Voor de spoorwegovergang aan de Paterswoldseweg zijn plannen om een ongelijkvloerse kruising te realiseren. Dit heeft te maken met twee grote projecten op het gebied van openbaar vervoer in Groningen. Dit zijn de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden en de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-as west 3e fase voor de bus. Het plan is om de ongelijkvloerse kruising te realiseren door een tunnel onder het spoor te maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Dit heeft gevolgen voor de omliggende wijken Laanhuizen, de Badstratenbuurt én onze Grunobuurt.

Klik op 'LEES MEER' onder de foto om alle informatie hieromtrent te lezen; problemen rond de inpassing, betrokkenheid van Klankbordgroep, uitgangs- en aandachtspunten van de Wijkraad Grunobuurt en waar u verdere informatie kunt vinden c.q. aanvragen.


PROBLEMEN ROND INPASSING

  • Bij de Badstratenbuurt dreigt de aansluiting van de Theodorus Niemeyerstraat op de Paterswoldseweg te verdwijnen. Dit zou gevolgen hebben voor bereikbaarheid en bevoorrading van de daar gevestigde Coöp en voor de parkeerterreinen van de supermarkt en de BAT (tabaksfabriek). Al dat verkeer zou dan waarschijnlijk door de Kleine Badstraat en over de huidige groenstrook naast het voormalige badhuis geleid moeten worden. Er wordt nu gestudeerd op een vanuit de bewoners voorgesteld alternatief plan met een ventweggetje langs de hoofdweg maar het is nog de vraag of hier voldoende ruimte voor is.
  • Voor Laanhuizen gaat de aansluiting van de Koeriersterweg op de Paterswoldseweg verdwijnen. Voor deze wijk zou dat het verlies van 1 van haar 2 toegangswegen betekenen, aangezien 2 ontsluitingswegen het absolute minimum is voor bereikbaarheid moet dit gecompenseerd.
  • Voor de Grunobuurt betekent dit dat er door onze wijk een nieuwe ontsluitingsweg voor Laanhuizen moet worden gerealiseerd. Deze gaat waarschijnlijk via Stephensonstraat, Hoornsediep en langs de noordzijde van het braakliggende NELF-terrein lopen om vervolgens aan te sluiten op de Koeriersterweg. Op dit laatste stuk komt de weg parallel met het spoor en de straks doorgetrokken busbaan. In de plannen worden de oude huisjes bij het spoor (rond het Russische winkeltje) gesloopt.
  • De komst van een tunnel heeft grote effecten op de doorstroming van het autoverkeer. Hoe vervelend het ook kan zijn om voor de trein te wachten, de spoorwegovergang heeft ook een verkeer regulerende functie. Dit heeft een belangrijke uitwerking op de veiligheid aan de Paterswoldseweg en voor de mogelijkheid van wijkverkeer om in- en uit te voegen.

BETROKKENHEID KLANKBORDGROEP

De wijkraad Grunobuurt maakt deel uit van een klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit bewoners en andere belanghebbenden die samen met de gemeente Groningen, provincie Groningen en ProRail in gesprek zijn over de plannen en geïnformeerd worden. De bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn openbaar en iedere belangstellende of belanghebbende kan vrij aanschuiven.
Er zijn nu een aantal bijeenkomsten van deze klankbordgroep gehouden maar helaas stemden die niet tot tevredenheid. Daarom is er 11 februari jl. een besloten overleg geweest waarin besproken is hoe het proces te verbeteren.

Op 4 maart aanstaande wordt de volgende openbare bijeenkomst gehouden. Tijdens deze avond zullen in elk geval het nut en de noodzaak van dit project (in de ogen van provincie, ProRail en gemeente) aan de orde komen. Ook zal er gelegenheid zijn tot uitwisseling van informatie en het stellen van vragen.

Nadere informatie volgt z.s.m. U bent uiteraard van harte welkom!

UITGANGSPUNTEN EN AANDACHTSPUNTEN WIJKRAAD GRUNOBUURT

  • De belanghebbenden moeten eerst door de projectgroep overtuigd worden van nut en noodzaak van deze tunnel.
  • Wij zijn solidair met onze buren en denken constructief mee over oplossingen.
  • De inpassing van de nieuwe ontsluitingsweg voor Laanhuizen door onze buurt, verkeersveiligheid woonstraten en mogelijk sluipverkeer.
  • Vraagstuk verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming rond Paterswoldseweg.
  • Overlast tijdens bouw.

MEER INFORMATIE?

http://gemeente.groningen.nl/grunobuurt/spoorwegovergang-paterswoldseweg
www.badstratenbuurt.nl
www.buurtinitiatieftunnel.nl

Roel Harkema,
Wijkraad Grunobuurt
Werkgroep Beheer en Verkeer
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.