Maandag 30 juli - derde spreekbuurtje Grunobuurt: 19.30-20.00u


Op maandag 30 juli houden een aantal buurtbewoners het derde ‘spreekuur voor de buurt’, maar dan een half uurtje: het spreekbuurtje. Hier kun je komen met je vragen en opmerkingen over ‘dingen’ in je Grunobuurt. Of wij of de wijkraad je ding kunnen oplossen is onzeker, maar als buurt staan we sterker. Gewoon komen dus en je hart luchten.

Lees meer...

Meepraten over wijkontwikkeling Grunobuurt?


In verband met de ontwikkelingen in Grunobuurt-Noord doet de Wijkraad Grunobuurt een oproep aan bewoners van de Grunobuurt om zitting te nemen in de nieuwe Klankbordgroep Wijkontwikkelingen Grunobuurt.

Nieuwbouw

Nijestee heeft ruim tien jaar geleden samen met bewoners plannen gemaakt voor de wijkvernieuwing van de noordzijde van de Grunobuurt. Hoewel deze plannen duidelijk zijn vastgelegd in een stedenbouwkundig plan en gedetailleerd zijn uitgewerkt in het definitief ontwerp openbare ruimte wordt hier, zonder vooroverleg door de ontwikkelaar (Nijestee), op dit moment flink van afgeweken. Meer hierover kun je lezen in het artikel Wijkvernieuwing Grunobuurt – The Next City: wat is er bereikt en wat zijn de zorgen?
De wijkraad van de Grunobuurt, een aantal bewoners en de politiek kunnen zich in deze ontwikkeling niet vinden. Wij vinden het belangrijk dat bewoners direct betrokken worden bij de gewijzigde plannen en de uitvoering ervan.

Spoorzone / aanleg onderdoorgang Paterswoldseweg

Spoorzone Groningen en de werkzaamheden voor de aanleg van de onderdoorgang Paterswoldseweg kunnen eveneens onderdeel gaan vormen van de Klankbordgroep Wijkontwikkelingen Grunobuurt.
Vanuit deze klankbordgroep, die drie à vier keer per jaar bijeenkomt, worden deelnemers door onder andere Nijestee en andere betrokken partijen, zoals de gemeente Groningen en aannemers, bijgepraat. Knelpunten en thema’s kunnen dan besproken worden. Samen kan bekeken worden waar behoefte en of bijsturing nodig is. Te denken valt aan de parkeerproblematiek, het bouw-, fiets-, en autoverkeer in de wijk, de invulling van de gemixte wijk en de inrichting van groen en speelvoorzieningen.
Tijdens de bouw van deze projecten komt er veel op ons af!

Aanmelden

Hart voor de wijk?Wil je op de hoogte blijven en meepraten over de ontwikkelingen die vanaf 2018 gaan plaatsvinden? Meld je dan nu aan voor de Klankbordgroep Wijkontwikkelingen Grunobuurt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Wijkvernieuwing Grunobuurt – The Next City


Wat is er bereikt en wat zijn de zorgen?

The Next City

De toekomstige ontwikkeling van de huidige gemeente Groningen: hoe ziet die eruit? Die omgevingsvisie ligt nu vast in The Next City. De huidige gemeente Groningen:

'Groningen gaat grondig op de schop. De stad groeit en in de schaarse ruimte moet veel gebeuren. Er zijn meer woningen nodig, de infrastructuur moet aangepakt worden en Groningen willen de energietransitie versnellen. Ook is het van groot belang dat onze gemeente een aantrekkelijke, leefbare en gezonde plek blijft voor alle inwoners.'

Met de omgevingsvisie The Next City geeft de huidige gemeente Groningen richting aan deze onstuimige ontwikkeling.

Lees meer...

Nieuw in de Grunobuurt: het spreekbuurtje

Op 18 juni houden een paar buurtgenoten het eerste ‘spreekuur voor de buurt’, maar dan een half uurtje: het spreekbuurtje. Hier kun je komen met je vragen en opmerkingen over ‘dingen’ in je Grunobuurt. Of we je ding kunnen oplossen is onzeker, maar als buurt staan we sterker. Gewoon komen dus en je hart luchten.

Lees meer...

Wijkraad Grunobuurt bezorgd over ontwikkeling noordelijk deel van de wijk

De wijkraad Grunobuurt is bezorgd over de ontwikkeling van het noordelijke deel van onze wijk. Uit een onlangs verleende omgevingsvergunning blijkt dat Nijestee de plannen drastisch gewijzigd heeft. Zo wordt er niet de vooraf geplande mix van huur- en koopwoningen gebouwd, maar alleen sociale huur. Ook wordt er afgeweken van het parkeerbeleid en kunnen nieuwe bewoners geen parkeer- én bezoekersvergunningen aanvragen. Men is dus altijd aangewezen op de dure parkeerplaatsen die door Nijestee zelf worden aangeboden.

Lees meer...

Nieuws van de Wijkraad: Hart voor de Grunobuurt!

Woensdag 1 november 2017 was in buurtpand Koppel een informatiebijeenkomst van de wijkraad Grunobuurt. Doel van de wijkraad was om enthousiaste mensen te vinden die mee willen denken en doen in de Grunobuurt.

Lees meer...

Nieuws van de Wijkraad: bestuursleden, meedenkers en -doeners gezocht

Het bestuur van de Wijkraad heeft recent de keuze gemaakt om hun functies neer te leggen om zo een open start te creëren voor een nieuw bestuur. Ze vinden de Wijkraad belangrijk voor de Grunobuurt en daar hoort een een zichtbaar bestuur bij. Doorstroming geeft tevens andere bewoners van de Grunobuurt de gelegenheid de Wijkraad mede vorm te geven ... nieuwe mensen, nieuwe ideeën!

Lees meer...

Bekijk hier het nieuwe logo van de Grunobuurt!

Trots zijn we op het nieuwe logo van de Grunobuurt dat op 11 maart 2015 werd gepresenteerd.

In het logo – wat je kunt zien als een soort van 'wijkwapen' – zijn verwerkt:
• de oorspronkelijke bouwstijl van de huizen in de Grunobuurt (het 'gewone' huisje bovenin)
• de bouwstijl van de nieuwe appartementencomplexen in Grunobuurt-Noord (de getrapte gevels boven de 'gewone' huisjes)
• de Parkweg (de scheidingslijn in het midden van het logo) en het water van het Hoornsediep/Noord-Willemskanaal (de golfjes)
• het groen in de wijk en het Stadspark (het blad, onderin het logo).
• de ovaal rond het 'wapen': Noord en Zuid zijn één Grunobuurt.

De scheiding én de verbinding tussen Grunobuurt-Noord en -Zuid komt in het woord 'Grunobuurt' ook visueel tot uiting in de 'r' en de 'u'.

Voor het ontwerp tekende Rutger Prins – Special Graphics. Bedankt!

Grunobuurt.nl maakt gebruik van een paar cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Meer informatie OK