Wijkraad

 • Foto's Zomerfeest 1 juli 2022 online


  Namens Buurtcentrum Stadspark & Wijkraad Grunobuurt

  Op vrijdag 1 juli vierden we in en om Buurtcentrum Stadspark samen de zomer van 2022.

  Wij hebben en houden fijne herinneringen aan het gezellige Zomerfeest! De foto's (116!) die tijdens het feest door Jouke zijn gemaakt, kun je nu bekijken door op deze link te klikken.


  Lees ook deze artikelen:

   

 • Leefbaarheidsonderzoek gemeente Groningen


  namens de gemeente Groningen

  Is het fijn wonen in de Grunobuurt? Voel je je er veilig en ontmoet je makkelijk andere bewoners? Zijn er genoeg sport- en speeltoestellen en is het er schoon?
  Ook dit jaar onderzoekt de gemeente dit met een groot leefbaarheidsonderzoek.

 • Spreekbuurtjes in 2023


  Maandag 4 december is er weer een 'spreekbuurtje': een soort spreekuur voor de buurt, maar dan een half uurtje. Je kunt dan samen met aanwezige buurtbewoners zaken rond wonen, verkeer of leefbaarheid bespreken. Je kunt natuurlijk ook even komen bijpraten. Bij een spreekbuurtje zijn ook altijd een of meer leden van de wijkraad aanwezig.

  • Tijd: 19.30 - 20.00 uur
  • Locatie: Koppel (Grunostraat 1)

 • Terugblik informatieavond Herinrichting Parkweg


  Door wijkraad Grunobuurt

  Maandag 22 januari vond de eerste bijeenkomst over de herinrichting van de Parkweg plaats. Er zijn veel belangstellenden op de informatieavond geweest in het buurtcentrum. De Parkweg was goed vertegenwoordigd en ook bewoners uit de Grunobuurt zijn voorbij gekomen. In groepen is gewerkt aan wat wenselijk zou zijn met de toekomstige herinrichting. De ingevulde vragenlijsten zijn anoniem verwerkt en de online enquête ook. Er was eveneens interesse in de website Grunobuurt.nl en ook op sociale media werd de enquête gedeeld.

 • Vragenlijst Herinrichting Parkweg


  Maandag 22 januari vond een informatieavond plaats over de herinrichting van de Parkweg. Tijdens deze avond werd in Buurtcentrum Stadspark een presentatie gegeven over de voorlopige plannen. Buurtbewoners en andere betrokkenen konden met behulp van een vragenlijst hun mening, zorgen en wensen naar voren brengen.

  Vragenlijst beschikbaar tot en met 1 februari

  Was je niet aanwezig op de informatieavond en wil je alsnog je mening en ideeën geven over Herinrichting Parkweg? Dat kan.
  De vragenlijst vind je hier: Vragenlijst Informatiebijeenkomst Parkweg

  De vragenlijst is nog beschikbaar tot en met 1 februari 2024.

 • Wijkraad Grunobuurt

  Wijkraad Grunobuurt bestaat uit bewoners van de wijk en behartigt de belangen voor de Grunobuurt. De belangenbehartiging heeft zowel betrekking op de bewoners, inrichting en onderhoud als op zaken die indirect met de wijk te maken hebben. Centraal doel van de Wijkraad is het streven naar een optimaal woon- en leefklimaat ten behoeve van en in samenwerking met de wijkbewoners.

  De Stichting Wijkraad Grunobuurt functioneert op basis van notarieel vastgestelde statuten. De stichting kent geen leden, maar wordt in het contact met de gemeente wel geacht namens de bewoners van de Grunobuurt te spreken.

  Bestuur Stichting Wijkraad Grunobuurt

  • Marieke Meeder – voorzitter a.i.
  • Peter Stuit – penningmeester
  • Lammert Sietsma – algemeen bestuurslid
   tevens: afgevaardigde Wijkraad voor Adviesgroep Stadspark en Klankbordgroep Stationsgebied

  Contactinformatie Stichting Wijkraad Grunobuurt

  Neem contact op met de Wijkraad als je vragen heeft, mee wilt denken of actief wilt meedoen in het bestuur. Je kunt ook contact opnemen als je iets wilt doorgeven over het wonen en werken in, of je bezoek aan de Grunobuurt.

