Verkeer & Beheer

 • BAM Informatiebrief: vervangen gasleiding Grunobuurt

   

  Door op de volgende link te klikken kunt u de Informatiebrief lezen: Informatiebrief BAM

  Het betreft werkzaamheden in het zuidelijk deel van de Grunobuurt o.a. Hoornsediep, Muntinglaan, Parkweg en Paterswoldseweg.

 • Groenplan herininrichting zuidelijk deel Grunobuurt aangepast


  Bij het behandelen van bezwaar tegen de kapvergunning vorig jaar is de gemeente de commissie Verkeer & Beheer van de Wijkraad Grunobuurt tegemoet gekomen om in gezamenlijk overleg het groenplan voor het zuidelijk deel van de Grunobuurt aan te passen met het doel meer natuurwaarden te creëren. Te denken aan bloeiwijze, geuren en kleuren, vorm, en vruchten en zaden om het verblijf van vogels te stimuleren. Het gaat om de boomkeuze en de soorten onderbeplanting.

  In diverse etappes zijn gemeente en de Wijkraad Grunobuurt tot overeenstemming gekomen. Het resultaat ziet u via de volgende link: https://gemeente.groningen.nl/grunobuurt-zuid Ook kunt u er inzoomen op originele kaart (maart 2017) van het groenplan.

 • Laadpalen in de Grunobuurt: waar moeten ze komen?


  De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren en daarom worden het aantal openbare laadpalen uitgebreid. Maar waar moeten de openbare laadpalen worden geplaatst?

  Om daar achter te komen, heeft de gemeente een strategische plankaart met mogelijke locaties online gezet met het verzoek of jij de plankaart wilt controleren:

 • Onveilige verkeerssituaties in de Grunobuurt


  Een van de thema's waar Wijkraad zich het afgelopen jaar druk over heeft gemaakt, is de verkeersveiligheid in en om de Grunobuurt. Het bouwverkeer, de afsluiting van de Paterswoldseweg, het stilstaande verkeer op de Parkbrug en de Parkweg, nog meer bouwverkeer en de inbreng van buurtbewoners over onveilige verkeerssituataties op onder andere het Spreekbuurtje, waren in april 2018 voor de Wijkraad aanleiding om een gesprek hierover aan te gaan met de gemeente.
  Na ruim een half jaar omzwerven binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Groningen en inmiddels nog meer bouwverkeer, lijkt het voor de kerstdagen toch tot een gesprek te komen met de gemeente over de verkeersveiligheid in en om de wijk. 

  Ken je ook een onveilige verkeersituatie in de wijk? Maak dan vóór 1 december een foto, filmpje of beschrijving van de onveilige situatie en stuur deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Samen maken we de buurt.

 • Parkeren in Grunobuurt en Laanhuizen


  Parkeren in met name Grunobuurt-Zuid is lastig; in Grunobuurt-Noord is het tot nu toe een makkie. Maar mag je je auto ook in Grunobuurt-Noord of zelfs in Laanhuizen zetten? Een uitleg met parkeerkaartje.

 • Start uitvoering onderhoud- en isolatiewerkzaamheden Lorentzstraat en omgeving


  Tussen eind augustus 2017 en juli 2018 worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de buitenzijde van 103 huurwoningen van Christelijke Woningstichting Patrimonium gelegen aan de Lorentzstraat en omgeving.

  De onderhoudswerkzaamheden gaan waar mogelijk gepaard met verbetering van isolatie van de woningen. Wits Noord voert de werkzaamheden uit in opdracht van Christelijke Woningstichting Patrimonium. Er wordt rekening gehouden met rioleringswerkzaamheden vanuit de gemeente. In de nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden en de uitvoering.

  Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder vanuit Wits Noord. In de nieuwsbrief zijn contactgegevens opgenomen.

  Bron: Wits Noord

 • Vanaf 8 april Westinghousestraat gedeeltelijk afgesloten


  Bij de Westinghousestraat zijn borden geplaatst waarop staat dat de straat van 8 april tot en met 19 april 2019 afgesloten is. De borden zijn verschenen voordat de bewonersbrief bezorgd is. Deze brief valt als het goed is 3 of 4 april bij de bewoners in de bus. De bewonersbrief vind je ook hier.

 • Verkeersknelpunt in de Grunobuurt? Meld 'm bij de wijkraad.


