Woningcorporatie Nijestee heeft samen met de gemeente Groningen eenzijdig de wijkvernieuwingsplannen voor het noordelijk deel van de Grunobuurt aangepast. De Wijkraad en enkele bewoners hebben zich daar het afgelopen jaar behoorlijk druk over gemaakt en hierover zijn diverse gesprekken gevoerd met politieke partijen en met Nijestee.

De oorspronkelijke wijkvernieuwingsplannen die in nauwe samenwerking met bewoners tot stand zijn gekomen, en hun tijd ver vooruit waren, zijn door Nijestee terzijde geschoven en zijn op geheel eigen wijze zonder enige vorm van overleg opnieuw vorm gegeven. Dat dit niet in het belang van de huidige en met name de toekomstige bewoners is gebeurd, is tegen het zere been van de Wijkraad en een aantal buurtgenoten.

Dat de oorspronkelijke plannen hun tijd ver vooruit waren, blijkt wel uit het feit dat deze plannen bijna naadloos aansluiten op de nieuwste visie van de gemeente Groningen zoals die wordt beschreven in de The Next City: de buurt als een aantrekkelijke, leefbare en gezonde plek. Het groen, de duurzaamheid en de leefbaarheid staan dus hoog op de politieke agenda. Deze uitgangspunten vormden in 2006 al basis voor de plannen die toen samen met wijkbewoners zijn gemaakt voor de Grunobuurt.

Geen feest van de democratie in de Grunobuurt

Hoewel in de rest van de stad Groningen nu volop ruimte wordt gemaakt voor bewonersparticipatie, coöperatieve wijkraden en ideeën van bewoners, merken de bewoners in de Grunobuurt daar vrijwel niets meer van. “Een feest van democratie” zoals wethouder Roeland van der Schaaf dit noemt, ervaart de Grunobuurt op dit moment niet. Eenzijdige gewijzigde plannen die ooit democratisch tot stand kwamen, zijn immers van tafel geveegd.

De destijds zeer ambitieuze woningcorporatie Nijestee had grootste plannen met de wijk. Samen met bewoners werden plannen gemaakt voor duurzaam, betaalbaar, energiezuinig wonen in een gemixte wijk met koop- en huurwoningen. Een plek waar je elkaar ontmoet en waar ruimte is voor groen in een gezonde, fijne leefomgeving. Deze ambitie lijkt Nijestee volledig te hebben losgelaten met de huidige plannen en de gemeente lijkt hier vooralsnog volledig in mee te gaan. Van een ‘feest van democratie’ is wat betreft de Wijkraad zeker geen sprake meer.

Bezwaarschrift Lampisterie: een moeizaam proces

In maart 2018 publiceert de gemeente Groningen de omgevingsvergunning voor de bouw van Lampisterie, het woonblok in Grunobuurt-Noord waarvoor op dit moment de palen in de grond ingaan. De publicatie gebeurt een week nadat de bezwaartermijn is ingegaan. Dat is heel gebruikelijk, zo geeft men aan. Dat bewoners hierdoor echter in een kortere periode kennis kunnen nemen van besluit van B&W, is blijkbaar niet relevant.

Desondanks zien een aantal bewoners (vrijwilligers) in korte tijd kans een bezwaarschrift in te dienen tegen de verleende omgevingsvergunning. Een tijdrovende klus die veel voorbereiding en onderzoek vraagt. Het bezwaarschrift wordt ingediend op 24 april 2018, 5 weken nadat de omgevingsvergunning werd gepubliceerd. De bezwaren van bewoners richten zich met name op een gezonde leefomgeving (groene binnentuin in plaats van auto’s) en het in beeld brengen van de parkeerbehoefte in de Grunobuurt.

Hoorzitting en advies

De gemeente besluit: er moet een hoorzitting komen. Halverwege juli 2018 vindt een hoorzitting plaats over het ingediende bezwaar. De adviescommissie luistert, stelt vragen en neemt de tijd. Het blijft lange tijd oorverdovend stil na de hoorzitting. De gemeente Groningen vindt het niet nodig tijdig te informeren dat het niet lukt om binnen de door henzelf gestelde termijn te reageren. Eind augustus verstrijkt die termijn….

Ook daarna blijft het nog geruime tijd stil. Nou ja, stil…. Ondanks het nog lopende bezwaar worden in opdracht van Nijestee de heipalen voor het nieuwe woonblok al de grond in geboord. Ook de officiële start van de bouw van Lampisterie wordt alvast groots en feestelijk door Nijestee en de gemeente gevierd. Dat bewoners/ vrijwilligers zich nog druk maken over een lopende bezwaarprocedure, is voor hen geen reden om alvast een feestje te vieren.

De dag na deze feestelijkheden in oktober komt het verlossende woord van de adviescommissie: de bezwaren van de Wijkraad zijn gegrond. Er is terecht bezwaar gemaakt aldus de adviescommissie.

Moet bezwaar Lampisterie leiden tot bouwstop?

De gemeente is kort daarna door de wijkraad in gebreke gesteld over het niet tijdig nemen van een besluit over het ingediende bezwaar. In principe moeten B&W binnen twee weken na het versturen van de ingebrekestelling hierop reageren. Ook die termijn is nu (december 2018) alweer ruimschoots verstreken: er is nog steeds geen reactie ontvangen. Natuurlijk willen Wijkraad en de betrokken buurtbewoners dat de bouw verder gaat. Maar niet ten koste van gemaakte afspraken die via een democratisch proces tot stand zijn gekomen en nu eenzijdig worden gewijzigd worden ten koste van een aantrekkelijke, leefbare en gezonde woonomgeving.


Voor meer informatie over The Next City, zie de omgevingsvisie van de gemeente Groningen (pdf)
Voor meer informatie over de ontwikkeling van de Grunobuurt: www.dezwartehond.nl/projecten/herstructurering-grunobuurt

aanmelden nieuwsupdate

@Grunobuurt

Grunobuurt

RT @vlagprotocol: De #vlagdag vanwege de verjaardag van prinses Beatrix zit er bijna op. Om 17:24 gaat de zon onder, vergeet u niet om de v…

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.