Op maandagavond 18 november 2013 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden inzake de renovatie voor het pand van Noorderpoort, locatie Muntinglaan. De omwonenden zijn via de website Wijkraad Grunobuurt Zuid en flyers op de hoogte gesteld van deze avond. De presentatie heeft plaatsgevonden in Buurtcentrum Stadspark.

Het schoolgebouw Noorderpoort aan de Muntinglaan 3 is een gebouw met een rijke historie. In 1963 gebouwd als MTS Sibrandus Stratingh. In 1991 herdoopt in Stratingh College met middelbaar technisch en laboratorium onderwijs. In 1996 gefuseerd tot Noorderpoortcollege en anno nu: Noorderpoort, Technologie & ICT. Schooldirecteur Dick van der Plas, met ‘roots’ in de Gruno-buurt, vertelde dat het gebouw verouderd is. “Het voldoet niet meer aan de eisen die we stellen aan modern onderwijs. Mede door de “uitruil” van technische opleidingen met het Alfa-college, hebben we nu de mogelijkheid gekregen om ons te profileren met ons onderwijsaanbod.”

Klik op LEES MEER voor het verslag van deze bijeenkomst. 

Uitruil?
“Uitruil” wil zeggen dat Noorderpoort en Alfa-college de techniekopleidingen in de stad Groningen hebben verdeeld. Noorderpoort: opleidingen Metaal, Procestechniek en Autotechniek ; Alfa-college: opleidingen Elektrotechniek, Installatietechniek, Koude techniek en Bouw. De bundeling  van techniekopleidingen levert sterker onderwijs op, met meer leerlingen in de techniekopleidingen en betere samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Zo zorgen we samen met bedrijven voor een goede wisselwerking tussen het onderwijs en de praktijk en kunnen we goed techniekonderwijs blijven verzorgen met moderne apparatuur in geschikte ruimtes.

Welke opleidingen gaan onderdak vinden in het vernieuwde gebouw?
Er worden straks verschillende mbo (middelbaar beroepsonderwijs) opleidingen gegeven aan de Muntinglaan, te weten:
• Metaalopleidingen niveau 2 bol bbl
• Service monteur werktuigbouw niveau 3 bol bbl
• Proces techniek niveau 2/3 bol
• Middenkader engineering niveau 4 bol
• ICT-opleidingen niveau 4 bol

Hoeveel mensen lopen er straks rond?
In totaal zullen 750 studenten het gebouw ‘bewonen’, maar niet allemaal tegelijkertijd! Veel van onze studenten volgen een bbl-leerweg, waarbij ze slechts 1 dag in de week naar school gaan en de overige dagen aan het werk zijn. Daarnaast biedt het gebouw ook huisvesting aan ca. 80 medewerkers.

Samenwerking met de Grunobuurt
Dick van der Plas geeft aan graag de samenwerking met de buurt te willen zoeken. Het gebouw heeft straks een prachtige centrale hal waar leerlingen, docenten en medewerkers samenkomen om te ontspannen te leren en te werken. Deze hal is uitermate geschikt om grotere bijeenkomsten te organiseren als het Buurthuis niet meer voldoet. Tevens wil het onderwijs een helpdesk aanbieden voor bewoners in de wijk met ICT problemen.

De architect aan het woord
Kasper Niezen, architect van het architectenbureau  KAW uit de stad, liet een aantal schetsen en foto’s zien van zowel de binnenkant als de buitenzijde. Mede door de ingrijpende verbouwing aan de ringweg/Julianaplein, zal de zijkant (waar nu het kunstwerk hangt) een prominentere aanblik krijgen. Deze gevel zal de blikvanger worden van het gebouw. In overleg met Centraal Staal en de gebruikers zal er een uiting van kunst gecombineerd met licht en techniek worden ontworpen. Aan de buitenkant moet zichtbaar zijn welk onderwijs er binnen wordt gegeven.

