Aanpak Parkweg

en Martini Trade Park

De Parkweg loopt in het midden van de Grunobuurt en is een belangrijke toegangsweg van en naar het (vernieuwde) hoofdstation, Stadspark, MartiniPlaza en Martini Trade Park. Gemeente Groningen heeft een visie opgesteld om onder andere de route over de Parkweg aantrekkelijker te maken door deze te vergroenen. Dit project is onderdeel van de ontwikkelingen in het stationsgebied.
Buurtbewoner en wijkraadlid Lammert Sietsma is namens wijkraad Grunobuurt sinds medio 2022 lid van Klankbordgroep Stationsgebied.


Meer informatie

2024
2022
2021
2020
2018
  • Werken in het Stadspark: visie Martini Trade Park – ‘opgesteld door Urhahn | stedenbouw & strategie, in opdracht van de gemeente Groningen, en in samenwerking met Bedrijvenvereniging West, Martini Plaza, de gebruikers en eigenaren in en rond het gebied’, oktober 2018 [pdf]
Overige websites

artist impression middengebied Martini Trade Park
Artist impression middengebied Martini Trade Park | Bron: Urhan – Stedenbouw & Strategie

 


De doorwaadbare stad: Parkweg en Paterswoldseweg


In de Mobiliteitsvisie heeft de gemeente Groningen ervoor gekozen om op veel plekken in de gemeente afscheid te nemen van het uitgangspunt dat de auto centraal staat in de manier waarop de openbare ruimte ingericht wordt. Er is gekozen voor een ‘doorwaadbare’ stad waar fietsen of lopen de makkelijkste en snelste manieren zijn om je te verplaatsen.

Wat betekent dat voor de Grunobuurt?

Voor de Grunobuurt gaat het om twee wegen: de Parkweg en de Paterswoldseweg. Dát deze wegen aangepakt gaan worden staat op papier. Over hoe en wat, daar wordt nu over nagedacht.

Lees meer...

Terugblik informatieavond Herinrichting Parkweg


Door wijkraad Grunobuurt

Maandag 22 januari vond de eerste bijeenkomst over de herinrichting van de Parkweg plaats. Er zijn veel belangstellenden op de informatieavond geweest in het buurtcentrum. De Parkweg was goed vertegenwoordigd en ook bewoners uit de Grunobuurt zijn voorbij gekomen. In groepen is gewerkt aan wat wenselijk zou zijn met de toekomstige herinrichting. De ingevulde vragenlijsten zijn anoniem verwerkt en de online enquête ook. Er was eveneens interesse in de website Grunobuurt.nl en ook op sociale media werd de enquête gedeeld.

Lees meer...

Vragenlijst Herinrichting Parkweg


Maandag 22 januari vond een informatieavond plaats over de herinrichting van de Parkweg. Tijdens deze avond werd in Buurtcentrum Stadspark een presentatie gegeven over de voorlopige plannen. Buurtbewoners en andere betrokkenen konden met behulp van een vragenlijst hun mening, zorgen en wensen naar voren brengen.

Vragenlijst beschikbaar tot en met 1 februari

Was je niet aanwezig op de informatieavond en wil je alsnog je mening en ideeën geven over Herinrichting Parkweg? Dat kan.
De vragenlijst vind je hier: Vragenlijst Informatiebijeenkomst Parkweg

De vragenlijst is nog beschikbaar tot en met 1 februari 2024.

Lees meer...

Uitnodiging bijeenkomst Herinrichting Parkweg


Tekst: gemeente Groningen

De komende 10 tot 15 jaar staat er veel te gebeuren in het Stationsgebied! De herinrichting en vergroening van de Parkweg horen hier ook bij. De gemeente start nu met het ontwikkelen van ideeën voor de Parkweg.

Lees meer...

Gebiedsbijeenkomst Martini Trade Park 28 juni 2022


Rond de Grunobuurt wordt er flink gebouwd en verbouwd. Op dit moment zitten we in de ‘grove fase’, maar over enkele jaren worden de puntjes op de i gezet. Eén van die puntjes is de Parkweg. Dat moet onderdeel worden van een aantrekkelijke route tussen stationsgebied en Stadspark, Martini Trade Park en MartiniPlaza. Voor deze ‘groene loper’ is 1 miljoen euro beschikbaar.

Dinsdagmiddag 28 juni organiseerde Bedrijvenvereniging WEST een bijeenkomst voor ondernemers en pandeigenaren van het Martini Trade Park (MTP). De middag werd aan elkaar gepraat door Klaas Holtman, voorzitter van Bedrijvenvereniging WEST en lid van adviesgroep Stadspark. Aan het woord kwamen Willem de Kok, directeur MartiniPlaza; Erik Hamhuis, projectleider van de gemeente Groningen, en Kirsten Smit, manager Bestuurlijke Zaken en Communicatie Aanpak Ring Zuid.

Lees meer...

Aanpak Parkweg – Wat hebben we nu weer aan de fiets hangen?


Tot grote verrassing presenteerde de gemeente Groningen op de dag van de beeldvormende bijeenkomst over evenemententerrein Drafbaan het plan om het Martini Trade Park (MTP) aan te pakken. In de berichtgeving hierover kwam onder andere de ‘grondige aanpak’ van de Parkweg ter sprake. Eerste reacties waren vooral ‘Wat hebben we nu weer aan de fiets hangen?!’, maar in het raadsvoorstel ‘Vaststelling visie Martini Trade Park’ zien we staan: “Nadat het krediet beschikbaar is gesteld zal binnen dit project worden gestart met het opstellen van een ontwerp voor de Parkweg. Bewoners van de Grunobuurt en Rivierenbuurt zullen hierbij worden betrokken.”

Voor zover we de plannen goed begrijpen, is er geen sprake van uitbreiding van het MTP en worden er ook geen groen en bomen opgeofferd. Er is juiste sprake van vergroening van de betonnen jungle op het MTP. Artist impressions van de plannen voor het MTP vind je HIER.

Lees meer...

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.