logo Grunobuurt - icoon zwart
Wijkraad Grunobuurt bestaat uit bewoners van de wijk en behartigt de belangen voor de Grunobuurt. De belangenbehartiging heeft zowel betrekking op de bewoners, inrichting en onderhoud als op zaken die indirect met de wijk te maken hebben.
In deze bibliotheek vind je zoveel mogelijk de documenten terug die de wijkraad gebruikt om de belangen van onze buurt te behartigen.

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | jaartal onbekend | websites


2020

Toekomst evenemententerrein Drafbaan – raadsvoorstel (pdf)

DOOR: gemeente Groningen
PUBLICATIEDATUM: B&W-besluit d.d.: 23 juni 2020
VERSIE: onbekend
TAGS: Festivals en evenementen in Stadspark Groningen

Groningen Groen! (groenmanifest) (pdf)

DOOR: gemeente Groningen en verschillende natuur- en landschapsorganisaties (zie p.3)
PUBLICATIEDATUM: 18 juni 2020
VERSIE: onbekend
TAGS: Groen, Klimaat

Nijestee biedt ruimte voor (zorg)instellingen: Grunobuurt (pdf)

DOOR: Nijestee
PUBLICATIEDATUM: juni 2020
VERSIE: onbekend
TAGS: Wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord, Regulateur, Tender, Couchette

Bestemmingsplan Facetbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen (pdf)

DOOR: gemeente Groningen
PUBLICATIEDATUM: 15-04-2020
VERSIE: concept voorontwerp, ontwerp vastgesteld
TAGS: monumenten


2019

Aanvraag omgevingsvergunning: Grunobuurt, blok 4, J. Wattstraat, Groningen (pdf)

DOOR: gemeente Groningen, Gemeenteblad nr. 273850
PUBLICATIEDATUM: 13 november 2019
VERSIE: nvt
TAGS: Wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord, Tractie

Informatie over werkzaamheden zuidzijde Paterswoldseweg (bewonersbrief) (pdf)

DOOR: BAM, Ronald Knegt
PUBLICATIEDATUM: 18 juni 2019
VERSIE: nvt
TAGS: onderdoorgang Paterswoldseweg

De Starter Bomenplan (pdf)

DOOR: gemeente Groningen
PUBLICATIEDATUM: mei 2019
VERSIE: nvt
TAGS: ODS de Starter, Groen

Buurtbrief Bevrijdingsfestival 2019 Laanhuizen en Grunobuurt (pdf)

DOOR: Diederik van der Meide, directeur/bestuurder Bevrijdingsfestival Groningen
PUBLICATIEDATUM: april 2019
VERSIE: nvt
TAGS: Evenementen

Werkzaamheden Westinghousestraat (bewonersbrief) (pdf)

DOOR: Schagen Infra, Bert Postema
PUBLICATIEDATUM: april 2019
VERSIE: nvt
TAGS: WKO

Info-avond 25 maart | Paterswoldseweg (PowerPoint)

DOOR: BAM, ProRail, Provincie Groningen, Provincie Fryslân, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - i.s.m. alle betrokken gemeentes
PUBLICATIEDATUM: maart 2019
VERSIE: nvt
TAGS: onderdoorgang Paterswoldseweg

Stadsparkvisie Wijkraad Grunobuurt (deze website)

DOOR: wijkraad Grunobuurt
PUBLICATIEDATUM: maart 2019
VERSIE: nvt
TAGS: Stadspark


2018

Stadspark. Een stadspanelonderzoek (pdf)

DOOR: OIS Groningen, Marjolein Kolstein. In opdracht van de gemeente Groningen.
PUBLICATIEDATUM: november 2018
VERSIE: nvt
TAGS: Stadsparkvisie, Stadspark


2017

Bestemmingsplan Oud Zuid (pdf)

DOOR: gemeente Groningen
PUBLICATIEDATUM: oktober 2017 / oktober 2019
VERSIE: geconsolideerd
TAGS:
Wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

‘Nijestee biedt [nieuwe] ruimte’ – De kaarten op tafel (pdf)

DOOR: Nijestee
PUBLICATIEDATUM: juni 2017
VERSIE: nvt
TAGS:
Wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord, Nelf-terrein

Grunobuurt zuid rioolvervanging en verkeers- en groen plan 2016-2017 (pdf)

