Tussen 2007 en 2010 is in Groningen onderzoek gedaan naar de Stedelijke Wateropgave (SWO). Hierin is gekeken naar waar wateroverlast zou kunnen ontstaan volgens de klimaatmodellen voor de komende 100 jaar. Uit het onderzoek bleek onder andere dat Laanhuizen, Grunobuurt en Peizerweg in theorie risicogebieden zijn voor wateroverlast. In theorie, want in de praktijk liggen deze wijken relatief hoog t.o.v. het omliggende gebied en het grootste deel van het regenwater werd rechtstreeks geloosd op de riolering.

Om in de toekomst extremere weersituaties (hoosbuien en droogteperioden) aan te kunnen en om waterkwaliteit en waterhuishouding in het Stadspark te verbeteren, heeft de gemeente Groningen samen met Waterschap Noorderzijlvest een waterstructuurplan opgesteld voor Stadspark Groningen. Sinds de uitvoering van dit plan kan het Stadspark als waterberging worden gebruikt bij extreme neerslag in onder andere de Grunobuurt.

2015 en verder: Grunobuurt krijgt gescheiden rioolstelsel

"In een gescheiden rioolstelsel blijven vuil afvalwater en schoner regenwater van elkaar gescheiden. De rioolwaterzuivering wordt dan niet belast met grote hoeveelheden regenwater, waardoor het afvalwater beter schoongemaakt wordt."

Vanaf 2015 is het rioolstelstel in Grunobuurt-Zuid vervangen. Hierbij is de regenwaterafvoer gescheiden van het afvalwaterriool, zodat het schone regenwater vanuit de Grunobuurt gebruikt kan worden voor het watersysteem in het Stadspark.
Bij de wijkvernieuwing en herinrichting in Grunobuurt-Noord werd en wordt meteen een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Ook dit regenwater wordt afgevoerd naar het Stadspark. Het regenwater uit de Grunobuurt wordt niet afgevoerd naar het Noord-Willemskanaal, omdat het peil daar te hoog is.

2018: Werkzaamheden Stadspark

Na het aansluiten van de regenwaterriolen, moest het Stadspark ongeveer 31.000 m3 water extra kunnen bergen. Daarvoor is in 2018 het hele waterstelsel in het Stadspark aangepakt. Zo is er gebaggerd, onder andere in de Stadsparkgraft ten noorden van de Drafbaan langs de Concourslaan, en is de Stadsparkstuw vervangen. Ook zijn er natuurvriendelijke oevers en nieuwe duikers aangelegd. Door het plaatsen van een circulatiepomp stroomt tegenwoordig het water door het park, wat de waterkwaliteit ten goede komt.


Documenten

Links

Lees ook deze artikelen:

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.