Nijestee bouwt de komende jaren nog een aantal nieuwe woonblokken in Grunobuurt Noord. En dan is er nog één plekje over: het Nelf-terrein. Dit stukje Grunobuurt Noord is niet in bezit van Nijestee, maar eigendom van de gemeente Groningen. Vanwege de ligging – nabij centrum, Hoofdstation (en ‘nieuwe Oosterpoort’?), Stadspark en uitvalswegen – zou het Nelf-terrein een aantrekkelijke plek voor projectontwikkelaars kunnen zijn.

UPDATE APRIL-DECEMBER 2023

Begin april 2023 is duidelijk geworden wat er met het Nelf-terrein gaat gebeuren: er komen woningen, commerciële ruimtes en kantoren. Op de afbeelding hieronder staan drie gele gebouwen. Ze zijn geel gemarkeerd omdat ze op het voormalige Nelf-terrein staan. Rechtsboven, de hoogbouw, tot 11 etages hoog, wordt Pantograaf. Daaronder een stukje van woonblok Tender. Het gele blok links is een gedeelte van woonblok Couchette. 

Nieuwbouw op het Nelf-terrein. Geel gemarkeerd zijn (gedeeltes) van nieuwbouw die op het Nelf-terrein komen.


Wat eraan vooraf ging

Wat gaat er met het Nelf-terrein gebeuren?

In het Bestemmingsplan Oud Zuid van de gemeente Groningen is de invulling van het Nelf-terrein opengehouden door 'een wijzigingsbevoegdheid op te nemen naar de bestemming woondoeleinden en/of kantoren’. Er is dus van alles mogelijk, maar voor zover de redactie van Grunobuurt.nl weet, heeft alleen Nijestee tot nu toe openlijk interesse getoond in het Nelf-terrein. In het bidbook ‘Nijestee biedt [nieuwe] ruimte’ – de kaarten op tafel (juni 2017) zegt Nijestee:

“Voor de gehele Grunobuurt ligt een stedenbouwkundig plan. De eerste blokken zijn al volgens dat plan uitgevoerd. Wij zouden ook de ontwikkeling van het NELF-terrein volgens stedenbouwkundig plan willen invullen.
[…]
Wij willen dat ook dit deel van de buurt divers wordt wat betreft woningtypes en bewoners. Met het aantal woningen dat hier volgens het stedenbouwkundig plan plaats kan krijgen, is die mix aan segmenten goed mogelijk i.s.m. derden. Wij zouden hier de sociale woningbouw willen realiseren.”

Stedenbouwkundig plan

Helaas is de datum van onderstaand stedenbouwkundig plan niet bekend, maar het zou gaan om een plan van 'tig jaar geleden'. De bouwblokken zoals die nu gebouwd worden in Grunobuurt-Noord, zijn hierop al aangegeven. De namen, nummers en letters zijn door de redactie toegevoegd.

Nummer 1 op de kaart hieronder is de in april 2020 opengestelde 'verlengde Koeriersterweg', nummer 2 is het Hoornsediep. A en B zijn de twee huizenblokken die de sloop in Noord overleefd hebben, omdat ze in particulier bezit zijn.

De woonblokken Couchette, Pantograaf en Tender zijn deels aangegeven met dikke lijnen en deels met dunne lijnen. De dikke lijnen geven aan dat deze gedeelten gebouwd worden op grond van Nijestee. De dunne lijnen geven de ambitie van Nijestee aan op het Nelf-terrein, grond die in bezit is van de gemeente. De ambitie om de woonblokken door te trekken naar het Nelf-terrein, staat beschreven in het bidbook uit 2017.

Op onderstaand stedenbouwkundig plan is te zien dat de bestaande twee huizenblokken A en B waarschijnlijk omsloten worden door flinke bouwblokken. Ook interessant is terrein C. De wegen ten noorden en oosten lijken te zijn vervallen. Wat rest is een aardig stukje grond waarover Nijestee in het bidbook geen expliciete ambitie uitspreekt, maar waar volgens onze bron een gebouw van maar liefst elf verdiepingen hoog zou mogen komen.

Stedenbouwkundig plan Grunobuurt-Noord. Datum onbekend.

  • A = huizenblok aan de Paterswoldseweg, bij de onderdoorgang. Oudbouw, particulier bezit.
  • B = huizenblok aan het Hoornsediep. Oudbouw, particulier bezit.
  • C = braakliggend terrein tussen spoor, Hoornsediep en ‘verlengde Koeriersterweg’.
   Volgens onze bron (april 2020) zou hier volgens het stedenbouwkundig plan een gebouw van maximaal elf verdiepingen hoog mogen komen ('blok 0').
  • 1 = ‘verlengde Koeriersterweg’, opengesteld april 2020.
   Op Google Maps heet deze weg kortweg 'Koeriersterweg'.
  • 2 = Hoornsediep
  • Couchette t/m Tractie = zes nieuwbouwblokken in Grunobuurt-Noord.