  Post: p/a Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Wijkraad Grunobuurt vergadert elke eerste maandag van de maand in Koppel (Grunostraat 1). Voorafgaand aan de vergadering ben je van harte welkom op het spreekbuurtje: een soort spreekuur voor de buurt, maar dan een half uurtje: van 19.30 tot 20.00 uur. 

  Samen maken we de buurt

  De Wijkraad wil graag projecten en andere initiatieven ondersteunen en stimuleren die gericht zijn op verbetering van de buurt ten aanzien van wonen en samenleven. Wijkraad Grunobuurt functioneert als instrument om bewoners te betrekken bij ontwikkelingen in hun wijk en op te komen voor de gezamenlijke belangen. Hierbij kan het soms ook gaan om projecten die invloed hebben op zowel de Grunobuurt als op aangrenzende wijken, zoals bijvoorbeeld de Zuidelijke Ringweg, het Stationsgebied en het Stadspark.
  De Wijkraad is geen verlengstuk van de gemeente Groningen. Wél is er een intensieve relatie tussen de Wijkraad en de gemeente. 

  De Wijkraad stemt zijn beleid af op wat er leeft onder de inwoners van de Grunobuurt en daarom verneemt de Wijkraad graag wat de wensen en behoeften zijn als het gaat om de woon- en leefomgeving. De Wijkraad stelt zich ten doel alle bewoners inspraakmogelijkheid te geven en dat kan bijvoorbeeld op een 'Heel de Buurt-bijeenkomst' of een spreekbuurtje. De uitnodiging en agenda daarvoor worden op deze website gezet en gedeeld via sociale media. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de aanwezige wijkbewoners gelegenheid geboden om zaken in te brengen en staan de leden van de wijkraad open voor opmerkingen en suggesties.

  Ook mede-financiert de Wijkraad activiteiten zoals het jaarlijks terugkerende Zomerwijkfeest en de Kerstborrel. De Wijkraad probeert waar mogelijk samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld Buurtcentrum Stadspark, lokale ondernemers, de Rank en het WIJ-Team. 

  Via contacten met individuele bewoners en met vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke verenigingen en instellingen wil de Wijkraad graag zijn werk doen. De Wijkraad kan, gevraagd of ongevraagd, adviezen geven aan de gemeente Groningen, Woningstichting Patrimonium, Woningcorporatie Nijestee, Verenigingen van Eigenaren (VvE's), politie etc. Deze adviezen liggen op diverse terreinen zoals bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, onderwijs, sport en recreatie, milieu, openbare werken, ruimtelijke ordening en kunstobjecten. Voor al het nieuws over en van de Wijkraad, klik hier.


  De Wijkraad Grunobuurt is opgericht in 2010. Het werkgebied omvatte eerst alleen de Grunobuurt-Zuid. In het deel ten noorden van de Parkweg (Grunobuurt-Noord) behartigde bewonersvereniging 'Het Wilde Klubje' (HWK) de belangen van de bewoners in verband met de sloop en wijkvernieuwing. Dat deed HWK tot eind 2013. Vanaf 1 januari 2014 is er één Wijkraad voor de gehele Grunobuurt.
  De oprichtingsactie (november 2010) vind je hier


  Redactie Grunobuurt.nl & sociale media

  De website Grunobuurt.nl wordt gefinancierd door Wijkraad Grunobuurt. De redactie beheert en onderhoudt de website en de sociale media en maakt zelfstandige keuzes in het al dan niet plaatsen van content. De redactie biedt hiermee een onafhankelijk platform voor relevante buurtinformatie.


  Sinds 11 maart 2015 is er één logo voor de gehele Grunobuurt.

  Logo GrubBu groen2 links 1093

   


  November 2018 – veelvoorkomende woorden tijdens de wijkraadvergaderingen, op de website en op sociale media

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.