  De komende jaren zal het verkeer onder druk staan door de wijkvernieuwing in Grunobuurt-Noord, bouwverkeer Spoorzone en Aanpak Ring Zuid. Ook de onderdoorgang Paterswoldseweg vraagt om nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld door de nieuwe uitvalsweg voor Laanhuizen die uitkomt bij de Parkwegbrug. Ten slotte zijn bepaalde huidige verkeerssituaties in de Grunobuurt niet ideaal.

 • Verkeersknelpunten Grunobuurt


  Op 10 december heeft er een zeer positief gesprek plaats gevonden tussen de Wijkraad Grunobuurt en de gemeente over een aantal door buurtbewoners aangedragen verkeersknelpunten in en rond de Grunobuurt.

  Door Wijkraad Grunobuurt

  13 Verkeersknelpunten in de Grunobuurt

  Vanuit wijkbewoners hebben we dit jaar 13 knelpunten doorgekregen die als vervelend of zelfs als gevaarlijk wordt ervaren. Ondersteund door aangedragen filmpjes en foto’s van buurtbewoners hebben we bij de gemeente een goed beeld kunnen schetsen van enkele gevaarlijke plekken in de wijk.

  Wat komt er op ons af?

  Ook hebben we onze grote zorg uitgesproken over toekomstige ontwikkelingen omdat er onvoldoende zicht is op wat er op ons afkomt. Bouwverkeer als gevolg van wijkvernieuwing, aanpak Ring Zuid en Stationsgebied dendert door de wijk. Het is niet duidelijk welke verkeersstromen zich zullen gaan verplaatsen door bijvoorbeeld de onderdoorgang Paterswoldseweg en Aanpak Ring Zuid en hoe dit inpasbaar is in de soms nu al veel te smalle wegen en op de erg drukke kruispunten.

  We hebben niet meteen de illusie dat alle 13 verkeersknelpunten allemaal eenvoudig zijn op te lossen. We gaan ons daarom in eerste instantie focussen op een top 3 van de meest gevaarlijke situaties. Wellicht moeten we ook concluderen dat sommige punten niet op te lossen zijn, simpelweg omdat we in een drukke stad wonen, waar veel fietsers, auto’s en wandelaars elkaar kruisen en gebruikmaken van hetzelfde wegennet.

  Een vervolggesprek hierover vindt plaats begin 2019. We streven ernaar dat we op 18 maart 2019 tijdens de Heel de Buurtvergadering concreet door de gemeente kunnen worden bijgepraat middels een korte presentatie over een top 3 van knelpunten.

 • Verkeersknelpunten Grunobuurt op de kaart


  In 2018 zijn per mail of tijdens een spreekbuurtje verschillende verkeersknelpunten in en om de Grunobuurt gemeld. Op onderstaand kaartje kun je zien welke dat zijn. Ook in 2019 gaat Wijkraad Grunobuurt in gesprek met de gemeente over deze knelpunten. De Wijkraad heeft echter niet de illusie dat alle knelpunten kunnen worden aangepakt. Daarom vraagt de Wijkraad: van welke drie knelpunten vind jij dat ze echt moeten worden aangepakt?

 • Webredactie en werkgroep Beheer & Verkeer zoeken versterking

  De webredactie van deze wijkwebsite en de werkgroep Beheer & Verkeer zoeken versterking. Help je mee?

 • Wijkraad Grunobuurt

  De Wijkraad Grunobuurt bestaat uit bewoners van de wijk en behartigt de belangen voor de Grunobuurt. De belangenbehartiging heeft zowel betrekking op de bewoners, inrichting en onderhoud als op zaken die indirect met de wijk te maken hebben. Centraal doel van de Wijkraad is het streven naar een optimaal woon- en leefklimaat ten behoeve van en in samenwerking met de wijkbewoners.

  De Wijkraad is geen verlengstuk van de gemeente Groningen, wél is er een intensieve relatie tussen de Wijkraad en de gemeente. De Wijkraad wil graag projecten en andere initiatieven ondersteunen en stimuleren die gericht zijn op verbetering van de buurt ten aanzien van wonen en samenleven. De Wijkraad Grunobuurt functioneert als instrument om bewoners te betrekken bij ontwikkelingen in hun wijk en op te komen voor de gezamenlijke belangen. Hierbij kan het soms ook gaan om projecten die invloed hebben op zowel de Grunobuurt als op aangrenzende wijken, zoals bijvoorbeeld de Zuidelijke Ringweg en het Stadspark.
  De Wijkraad stemt zijn beleid af op wat er leeft onder de inwoners van de Grunobuurt en daarom verneemt de Wijkraad graag wat de wensen en behoeften zijn als het gaat om de woon- en leefomgeving. De Wijkraad stelt zich ten doel alle bewoners inspraakmogelijkheid te geven en dat kan bijvoorbeeld op een 'Heel de Buurt-vergadering'. De uitnodiging en agenda daarvoor worden op deze wijkwebsite gezet en gedeeld via sociale media. Tijdens deze vergaderingen wordt de aanwezige wijkbewoners gelegenheid geboden om zaken in te brengen en staan de leden van de wijkraad open voor opmerkingen en suggesties.

