Het college heeft een verdeling van de wethouders over de stad gemaakt. De wijkwethouder voor het stadsdeel Zuid - waaronder onze Grunobuurt - is Ton Schroor geworden.

In Groningen krijgt iedere wijk zijn eigen wethouder. Dit is onderdeel van het gebiedsgericht werken waarover afspraken zijn gemaakt in het coalitie-akkoord “Voor de verandering”. Bij het gebiedsgericht werken staan initiatieven van burgers centraal en de gemeente stimuleert en ondersteunt hen hierbij. Hiermee wil de gemeente de leefbaarheid en vitaliteit in de wijken vergroten. De komende maanden spreken de wethouders in de wijken met bewoners en andere betrokkenen over de belangrijkste zaken die er spelen. Het college stelt zich ten doel om met deze nieuwe werkwijze te komen tot maatwerk per wijk.

Aanjager

De wijkwethouders sturen de nieuwe werkwijze in de wijken aan en signaleren specifieke opgaven. Ze zijn aanjager en boegbeeld en onderhouden nauw contact met hun wijken. De nieuwe aanpak past in het streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand tussen wal en schip raakt. Om dat te bereiken wil de gemeente makkelijk benaderbaar zijn, goed luisteren en samen met de wijk, bewoners, ondernemers en instellingen, tot activiteiten en initiatieven komen.

De wijken in

De komende maanden brengt het college de gewenste veranderingen op gang en gaat daarvoor de wijken in. De wijkwethouders willen daarbij spreken over de belangrijkste punten van aandacht in de wijk, voor nu en in de toekomst. De wijkwethouders gaan, samen met betrokkenen, actief in de wijken op zoek naar nieuwe ideeën en plannen. Met dit beleid op maat per wijk denkt het college van B&W ook effectiever, efficiënter en directer te kunnen besturen.

Sociale teams

De gemeente zet momenteel sociale teams op in de wijken om de decentralisaties in de zorg, jeugdzorg en werk in goede banen te leiden. Het gebiedsgericht werken sluit hierbij aan; gezamenlijk richten ze zich op het aanbod van collectieve voorzieningen.

Budget

In de begroting voor 2015 is 2,2 miljoen euro gereserveerd voor het gebiedsgericht werken. Daarbinnen hebben de wijkwethouders een eigen budget ter beschikking. Dit is bedoeld om acute problemen op te lossen en initiatieven in de wijken te stimuleren. Ook in 2016 en daarna blijft Groningen investeren in gebiedsgericht werken.

 

aanmelden nieuwsupdate

@grunobuurt

Grunobuurt

RT @gem_groningen: Vanavond, 23-01, gaat de avondklok in. Van bewoners wordt gevraagd tussen 21.00 uur en 4.30 uur binnen te blijven. Moet…

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Over buurtpand KOPPEL

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Tegel sec Festivals Stadspark

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.