nieuwsbericht van Nijestee

Momenteel zijn er diverse maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op de bouw in de Grunobuurt kan momenteel worden doorgewerkt. Nijestee ondervindt wel enkele gevolgen door de maatregelen.

Lampisterie

Diverse bouwvakkers zijn niet afkomstig uit Nederland en kunnen momenteel (nog) niet terugkomen uit hun land van herkomst. De aannemer bekijkt per dag of het mogelijk is om andere bouwvakkers in te schakelen. Dit levert wel vertraging op in diverse werkzaamheden, wat gevolgen heeft voor de verwachte oplevering.
De verwachte oplevering in september 2020 stellen we daarom bij. We gaan er op dit moment vanuit dat Lampisterie in de periode oktober tot en met december 2020 opgeleverd wordt. In verband met de omstandigheden kunnen we dit nog niet met zekerheid zeggen. Zodra we meer duidelijkheid hebben, informeren we de buurt.

Tractie

De bouw van Tractie kan vooralsnog gewoon doorgaan. De 193 heipalen zijn allemaal geboord en ingekort. Daarna kan het storten van het beton beginnen.
Het is nog onduidelijk of er genoeg bouwmaterialen en bouwvakkers beschikbaar zijn en blijven om de komende periode de werkzaamheden uit te voeren. Diverse bouwmaterialen worden schaarser doordat fabrieken stilliggen als gevolg van de corona-maatregelen.
We kunnen op dit moment nog niet aangeven of en welke gevolgen er precies zijn. Ook hierover houden we u op de hoogte.

Werkzaamheden op zaterdagen

Af en toe wordt er in de Grunobuurt op zaterdag doorgewerkt. Omdat we niet altijd weten wanneer dit precies is, is het lastig u hier (ver) van tevoren over te informeren.
Als er werkzaamheden op zaterdag plaatsvinden, informeren wij u via het publicatiebord op de hoek van het bouwterrein Hoornsediep / James Wattstraat. Dit publicatiebord wordt rond 28, 29 april geplaatst.
Voor het werken op een zaterdag gelden dezelfde regels als werkdagen. Uitgangspunt is dat we niet voor 8.00 uur starten.

We beseffen ons terdege dat, vooral in deze bijzondere tijd van verplicht thuiswerken en -blijven, dit nog vervelender is voor omwonenden qua (geluids)hinder. We maken per project een keuze of we in het weekend doorwerken. Voor de nieuwbouwprojecten hebben we de keuze gemaakt om zoveel mogelijk en zover het kan (qua materialen en personeel) door te werken. We vragen hiervoor uw begrip.

Werktijden

De werkzaamheden vinden normaal gesproken plaats op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en circa 16.30 uur. Als het nodig is, is het toegestaan om op deze dagen zonder ontheffing van de gemeente Groningen tot 19.00 uur door te werken.
Wanneer het noodzakelijk is om ná 19.00 uur te werken, vragen we dit aan bij de gemeente Groningen en wordt u als omwonende geïnformeerd.

Hinder melden

Hoewel de aannemer zorgvuldig werkt, kunt u hinder van de werkzaamheden ondervinden. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om dit zoveel mogelijk te beperken. Mocht er toch hinder ontstaan, dan kunt u deze melden via de website www.bewustebouwers.nl

Als u buiten werktijd verdachte personen op het terrein ziet, verzoeken we u contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900 - 8844.


Lees ook deze artikelen:

 

aanmelden nieuwsupdate

@Grunobuurt

Grunobuurt

RT @evalienvers: Ik heb meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling. Heel leuk en makkelijk! Tel jij dit weekend ook 1x een half uurtje mee…

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.