Tussenbalans

Op 25 februari 2013 is de actiegroep ‘Feesten Uit Balans’ opgericht. De actiegroep is een gezamenlijk initiatief van buurtbewoners en wijkraadsleden uit de wijken Grunobuurt, Laanhuizen, Badstratenbuurt en Zeeheldenbuurt in Groningen. Aanvankelijk was het doel van de actiegroep om de geluidsoverlast rond de Drafbaan en het Stadpark aan te pakken. Maar we kregen de afgelopen tijd steeds meer reacties van bewoners uit andere wijken dat men daar ook last heeft van het geluid van evenementen. De actiegroep breidt zich langzaam uit met vertegenwoordigers van belanghebbende buurten uit andere delen van de stad. De doelstelling lijkt daarmee ook langzaamaan te verschuiven naar de hele stad.

De naam ‘Feesten Uit Balans’ (FUB) is gekozen als tegenhanger van het beleidsplan ‘Feesten in Balans ll’ van de gemeente Groningen. Dit beleidsplan uit 2011 regelt het vergunningenbeleid voor evenementen in de gemeente Groningen. In deze nota zijn alle regels en kaders vastgelegd (van verkeersveiligheid, milieu, locaties, programmering tot aan geluid en geluidsoverlast) waar organisatoren van evenementen aan moeten voldoen willen ze een vergunning krijgen om een evenement te organiseren.

Geluidsnormen door gemeente versoepeld

De geluidsnormen voor evenementen in stad zijn volgens ‘Feesten in Balans ll’ 85 dB(A) en 100dB(C) (C = decibelnorm voor bastonen). Vóór 2011 gold alleen een maximale geluidsbelasting van 70 dB(A). Er mag dus fors meer geluid worden geproduceerd: zoveel als een vliegtuig dat door de geluidsbarrière gaat.

De Drafbaan in het Stadspark valt onder de Wet milieubeheer en een aparte milieuvergunning. Er is alleen een db(A) norm vastgelegd: maximaal 105 db(A). Dat is te vergelijken met het geluid van een helikopter op 30 meter afstand. En er zijn geen regels opgenomen m.b.t. spreiding van de kleine evenementen op de Drafbaan. Grotere evenementen kennen wel een maximum. Ook is er voor de grotere evenementen niet vastgelegd hoeveel tijd er tussen de evenementen moet zitten.
De gemeente wil dat Groningen een bruisende en levendige stad is, maar de vraag is of dat alleen maar mogelijk is met een volumeknop dat vol open staat.

Geluidshinder voor Stadjers

“ De huidige milieuvergunning geeft evenementen inmiddels zoveel ruimte, dat Stadjers vaker dan wenselijk is last hebben van geluidshinder als gevolg van evenementen op deze locatie.” Dit schreef het college van B&W op 6 november 2012 over de Drafbaan. Toch is het college van plan om er een evenemententerrein van te maken. Wat dat betekent is tot op heden nog onduidelijk. Maar het lijkt op gespannen voet te staan met wat het College in 2012 zegt.

Als omwonenden van het Stadpark maken wij ons zorgen over de plannen van de gemeente om van de Drafbaan een permanent evenemententerrein te maken. Op dit moment ervaart de omgeving al veel geluidsoverlast van diverse muziekevenementen in het park. Verschillende bewoners hebben dit probleem vorig zomer bij de eigen Wijkraad aangekaart. Bij Meldpunt Overlast zijn veel klachten binnengekomen. Helaas werden deze klachten door de gemeente ongegrond verklaard omdat het geluid binnen de door de gemeente vastgestelde regels en toegestane geluidsniveaus blijft van de ‘Feesten in Balans ll’ en de Milieuvergunning.

Geluidsnormen moeten worden aangepast

Wij als actiegroep Feesten Uit Balans vinden dat de huidige decibelnormen niet reëel zijn en veel te hoog liggen. Ook vinden we dat de beleving van omwonenden, dat de overlast soms extreem is, meegewogen zou moeten worden. Wij willen dat de gemeente de Drafbaan niet gaat gebruiken als permanent evenemententerrein voor muziekfeesten met dreunende harde muziek. Af en toe een evenement of een festival moet kunnen, als de overlast van het geluid maar niet toeneemt.
Wij willen graag met de gemeente en met de politiek in gesprek over de voorgenomen plannen en over het huidige beleid.

Op 1 februari 2013 is een motie van de Stadspartij, Partij van de dieren, ChristenUnie, CDA en GroenLinks door de raad aangenomen waarin het college wordt gevraagd te onderzoeken wat de gevolgen zijn geweest van het verhogen van de db(A) norm van 70 naar 85. Tot op heden is er nog geen uitslag van dit onderzoek.

De nota ‘Feesten in Balans ll’ zou in 2012 geëvalueerd worden. Echter, tot op heden staat deze evaluatie nog niet op de agenda. Het college is van plan voor evenementen op de Drafbaan de milieuvergunning aan te passen in de lijn van de nota ‘Feesten in Balans ll’. Maar we weten niet of dit al is besloten.

Op dit moment zijn we vooral bezig met het leggen van contacten met de verschillende politieke partijen om zo de zorg vanuit de omwonenden van het Stadspark kenbaar te maken. Daarnaast proberen we uit te zoeken wat de gemeente nu precies voor plannen heeft voor de Drafbaan. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Doelstelling en visie van Feesten Uit Balans

Wij willen geen manifestaties of evenementen die extreme geluidsoverlast veroorzaken op de Drafbaan of in het Stadspark of elders in de stad dichtbij woonwijken. Wij vinden dat burgers recht hebben op rust en stilte op de plek waar zij wonen.

Wij vinden dat het huidige evenementenbeleid (vastgesteld in de nota ‘Feesten in Balans ll’ en de omgevingsvergunning van de Drafbaan) van de gemeente Groningen uit balans is. Het beleid houdt geen rekening met de bewoners van de stad die wonen in gebieden waar de gemeente evenementen toestaat.

Wij willen dat de gemeente:

  1. de normering van de decibellen (bastonen dB(C)) die nu gelden in de stad en op de Drafbaan naar beneden bijstelt.
  2. rusttijden vastlegt tussen de evenementen en de duur van de evenementen inkort.
  3. nadenkt over een betere spreiding van de evenementen en naar alternatieve locaties buiten woonwijken bijvoorbeeld industrieterreinen of naar binnenlocaties kijkt.
  4. met organisatoren overlegt en aangeeft dat er technische oplossingen moeten komen die verhinderen dat het geluid te veel over de feestgangers wordt heen geblazen. Mensen in woonwijken hebben daardoor namelijk extra veel last van het geluid.

Lees alle nieuws over FUB op de site: http://feestenuitbalans.nl (offline)

Twitter: https://twitter.com/FeestUitBalans


Lees ook deze artikelen:

 

aanmelden nieuwsupdate

@Grunobuurt

Grunobuurt

RT @evalienvers: Ik heb meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling. Heel leuk en makkelijk! Tel jij dit weekend ook 1x een half uurtje mee…

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.