De wijkraad Grunobuurt en zijn voorganger, Bewonersvereniging HWK, heeft zich sinds 2000 ingezet voor de wijkvernieuwing in het noordelijke deel van de Grunobuurt. Samen met de gemeente Groningen en Nijestee is geprobeerd dit in goed overleg te doen. Helaas hebben we een jaar geleden, na dringende vragen vanuit de wijkraad, moeten constateren dat de plannen drastisch gewijzigd zijn door Nijestee.

Belangrijkste bezwaren voor ons waren en zijn:

  • Het binnenterrein van blok 5 was, net als bij de al gerealiseerde blokken 6 en 7, bedoeld als groene tuin voor bewoners en hun kinderen. Dit wordt nu een parkeerterrein. 
  • Toekomstige bewoners van blok 5 kunnen geen bezoekersvergunning aanvragen. De bewoners van de al gerealiseerde blokken en de oudbouw kunnen dit wel.
  • Het realiseren van onvoldoende (betaalbare) parkeerplaatsen.
  • Het afstappen van het idee van de ‘gemengde wijk’, want blok 5 bevat alleen sociale huurwoningen.

Discutabel rapport

We hebben onze bezwaren kenbaar gemaakt bij Nijestee en wethouder Van der Schaaf. Op basis van een discutabel rapport van ingenieursadviesbureau Sweco concludeerden Nijestee en de gemeente namelijk dat het ging om wenselijke aanpassingen van de oorspronkelijke plannen. Wij zetten grote vraagtekens bij de onderzoeksopzet en uitkomsten van dit rapport. Zo werden er parkeerplaatsen geteld in de garages, terwijl Nijestee een lijst heeft met de beschikbare plaatsen (niet verkocht of verhuurd). Een telling levert echter meer beschikbare plaatsen op, omdat auto’s natuurlijk niet 24 uur per dag in de garage staan. Ook werden er op straat parkeerplaatsen meegeteld die voor de oudbouw of nieuwe blokken bedoeld zijn.

2018

De wijkraad heeft in april 2018 een bezwaarschrift ingediend tegen omgevingsvergunning voor de bouw van blok 5. De bezwarencommissie van de gemeente Groningen heeft het college van burgemeester en wethouders in oktober 2018 geadviseerd de bezwaren van de wijkraad gegrond te verklaren en de vergunning alsnog te weigeren óf de vergunning te voorzien van een deugdelijke motivering en alsnog te verlenen.

Het college verklaarde de bezwaren gegrond op 18 december 2018, maar heeft het besluit overeind gehouden. Wel is de motivering aangepast. Het college heeft verder besloten om tóch bezoekersvergunningen te verstrekken aan nieuwe bewoners. Hier zijn wij blij mee. Maar, omdat de vergunning voor het overige deel niet aangepast wordt, heeft de wijkraad besloten met hulp van Kaliber Advocaten in beroep te gaan bij de Rechtbank Noord-Nederland. Het beroep richt zich vooral op de inpassing van (onvoldoende) parkeerplaatsen.

Omdat het college veel te laat een besluit op bezwaar nam, hebben wij het college “in gebreke gesteld”. Dit heeft ertoe geleid dat het college aan de wijkraad en andere bezwaarmakers een bedrag van in totaal € 1.260,– moesten betalen.

2019

Ondertussen diende de wijkraad in mei 2019 bij de gemeente Groningen een verzoek tot handhaving in. Hierin wordt de gemeente gevraagd handhavend op te treden tegen het onvoldoende realiseren van parkeervoorzieningen in de Grunobuurt. De gemeente is echter van mening dat zij terecht gebruikgemaakt heeft van de afwijkingsbevoegdheid van het bestemmingsplan 'Facetherziening parkeren'. Het handhavingsverzoek is dus afgewezen.

De beroepsprocedure over met name de inpassing van parkeerplaatsen, vindt plaats op woensdag 10 juli 2019.

Tot slot

We krijgen veel vragen over waarom er gebouwd wordt, terwijl er nog een juridische procedure loopt. Nijestee mag dit doen, maar doet dit geheel op eigen risico. Er is namelijk nog geen sprake van een “onherroepelijke” omgevingsvergunning. Als er in de beroepsprocedure anders wordt besloten, kan het zo zijn dat de situatie moet worden hersteld naar de situatie van vóór de start van de bouwactiviteiten.


Vragen of opmerkingen? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom even langs tijdens een van de spreekbuurtjes: elke eerste maandag van de maand, in buurtpand Koppel, Grunostraat 1, van 19.30 tot 20.00 uur.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.