Sinds november 2010 heeft de Grunobuurt een Wijkraad. Vanaf de oprichting is de Wijkraad actief bezig om de leefbaarheid en de onderlinge contacten in de buurt te verbeteren. In de oprichtingsfase zijn we vooral bezig geweest met het op poten zetten van de organisatie. De Wijkraad richt zich nu vooral op het organiseren van activiteiten en de samenwerken met andere organisaties. Hieronder een overzicht van alle bezigheden en activiteiten in 2012.

Grunobuurt Noord en Zuid

Het jaar 2012 stond in het teken van een nadere kennismaking met bewoners in Grunobuurt-Noord en met organisaties die in Noord actief zijn.
Het “Wijkteam” houdt zich bezig met de renovatie en de wederopbouw van Noord. Met subsidie van de gemeente worden er allerlei projecten gerealiseerd. Grunobuurt Zuid is ook vertegenwoordigd in het Wijkteam, naast een vertegenwoordiging van Woningcorporaties Nijestee en Patrimonium, Het Wilde Klupje (HWK) en de gemeente.

Zuidelijke Ringweg

We zijn betrokken bij de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg. Deze stichting is actief bezig om bij bewoners en bij de politiek onder de aandacht te brengen met wat voor problemen de omliggende wijken van het Julianaplein en de A7 te maken krijgen bij het project Aanpak Zuidelijke Ringweg.

Platvorm Huisvesting Student en Stad

We hebben contact gelegd met het Platvorm Huisvesting Student en Stad. Zij houden zich bezig met de problemen die in er in de hele stad ontstaan als gevolg van gemeentelijk beleid op het gebied van studentenhuisvesting.

Het 4-Wijkenoverleg

Dit clusteroverleg is een overleg 2x per jaar tussen de gemeente (stadsdeelcoördinator) en de wijken Laanhuizen, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt en Grunobuurt. Grote gemeentelijke projecten zoals die rond het spoor aan de Paterwoldseweg (de zogenaamde HOV-as) komen aan de orde. Wij hebben dankzij dit overleg meer contacten met de ons aangrenzende wijken en we krijgen informatie over gemeentelijke projecten in ons deel van de stad.

Inventarisatie van Verenigingen van Eigenaren

Sinds de oprichting zijn we bezig om alle VvE’s in de wijk in kaart te brengen. Het doel is meer contact met de VvE’s, meer uitwisseling van kennis tussen de VvE’s en makkelijker doorspelen van belangrijke informatie naar VvE’s. We hebben alle Verenigingen van Eigenaren aangeschreven en we zijn nog bezig om alle contactpersonen in de buurt in kaart te brengen.

Website

Sinds 2011 hebben we naast onze eigen website: www.grunobuurtzuid.nl een eigen twitter en facebookaccount. We zijn met Nijestee in overleg om samen één website te organiseren voor de Grunobuurt. Maar zover is het helaas nog niet.

Welkomstpakket

Nieuwe bewoners willen we graag welkom heten in de wijk door het aanbieden van een Welkomstpakketje met daarin achtergrondinformatie over de wijk, activiteiten van de Wijkraad en van het Buurtcentrum Stadspark. We proberen goed op te letten als er nieuwe Jaarverslag Wijkraad Grunobuurt Zuid 2012 bewoners in de wijk komen wonen, maar we willen ook graag dat buurtbewoners een verhuizing aan de Wijkraad melden.

Nebokerk

In november is er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de herbestemming van de Nebokerk. De eigenaar van de kerk (WKL Vastgoed) wil de kerk verkopen aan Stichting Ruimzicht. De aanvraag is nog in behandeling bij de gemeente. We hebben als Wijkraad bij de gemeente aangegeven dat we de plannen ondersteunen maar ook dat we ons nog wel zorgen maken om parkeerdruk in de van Leeuwenhoekstraat.

Activiteiten in 2012

De Wijkraad heeft in 2012 een aantal activiteiten georganiseerd. Zo hebben we in mei 2012 een eerste Openbare Vergadering gehad waarbij alle bewoners uitgenodigd waren. Op 21 december is voor de 2e keer een kerstborrel georganiseerd waar die door ongeveer 100 mensen zijn bezocht.
In de zomer van 2012 hebben we ons eerste echte grote Wijkfeest mogen organiseren. Dit was ook een groot succes. We hebben een opkomst gehad van naar schatting zo ongeveer 200 mensen. De reacties op zowel de Kerstborrel als het Wijkfeest waren erg positief.
We hopen dat hierdoor de onderlinge contacten in de buurt verbeteren. We nodigen ook altijd alle bewoners uit van de hele Grunobuurt waarmee we duidelijk willen maken dat Noord en Zuid bij elkaar horen.

Wat wil de Wijkraad in 2013?

  • De Wijkraad Grunobuurt wil graag een platform zijn en blijven om informatie uit te wisselen over onderwerpen die voor buurtbewoners van belang zijn. Wij kunnen geen individuele problemen oplossen maar we kunnen wel mensen met elkaar in contact brengen die wat voor elkaar kunnen betekenen. Samen weet je toch net dat beetje meer!
  • We willen de komende jaren activiteiten blijven organiseren voor bewoners van de Grunobuurt. We willen hier meer buurtbewoners bij betrekken en samen met de buurtbewoners feesten en activiteiten organiseren. Ook willen we graag meer (jonge) mensen bij onze activiteiten betrekken. Samen beleef je tenslotte meer!
  • Daar waar het gaat om de gezamenlijke belangen van de buurt willen wij ons samen met alle bewoners sterk maken en de stem van de Grunobuurt laten horen. Samen bereik je gewoon meer!
  • Wijkraad Grunobuurt en Het Wilde Klupje hebben besloten om in 2014 voor de Grunobuurt één Wijkraad te realiseren om samen activiteiten te organiseren en gezamenlijk voor Gruno-buurtbelangen op te komen. Samen kom je verder!

Heeft u vragen of wilt u contact met de Wijkraad? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.