Maandag 19 november hielden Miranda Dijksman en Pieter-Paul Locadia, de wijkagenten van Binnenstad-Zuid, een inloopavond in Buurtcentrum Stadspark voor bewoners van de Grunobuurt met als belangrijkste vragen: wat leeft er in de wijk en wat kan de politie en wat kunnen de bewoners doen?

Miranda Dijksman en Pieter-Paul Locadia zijn ‘onze’ wijkagenten. Miranda heeft officieel als werkgebied de Oosterpoort, De Linie, De Meeuwen, Europapark en de Herewegbuurt. Pieter-Paul heeft als werkgebied de Grunobuurt, Rivierenbuurt, Laanhuizen en het Stationsgebied. Beide werken vanuit Bureau Groningen Centrum (Rademarkt). Voor algemene en niet-spoedeisende vragen of opmerkingen zijn ze bereikbaar via het algemene nummer 0900-8844 (‘geen spoed, wel politie’).

In het kader van wijkgericht werken hebben Miranda en Pieter-Paul besloten ‘hun wijken’ samen op te pakken. Samen hebben ze de taak om een gebied met zo’n 24.000 stadsbewoners in de gaten te houden. De tijd dat iedereen de veldwachter of wijkagent kende en dagelijks of wekelijks zag of sprak, is hiermee definitief voorbij. Miranda en Pieter-Paul geven aan dat ze achter hun bureau elke dag bezig kunnen zijn met verslagen, e-mails en terugbelverzoeken, maar hier bewust niet voor kiezen. Om de politie zichtbaar te maken in de wijken, maken ze verschillende dagdelen per week vrij om rondes te maken. Omdat het schipperen is tussen administratief werk en patrouille, zijn ze niet wekelijks in elke straat te vinden.

De buurtagenten in de Grunobuurt in 2018: Miranda en Pieter-Paul
Miranda Dijksman en Pieter-Paul Locadia, de wijkagenten van o.a. de Grunobuurt

Onze buurtagenten in de wijk

Vandaar dat Miranda en Pieter-Paul besloten hebben hun wijken samen aan te pakken op een andere manier. Samen proberen ze erachter te komen, via nauw contact met de WIJ-teams of bijvoorbeeld via een inloopavond of door mee te lunchen in een buurthuis, welke problemen er spelen in de wijken van Binnenstad-Zuid, zodat ze sneller en beter met een wijkgerichte aanpak kunnen komen. De woorden ‘bellen’ en ‘dossiervorming’ zijn hierbij belangrijk: wordt er niets doorgebeld, dan ontstaat bij de politie de indruk dat er niets aan de hand is en wordt er ook geen dossier opgebouwd. Miranda en Pieter-Paul geven aan dat dossiervorming van groot belang is: een goed gevuld dossier is voor de gemeente Groningen een goede reden om geld, tijd en extra manschappen in te zetten. Het advies van de inloopavond is dan ook: bel!

Overlast? Bel!

Pieter-Paul kan het niet vaak genoeg benadrukken: bel met de politie. Bel bij overlast 0900-8844. De politie komt langs, maar moet – bijvoorbeeld – bij geluidsoverlast wel de overlast kunnen constateren. De eerste keer blijft het altijd bij een waarschuwing. Blijf echter bellen bij herhaalde overlast. De politie kan alleen ingrijpen bij heterdaad of meerdere getuigen, maar de meldingen komen wel allemaal in het dossier. Meld daarom overlast óók altijd bij Meldpunt Overlast van de gemeente (050 587 58 85 (ma. t/m vrij. 10.00 – 17.00 uur) of via gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden). Hoewel er soms geen reactie komt op je melding, groeit het dossier wel en dat kunnen Miranda en Pieter-Paul gebruiken om aanspraak te maken op de inzet van de verschillende collega’s van Bureau Groningen Centrum.

Verdachte personen? Bel!

Nog een belvoorbeeld: tijdens de inloopavond laat een buurtbewoonster een foto zien van drie mannen die om 7 uur ’s ochtends rondlopen langs de schuurtjes op een binnenterrein in Grunobuurt-Zuid. Het zijn geen buurtbewoners en ze zien er niet uit als werklui. Miranda en Pieter-Paul zien de foto en aarzelen geen moment: “Meteen bellen.” Pieter-Paul voegt daaraan toe dat je in dit geval ook 112 kunt bellen (“Zeg maar dat het van mocht van de wijkagent.”). De politie wil in zo’n geval graag zo snel mogelijk ter plaatse zijn om de identiteit van deze verdachte figuren te controleren. Hierdoor laten de meeste boefjes het uit hun hoofd om de kraak daadwerkelijk te zetten.

