

Opening Grunotuin
Tijdens het Grunofestival is de “Grunotuin” feestelijk geopend. Op een braakliggend stukje grond aan de Stephensonstraat is een gezamenlijke Buurt- Moestuin gerealiseerd. Een tijdelijk project tot aan de nieuwbouw in noord. Dit initiatief is een groot succes geworden dankzij een groep enthousiaste bewoners en een subsidie van het wijkteam wat NLA gelden ter beschikking stelt voor de opbouw
van de wijk.

Fusie website’s HWK, Grunobuurt en Grunobuurt Zuid
Met de fusie van de bewonersorganisaties kwam ook de fusie van de verschillende websites ter sprake. In een verleg (Bewoners Advies Groep) met Nijestee is besloten de verschillende websites m.b.t. de Grunobuurt te fuseren. In 2013 zijn daarvoor de eerst stappen gezet en in 2014 zal dit proces afgerond worden met de lancering van één nieuwe website.

Samenwerking met naburige wijken
De wijkraad vertegenwoordigt de Grunobuurt bij verschillende belangengroepen. Voorbeelden hiervan zijn het 4 Wijkenoverleg en het CoCreatie- proces ‘Toekomst van de 4 Wijken’; deelname aan de Klankbordgroep Ondertunneling Paterwoldseweg bij het spoor en St. Leefomgeving Zuidelijke Ringweg.

Bestuur en Werkgroepen
De wijkraad bestaat uit een 5 koppig bestuur met daarnaast 5 werkgroepen.
1. Werkgroep Verkeer en Beheer
2. Werkgroep Welkomstpakket
3. Werkgroep Websiteredactie en Social Media
4. Werkgroep Platform VvE
5. Werkgroep Activiteiten

De Wijkraad in 2014
De wijkraad Grunobuurt wil naast het vertegenwoordigen van buurtbelangen belangrijke informatie en ontwikkelingen delen met buurtbewoners.
De wijkraad wil vooral ook gezamenlijke activiteiten blijven organiseren voor en door bewoners van de Grunobuurt en hier ook meer jonge buurtbewoners bij betrekken. Nieuwe bewoners worden met een welkomstpakket geïnformeerd over activiteiten in de wijk.

Hebt u vragen of ideeën? Of wilt u zich ook actief inzetten voor de wijkraad?
Neem dan contact op met het secretariaat of reageer of twitter of facebook.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter:@grunobuurtzuid en @grunobuurt / Facebook: Grunobuurt Groningen.

Opgeven voor de digitale nieuwsbrief kan hier op de wijkwebsite.

Logo Grunobuurt Groningen 2015 (in het groen)

 ST. WIJKRAAD GRUNOBUURT

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.