Bestemmingsplan

Zoals gezegd houdt de gemeente voor zover wij weten tot nu toe alle opties open: woningen of kantoren. Of een mix van beide. In het Bestemmingsplan staat het zo:

Toekomstige ontwikkeling Nelf-terrein

Door ontwikkeling van het Nelf-terrein kan het aantal woningen en/of kantoren significant toenemen. Uit het veiligheidsonderzoek voor het stedenbouwkundig plan voor de Grunobuurt-Noord blijkt dat door deze ontwikkeling het groepsrisico toeneemt. De mate waarin het groepsrisico stijgt is afhankelijk van de wijze van invulling. Momenteel is nog onzeker wanneer de voorbereidingen voor deze ontwikkelingen zullen starten en ook is de wijze van invulling van het gebied nog niet zeker. De resultaten van het genoemde veiligheidsonderzoek en het advies van de brandweer dienen als input bij de voorbereiding van de ontwikkeling van het Nelf-terrein. Daarnaast dient Prorail te worden betrokken bij de planvorming. Vanwege de onzekerheden met betrekking tot het Nelf-terrein is ervoor gekozen om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen naar de bestemming woondoeleinden en/of kantoren. Hierdoor wordt de vestiging van risicovolle inrichtingen op deze locatie in de toekomst voorkomen. Aan deze wijzigingsbevoegdheid zijn regels verbonden. De bevoegdheid kan alleen worden toegepast indien, naast allerlei andere randvoorwaarden, aan de op dat moment geldende grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico wordt voldaan.
Uit: Bestemmingsplan Oud Zuid, versie geconsolideerd, oktober 2017/19, gemeente Groningen, p.85

In 2007 heeft 'Het Wilde Klubje' – de inmiddels opgeheven bewonersvereniging uit Grunobuurt-Noord – bezwaar gemaakt tegen de wijzigingsbevoegdheid. Zij zagen liever meteen een definitieve bestemming voor het Nelf-terrein:

Brief HWK (‘Het Wilde Klubje’) van 6 november 2007 aan de gemeente Groningen
Brief HWK (‘Het Wilde Klubje’) van 6 november 2007 aan de gemeente Groningen waarin verzocht wordt wél een bestemming voor het Nelf-terrein aan te wijzen en niet ‘een wijzigingsbevoegdheid op te nemen naar de bestemming woondoeleinden en/of kantoren’.
Uit: Bestemmingsplan Oud Zuid, versie geconsolideerd, oktober 2017/19, gemeente Groningen, p.147


Uit bidbook: ‘Nijestee biedt [nieuwe] ruimte’ – de kaarten op tafel (juni 2017)


Artist impression van noordelijk deel van de Grunobuurt door architectenbureau de Zwarte Hond
Artist impression van door architectenbureau de Zwarte Hond. Onder loopt de Paterswoldseweg, boven loopt het Noord-Willemskanaal. In grijs oudbouw; linksboven (Nelf-terrein) is een hoog gebouw ingetekend. Waarschijnlijk gaat het hier om 'blok 0'.

Panorama Nelf-terrein, genomen op 8 maart 2020
Nelf-terrein op 8 maart 2020. Met vlnr: jeugdhuisvesting (Badstratenbuurt), Groninger Archieven, huizenblok B aan het Hoornsediep, in het geel: Lampisterie in aanbouw en helemaal rechts de gestutte betonnen erfafscheiding achter huizenblok A (Paterswoldseweg).


september/oktober 2018: het Nelf-terrein wordt gesaneerd – foto: Van der Wiel Infra & Milieu bv 2 september 2014 – werkzaamheden op het Nelf-terrein


Maquette wijkvernieuwing noordelijk deel Grunobuurt, ca. 2018
Maquette wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord, ca. 2018

Nelf-fabriek in noordelijk deel Grunobuurt
De Nederlandsche Elektrische Lakfabriek (N.E.L.F.), opgericht in 1916. Nelf was een van de eerste verffabrikanten in Nederland die elektriciteit gebruikte om verf te produceren.
Linksboven huizenblok B aan het Hoornsediep.
Foto via http://www.facebook.com/oudedoos (opgeheven)


Lees ook deze berichten:

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.