Inbraken in de Grunobuurt

Tijdens de inloopavond zijn er twee Grunobuurters aanwezig bij wie dit jaar ingebroken is. Dit heeft voor onrust gezorgd bij verschillende buurtbewoners, met name via sociale media. Van een ‘inbraakgolf’ lijkt echter geen sprake. De cijfers laten een stijging zien ten opzichte van 2017, maar wat betreft inbraken is de Grunobuurt nog altijd relatief veilig (voor de cijfers, zie dit artikel). Miranda en Pieter-Paul bevestigen dit beeld. Ze nemen wel mee dat deze inbraken een relatief grote invloed hebben op onze (relatief) rustige en veilige buurt. Pieter-Paul geeft aan dat het soms goed is voor agenten, die dagelijks met zulke zaken te maken hebben, om zich opnieuw te realiseren dat een inbraak van grote invloed is op het leven van het slachtoffer.

Kratjes bier, licht en alles op (nacht)slot

Gelegenheid maakt de dief. Al was het maar om geen (lege) kratjes bier in je tuin of op je balkon te zetten. Die zaken zijn roofgoed en Pieter-Paul kan er smakelijk over vertellen. Zo schijnt er in Vinkhuizen een geveltoerist actief te zijn (geweest) die zelfs vanaf 9-hoog lege kratten wist mee te nemen. Vervolgens komt inbraakpreventie ter sprake: zet die lege kratten (of andere min of meer kostbare zaken) niet in tuin of op balkon, sluit bij afwezigheid alle ramen, doe de deur op het nachtslot, laat licht branden en zorg ervoor dat je licht (liefst onregelmatig) brandt bij langere afwezigheid en dat je post zich niet zichtbaar opstapelt.
Voor meer tips, zie dit artikel.

Nachtslot voorkomt insluiping

Over dat nachtslot: de meeste diefstallen gebeuren volgens onze wijkagenten door insluiping. De dief gebruikt dan een stuk plastic, zoals een pasje, om het slot van de voor- of achterdeur open te ‘flipperen’. Stilletjes roven ze vervolgens je huis leeg. Gebruik je het nachtslot, dan moet de dief gaan inbreken. Dat is veel minder aantrekkelijk, want zoiets levert veel meer lawaai, schade en een langere gevangenisstraf op.

Let op elkaar: WhatsApp-buurtpreventie?

Wijkagent Pieter-Paul geeft vanuit zijn eigen ervaring aan dat een WhatsApp-buurtpreventiegroep niet altijd de ideale oplossing is (gedoe in de app-groep). Uit onderzoek zou ook blijken dat de pakkans niet omhoog gaat. Uit hetzelfde onderzoek blijkt wel dat het aantal inbraken daalt in een buurt met een WhatsApp-buurtpreventiegroep. Meer informatie over het opzetten van zo’n groep, vind je hier

Let op elkaar en elkaars spullen: een goede buur

Miranda en Pieter-Paul geven aan dat ‘opletten in de buurt’ een aandachtspunt is. Maak elkaar duidelijk dat (te) waardevolle spullen in tuin of op balkon niet handig is en bel meteen als je verdachte personen ziet rondscharrelen (maak ook een foto). Let ook op elkaar en bijvoorbeeld elkaars voordeur. Zie je bijvoorbeeld een opstapeling van post bij een buurtbewoner: bel aan en/of bel met de politie. De politie mag in zo’n geval het pand betreden en hopelijk is iemand dan alleen vergeten de buren te vragen de post te regelen; in het ergste geval ligt je buurtgenoot ziek of erger op de grond.

Tijdens de inloopavond hebben de aanwezige buurtbewoners een goede indruk kunnen krijgen van onze toegankelijke, nieuwe wijkagenten. Pieter-Paul en Miranda zijn duidelijk op zoek naar nieuwe manieren om in een grote stad signalen uit de buurt op te halen en aan te pakken. Preventie en signalering spelen daarbij een belangrijke rol, een rol die voor een belangrijk deel door de buurtbewoners ingevuld moet worden. Om met Jerry Springer te spreken: “Zorg voor jezelf, en voor elkaar.” Wijkagent Pieter-Paul voegt daaraan toe: “En bel!”


Links

Pieter-Paul Locadia op www.politie.nl
Miranda Dijksman op www.politie.nl
Politiebureau Groningen Centrum
• Politie gemeente Groningen op Facebook
• Tips om inbraak tegen te gaan


Telefoonnummers

Bij SPOED

• 112
• teksttelefoon (voor doven en slechthorenden): 0800 - 8112
• Dier in nood: 114

Geen spoed, wel politie

• 0900 - 8844 (o.a. voor contact met wijkagenten Pieter-Paul en Miranda)
• teksttelefoon (voor doven en slechthorenden): 0800 - 1844
• vanuit het buitenland: +31 - 34 357 8844

Tip de recherche

Opsporingstiplijn: 0800 - 6070

Team Criminele Inlichtingen

Vertrouwelijk melden ernstig misdrijf: 079 - 345 89 99 (werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur)

Meld Misdaad Anoniem

0800 - 7000 (NB: Meld Misdaad Anoniem is geen onderdeel van de politie)


Voor meer handige telefoonnummers, mailadressen, apps en sites, zie: Wat te doen bij ... 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.