Rond de Grunobuurt wordt er flink gebouwd en verbouwd. Op dit moment zitten we in de ‘grove fase’, maar over enkele jaren worden de puntjes op de i gezet. Eén van die puntjes is de Parkweg. Dat moet onderdeel worden van een aantrekkelijke route tussen stationsgebied en Stadspark, Martini Trade Park en MartiniPlaza. Voor deze ‘groene loper’ is 1 miljoen euro beschikbaar.

Dinsdagmiddag 28 juni organiseerde Bedrijvenvereniging WEST een bijeenkomst voor ondernemers en pandeigenaren van het Martini Trade Park (MTP). De middag werd aan elkaar gepraat door Klaas Holtman, voorzitter van Bedrijvenvereniging WEST en lid van adviesgroep Stadspark. Aan het woord kwamen Willem de Kok, directeur MartiniPlaza; Erik Hamhuis, projectleider van de gemeente Groningen, en Kirsten Smit, manager Bestuurlijke Zaken en Communicatie Aanpak Ring Zuid.

Verslag gebiedsbijeenkomst Martini Trade Park 28 juni 2022

Tekst: Bedrijvenvereniging WEST

Om de aanpak van de gebiedsvisie ‘Werken in Stadspark’ verder kracht bij te zetten is, in samenwerking met Bureau Buitendienst en Buenaparte, als eerste daad bij de entree van de parkeergarage van Martiniplaza een zitelement en versiering van het ‘parkeerhuis’ gerealiseerd . In aanwezigheid van een twintigtal ondernemers en pandeigenaren zijn op 28 juni deze nieuwe houten zitelementen met bloembakken bij de parking op het Martini Trade Park ‘Parkly’ feestelijk en officieel in gebruik genomen. De lijn van ontwerp hopen de initiatiefnemers (MartiniPlaza, Gemeente Groningen en WEST) terug te zien in de verdere aanpak van het gebied; prettig verblijven, kleurrijk, informatief en groen! De opening van Parkly is de start voor de verdere ontwikkelingen in het gebied.

MartiniPlaza neemt regie parkeergarage

Willem de Kok, directeur Martini Plaza, benadrukt de urgentie om het gebied te upgraden. Om eenheid in het gebied te brengen voor wat betreft de aankleding en kwaliteit, zal MartinPlaza haar panden een upgrade geven, maar is ook de hulp van ondernemers en eigenaren nodig. MartiniPlaza verstevigt haar positie; aan het einde van het jaar starten de werkzaamheden voor de realisering van daghoreca aan de zuidzijde van het pand. De modernisering van het pand is in volle gang en ook de verduurzaming heeft de nodige aandacht. Het Martini Trade Park is aangemeld als gebied dat als pilot dient voor energietransitie. Er is een onderzoek opgestart naar het huidige gebruik en de ambitie voor de komende 5 jaar. Naast de oplossing per pand wordt onderzocht welke collectieve voorzieningen gaan helpen. Denk hierbij aan aardwarmte, batterij-opslag of kabelsharing. Ondernemers en pandeigenaren worden gevraagd mee te werken aan dit onderzoek.

Gemeente ontwikkelt door

Erik Hamhuis, projectleider van de gemeente Groningen, neemt de aanwezigen mee in de ontwikkelingen rondom het stationsgebied. De hoofdingang wordt de komende jaren naar de Parkwegkant verplaatst en er komt een doorgaande fietsverbinding naar het centrum. Hierdoor wordt de optische afstand tot het centrum verbeterd. Ook in de looplijnen wordt gewerkt aan een soort groene loperverbinding van de Parkweg naar het Stadpark met een doorsteek naar het Martini Trade Park. Daarnaast worden de parkeer- en verbindingsmogelijkheden van de Leonard Springerlaan bestudeerd.

Visie Stadspark

Nu de visie Stadspark is vastgesteld en er ook middelen zijn vrijgemaakt, wordt door de gemeente ingezet op kwaliteitsverbeteringen in de breedste zin des woords. Er is een adviescommissie Stadspark in het leven geroepen, bestaande uit bewoners, eigenaren, ondernemers en sportbeoefenaars, waar Klaas Holtman namens ondernemers zitting in heeft. Deze commissie zal de gemeente adviseren bij verdere inrichting en beheer van het Stadpark.

Verbouwing Ringweg blijft voorlopig veel overlast geven

Leonard Springerlaan afgesloten

Kirsten Smit, manager Bestuurlijke Zaken en Communicatie Aanpak Ring Zuid, neemt de aanwezigen mee in de ontwikkelingen rondom de werkzaamheden Ring Zuid. Deze zomer zullen afwisselend op- en afritten – tijdelijk – afgesloten worden. Om de bouw van de ongelijkvloerse ring ter hoogte van de Leonard Springerlaan te kunnen realiseren, zal de Leonard Springerlaan van oktober tot maart afgesloten worden en tijdelijk een doodlopende weg worden. Het verkeer wordt omgeleid via de Paterswoldseweg. Daarna wordt het Vrijheidsplein aangepakt. Deze werkzaamheden zullen langdurige impact hebben op de bereikbaarheid van Martini Trade Park. Het is van belang om bewoners op en bezoekers aan het gebied hierover te informeren. Op de website van Groningen Bereikbaar zijn vele tips en een zogenaamde ‘Slimme kaart’ te vinden. Tip is om deze bij te voegen in bijvoorbeeld een e-mailhandtekening. MartiniPlaza voorziet haar bezoekers van extra servicemails en zet parkeerwachters in om haar bezoekers de weg te wijzen. Afgesproken wordt dat MartiniPlaza haar evenementenagenda zal delen, zodat de ondernemers in het gebied weten wanneer extra drukte verwacht kan worden.
Overigens is het mogelijk om per bedrijf een advies te ontvangen over de wijze waarop mobiliteitsproblemen kunnen worden opgelost.

Alleen ga je sneller, samen komt je verder

Ten slotte roept Klaas Holtman de aanwezigen op om, voor zover dat nog niet het geval is, lid te worden van Bedrijvenvereniging WEST voor slechts EUR 150 per jaar. Op deze manier kan WEST betrokkenen goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het gebied. Onder het genot van een biertje en bitterbal wordt nog gezellig nagepraat in het restaurant van My Office. Het lijkt erop dat na lang praten er nu ook echt wat staat te gebeuren in Martini Trade Park.


Wistjedatje: Erik Hamhuis, projectleider van de gemeente Groningen, liet zich deze middag ontvallen dat op termijn de afslag van de westelijke ring naar de Peizerweg waarschijnlijk komt te vervallen.


Meer info:

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.