Een belangrijke wijziging in de situatie rondom het gebouw is de regulering van de leerlingenstroom. In de oude situatie kwamen leerlingen veelal vanaf de bushalte Paterswoldseweg waardoor er veel geloop was door de wijk. Om dit te verminderen is gekozen om leerlingen alleen via de voorzijde (zuid) en via de fietsenkelder (oost) binnen te laten komen. Hierdoor worden leerlingen eigenlijk ‘gedwongen’, via de Muntinglaan en het Hoornse diep te lopen. De Kamerling Onnesstraat wordt hierdoor ontzien. Dit betekent ook dat de loop in de brandgang tussen de Aldi en het achterplein aanzienlijk wordt verminderd. Het huidige gymlokaal zal losgekoppeld worden van het schoolgebouw en op termijn (ca. 5 jaar) verdwijnen.     


Vragen vanuit de zaal:

1. Hoe zit het met het parkeren in de wijk?
Momenteel zijn er gesprekken gaande met de gemeente Groningen om te kijken of het gebied aan de voorzijde van de school (tot aan de Muntinglaan) kan worden overgedragen aan Noorderpoort. Dit betekent dat in dit gebied een afgesloten parkeervoorziening kan worden gecreëerd voor medewerkers en bezoekers van Noorderpoort.
Op het binnenplein is ook de mogelijkheid tot parkeren voor uitsluitend personeel. Voor leerlingen worden geen plaatsen gerealiseerd, zij zullen elders in de wijk (Corpus) moeten parkeren.
Daarnaast zal er met de gemeente moeten worden gekeken naar de strook aan de westzijde van de school, eventueel kunnen hier ook nog een aantal plekken worden gerealiseerd.
Gezien de ontwikkelingen van de Ringweg zullen er ten zuiden van de Muntinglaan vooralsnog geen plannen worden gemaakt, het is nog onduidelijk hoe dit er straks uit komt te zien.

De wijk zal niet meer belast worden dan nu aangezien overal betaald parkeren is ingevoerd en docenten en leerlingen hier naar verwachting geen gebruik van zullen maken.

2. Hoe zijn de leerlingenstromen?
Zoals aangegeven door Kasper Niezen proberen we met de indeling van het terrein de leerlingstromen zoveel mogelijk te reguleren. Dit betekent dat er maar twee ingangen mogelijk zijn, de hoofdentree (zuid) en de fietsenstalling (oost). Hiermee worden leerlingen gedwongen andere routes te nemen. We verwachten dat hierdoor de loop in de wijk wordt verminderd.

3. Is de school ook ’s avonds geopend?
In de avonduren zal er voornamelijk onderwijs worden gegeven aan werkenden. Personeel dat via het Noorderpoort  avondopleidingen en cursussen volgt. Hoe dit in het schooljaar 2015 vorm gaat krijgen is nu nog niet helder.

4. Hoe zit het met de brandgang?
De buurt heeft aangegeven last te hebben van de vervuiling in de brandgang (van de Aldi naar het binnenplein). In de oude situatie was vanaf het binnenplein dit de snelste weg naar de Aldi, snoeppapier, zakken chips, blikjes, alles bleef achter in deze gang. Niet wenselijk en Dick van der Plas geeft ook aan dat vanuit de school hier ook zeker aandacht voor is geweest. Zoals eerder omgeschreven is de verwachting dat deze gang veel minder gebruikt gaat worden. Daarnaast zal er in overleg met de gemeente moten worden gekeken naar een herindeling van deze gang. Patrimonium kan hierbij betrokken worden.

5. Bij wie moeten we zijn met vragen? Is er een e-mailadres?
Als er in de komende periode vragen zijn vanuit de buurt of de wijkraad kan er contact op worden genomen met Renée Overbeek van LindHorst. Haar e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


Vervolgafspraken

Er is afgesproken dat er een verslag van deze bijeenkomst wordt geplaatst op de website van de Grunobuurt Zuid, die wordt opgepakt door Cisca de Groot en Renée Overbeek. De tekst zal via Roel Harkema op de site komen.

De bewoners hebben aangegeven graag op de hoogte te willen worden gehouden van de ontwikkelingen. Er is afgesproken dat op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (april), het puntje ‘verbouw Muntinglaan’ op de agenda komt te staan. De aannemer zal dan ook kunnen aanschuiven. In de tussentijd wordt er contact gehouden met Roel Harkema (contactpersoon Wijkraad).

 

aanmelden nieuwsupdate

@Grunobuurt

Grunobuurt

RT @vlagprotocol: De #vlagdag vanwege de verjaardag van prinses Beatrix zit er bijna op. Om 17:24 gaat de zon onder, vergeet u niet om de v…

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.