DOOR: gemeente Groningen
PUBLICATIEDATUM: onbekend
VERSIE: 13 maart 2017
TAGS: Werkzaamheden Grunobuurt-Zuid, Groen, Riolering


2016

The Next City: Startdocument (pdf)

DOOR: Gemeente Groningen
PUBLICATIEDATUM: voorjaar 2016
VERSIE: onbekend
TAGS: Wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Evenementenlocatie Stadspark-Drafbaan (pdf)

DOOR: gemeente Groningen
PUBLICATIEDATUM: maart 2016
VERSIE: aangepast
TAGS: Festivals en evenementen in Stadspark Groningen

Nieuwsbrief Grunobuurt (pdf)

DOOR: Nijestee
PUBLICATIEDATUM: februari 2016
VERSIE: nvt
TAGS: Wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord, sloop


2015

Boom Effect Analyse, Grunobuurt zuid sanering riolering (pdf)

DOOR: gemeente Groningen
PUBLICATIEDATUM: 17 november 2015
VERSIE: onbekend
TAGS: Riolering, Groen

Vogelhuisjesroute Grunobuurt (pdf)

DOOR: Lena van der Wal, wijkraad Grunobuurt
PUBLICATIEDATUM: gemaakt op 4 dec. 2015
VERSIE: versie 4, definitief
TAGS: Vogelhuisjesroute, Kunst

Plankaart Vogelhuisjesroute Grunobuurt (pdf)

DOOR: onbekend
PUBLICATIEDATUM: onbekend
VERSIE: onbekend
TAGS: Vogelhuisjesroute, Kunst


2014

Waterstructuurplan Stadspark, Gemeente Groningen (pdf)

DOOR: J en L Datamanagement
PUBLICATIEDATUM: juli 2014
VERSIE: 04
TAGS: Riolering, Groen, Klimaat, Stadspark

Nieuwsbrief Grunubuurt – Het Gruno Wijkteam (pdf)

DOOR: Nijestee, gemeente Groningen, Patrimonium, buurtbewoners Peter Stuit en Corrie Ossewaarde
PUBLICATIEDATUM: januari 2014
VERSIE: nvt
TAGS: wijkteam


jaartal onbekend

Wijkbeschrijving Grunobuurt (pdf)

DOOR: Louwrens Hacquebord en Rita Overbeek
PUBLICATIEDATUM: onbekend
VERSIE: onbekend
TAGS: Vrouger, Over de Grunobuurt


websites

Gemeentegroningen.nl > raadsvoorstellen

DOOR: Gemeente Groningen

Gemeentegroningen.nl > Grunobuurt

DOOR: Gemeente Groningen
TAGS: Wonen, Verkeer & Beheer

Boomregister.nl

DOOR: Alterra Wageningen UR, Neo en Geodan
TAGS: Groen, Klimaat

Allecijfers.nl

DOOR: Wouter van Bijsterveld, OpenInfo.nl
TAGS: Sociaal, Wonen, Over de buurt


 • Landkaart Groningen uit 1855
 • Landkaart Groningen uit 1900
 • Landkaart met het uitbreidingsplan Groningen uit 1928 (niet in deze versie uitgevoerd)
 • Landkaart Groningen uit 1950
 • Landkaart Groningen (Google Maps), mei 2020
 • Kaart uit 1855. In het kader (bij benadering) de locatie van de toekomstige Grunobuurt.
 • Kaart uit 1900. In het kader (bij benadering) de locatie van de toekomstige Grunobuurt. Op de plaats van de ijsbaan ligt tegenwoordig het Martini Trade Park. Het Stadspark wordt aangelegd vanaf 1913. De opening van het park vindt plaats in 1922.
 • Uitbreidingsplan Groningen 1928 (niet in deze versie uitgevoerd). Zwart geeft de bestaande bebouwing aan.
  Bron: Beeldbank Groningen, identificatienummer NLGnGRA_817_1613
 • Kaart uit 1950. In het kader (bij benadering) de locatie van de Grunobuurt. Vanaf 1952 wordt er verder gebouwd in het zuidelijke deel van de buurt.
 • De Grunobuurt op Google Maps, mei 2020.

 

Grunobuurt.nl maakt gebruik van een paar cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.