  Ook organiseert de Wijkraad activiteiten zoals het jaarlijks terugkerende Zomerwijkfeest of de Kerstborrel. De Wijkraad probeert – daar waar mogelijk – samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld het Buurtcentrum Stadspark of met de Rank en het WIJ-Team. Sinds 2015 wordt er in de maand april – onder de naam GrunoKriebels – meegedaan aan Lentekriebels; de jaarlijkse schoonmaakactie in de gemeente Groningen.

  Via contacten met individuele bewoners en met vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke verenigingen en instellingen wil de Wijkraad graag zijn werk doen. De Wijkraad kan, gevraagd of ongevraagd, adviezen geven aan de gemeente Groningen, Woningstichting Patrimonium, Woningcorporatie Nijestee, Verenigingen van Eigenaren (VvE's), politie etc. Deze adviezen liggen op diverse terreinen zoals bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, onderwijs, sport en recreatie, milieu, openbare werken, ruimtelijke ordening en kunstobjecten. Voor al het nieuws over en van de Wijkraad, klik hier.

  Neem contact op met de Wijkraad als u vragen heeft, mee wilt denken of actief wilt meedoen in bijvoorbeeld het bestuur of in een werkgroep. U kunt ook contact opnemen als u iets wilt doorgeven over het wonen en werken in, of uw bezoek aan de Grunobuurt.


  Contactinformatie Stichting Wijkraad Grunobuurt

  Post: p/a Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Wijkraad Grunobuurt vergadert elke eerste maandag van de maand in buurtpand Koppel (Grunostraat 1). Voorafgaand aan de vergadering ben je van harte welkom op het spreekbuurtje: een soort spreekuur voor de buurt, maar dan een half uurtje: van 19.30 tot 20.00 uur. 


  De Stichting Wijkraad Grunobuurt functioneert op basis van notarieel vastgestelde statuten. De stichting kent geen leden, maar wordt in het contact met de gemeente wel geacht namens de bewoners van de Grunobuurt te spreken.

  De Wijkraad bestaat uit een bestuur en een aantal werkgroepen.

  • Wijkraad: Marieke Meeder (voorzitter a.i.), Peter Stuit (penningmeester) en de algemene bestuursleden Lammert Sietsma en Ineke Buist.
   Op dit moment (2020) is er een vacature voor de functie secretaris (m/v). Interesse? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom langs op een spreekbuurtje: elke eerste maandag van de maand, 19.30 - 20.00 uur, buurtpand Koppel, Grunostraat 1.
  • Werkgroep Verkeer & Beheer: Roel Harkema, Peter Stuit en Marieke Meeder.
  • Werkgroep Grunobuurt.nl & sociale media: Bram Veneman, Bouke Terpstra en Harald Veldman.
  • Werkgroep Welkomstpakket: in 'heroprichting' – Interesse? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom langs op een spreekbuurtje: elke eerste maandag van de maand, 19.30 - 20.00 uur, buurtpand Koppel, Grunostraat 1.

  De Wijkraad Grunobuurt is opgericht in 2010. Het werkgebied omvatte eerst alleen de Grunobuurt-Zuid. In het deel ten noorden van de Parkweg (Grunobuurt-Noord) behartigde bewonersvereniging 'Het Wilde Klubje' (HWK) de belangen van de bewoners in verband met de sloop en wijkvernieuwing aldaar. Dat deed HWK tot eind 2013 en vanaf 1 januari 2014 is er één Wijkraad voor de gehele Grunobuurt.


  Vanaf 11 maart 2015 is er één logo voor de gehele Grunobuurt.

  Logo GrubBu groen2 links 1093

   


  November 2018 – veelvoorkomende woorden tijdens de wijkraadvergaderingen, op de website en op sociale media

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.