Op maandag 21 mei vond de eerste openbare wijkraadvergadering van de Wijkraad Grunobuurt-Zuid plaats. Hierbij was aanwezig dhr. Mooij, Stadsdeel-coördinator Zuid van de gemeente Groningen, en er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Na het formele gedeelte was er nog de gelegenheid om met buurtgenoten na te praten onder het genot van een hapje en drankje. Hieronder leest u het verslag van de avond.

Welkom

1. Mededelingen van de Wijkraad

- We willen graag alle VVE’s inventariseren met als doel een betere communicatie tussen Wijkraad en de bewoners. Oproep: of de V.V.E.’s zich bij ons willen melden met contactgegevens.
- 6 juli a.s. is er voor het eerst een BUURTFEEST. Oproep: we hebben mensen nodig voor de Werkgroep Activiteiten* die willen helpen in de voorbereiding van het feest en/of op de dag zelf. 4 juni a.s. is daarover de eerste vergadering.
- We willen naast de bestaande Werkgroepen nog een Werkgroep Beheer en Verkeer* in het leven roepen. Oproep: degene die daarin actief willen zijn graag bij ons melden.
- Om 21.00 uur is er een hapje en een drankje aangeboden door de Wijkraad.

2. Erik Mooy, Stadsdeelcoördinator (StaCo) van de Gemeente vertelt en geeft antwoord op vragen

Hieronder de punten die besproken zijn: 

Studentenhuisvesting

Een erg gevoelig onderwerp zo blijkt uit de reacties. Het leeft in de buurt, want veel huizen worden verkocht aan de zogenaamde huisjesmelkers. Veel huiseigenaren zijn bang dat hun huis in waarde vermindert als er studenten naast/onder/boven komen wonen. Een paar mensen zijn ook bang voor toenemende verpaupering van de buurt. 
De Gemeente hanteert de 15%-regel en dit houdt in dat er in één straat 15% kamerbewoning mag zijn. Echter, die 15% geldt pas bij bewoning door drie of meer studenten en telt na officiële aanvraag vergunning Studentenhuisvesting. Wat ook een probleem is, is dat er concentraties zijn van kamerbewoning in delen van de straat. Daar kan helaas niks tegen gedaan worden, want de 15% geldt voor de hele straat.

Adviezen/opmerkingen: 
• Blijf vooral in gesprek met de studenten, ook die overlast veroorzaken. Blijvende overlast moet vooral gemeld worden bij Meldpunt Overlast, want alleen zo krijgt de Gemeente meer inzicht in de problemen. 
• De gemeente kan niet veel doen aan de problemen die nu ontstaan. Er zijn wel wijken waar de wijkraad samen met de buurt met succes het huidige beleid ten gunste van de buurt heeft aangevochten. 
• VVE’s kunnen in hun Huishoudelijk Reglement (H.R.) vast laten leggen dat ze geen Kamerbewoning toestaan. Nog beter is om dit in de Splitsingsacte vast te laten leggen, maar dit is erg duur. Een lastig dilemma daarbij is wel dat er soms slapende VVE’s zijn of dat een kleine VVE al gauw voor meer dan de helft bestaat uit de huisjesmelkers zelf dus dat een verandering in H.R. en/of Splitsingsacte dan per definitie onbegonnen werk is. Je moet dit dus vóór zijn. 
• Er zijn in de wijk een aantal VVE’s die ervaring hebben met verandering in Splitsingsacte en H.R. en zij willen die kennis graag delen met andere VVE’s. 
• De Wijkraad wil graag een intermediair zijn of een platvorm bieden om zo kennis en informatie met elkaar te delen. Ze wil er over nadenken hoe dat het beste vormgegeven kan worden en komt er op terug bij een volgende gelegenheid. 
• Vraag als VVE ook informatie op bij de Vereniging Eigen Huis.  

HOV-as

De HOV-as is het plan om een ondertunneling te maken op de Paterwoldseweg ter hoogte van het spoor. Auto’s en fietsers zouden dan onder het spoor en de doorgetrokken busbaan doorgaan. Erik Mooy vertelt dat er nog geen concreet plan is en zelfs nog geen ontwerp. Er wordt een haalbaarheidsstudie gedaan en er liggen een aantal ontwerpen. Ook de financiering is nog niet duidelijk. Of de gemeente of de Provincie moet dit betalen. Meer informatie zie site van de gemeente: http://gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan/bestemmingsplan-hov-west-fase-3

Aanleg Zuidelijke Ringweg

Verschillende partijen participeren in de ontwikkeling en het ontwerp voor de Zuidelijke Ringweg. Er worden nog verschillende berekeningen gemaakt en ze studeren nog op het definitieve ontwerp. Voor burgers en bewonersorganisaties zijn er  verschillende inspraakmogelijkheden. Voor wie geïnteresseerd is of voor wie mee wil doen aan de inspraak. Ga naar www.ringgroningen.nl

Century garage

Bij het loket van de gemeente Groningen komen er verschillende bijzondere initiatieven binnen voor een nieuwe bestemming van Auto Century. De meeste plannen gaan in de richting van een supermarkt/middenstand. Veel ideeën gaan om financiële redenen ook weer niet door. Een extra dilemma is soms ook de aanwezigheid van Gulf tankstation.

Neboflat en Stadsparkkerk

De plannen om winkels en medische voorzieningen te huisvesten onder de Neboflat gaan niet door. De Neboflat wordt nu tijdelijk bewoond. Deze bewoning wordt geregeld door de toekomstige eigenaar en heeft ten doel kraken te voorkomen. Het is nog onduidelijk hoe dit zich verder ontwikkelt. 
De Wijkraad heeft regelmatig contact met Patrimonium over de ontwikkelingen.

aanmelden nieuwsupdate

@Grunobuurt

Grunobuurt

👶🏼 Kinderkledingruilmiddag👶🏾 voor baby- en kinderkleding, speelgoed en boeken ➡️ woensdag 28 september ➡️ 14-16.… https://t.co/RFB6yj304C

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.