De Basismonitor is het digitale toegangspunt van de gemeente Groningen voor beleidsrelevante gegevens. Bij het Kompas van Groningen vind je gebiedsgerichte informatie over onder andere de Grunobuurt. Hoe staat onze buurt ervoor?

Heb je eenmaal het ‘kompas’ van de Grunobuurt gevonden, dan kun je klikken op een van de vakjes in de cirkel. In het dashboard zie je dan de totaalscore van dat onderwerp. 

Wijkomschrijving

Onder het kompas kun je klikken op ‘Wijkomschrijving’. Een aantal citaten:

[…] We zien dat in de Grunobuurt veel leeftijdsdoelgroepen (kinderen, jongeren van 13-17 jaar en 65-plussers) zijn ondervertegenwoordigd. Leeftijdsgroepen van middelbare leeftijd (27-65 jaar) zijn daardoor oververtegenwoordigd. Er is in 2016 veel verhuisd. In de Grunobuurt constateren we een lage waardering voor winkels voor dagelijkse boodschappen en het basisonderwijs, een lage betrokkenheid van bewoners bij hun buurt en een laag percentage mantelzorgers. De gunstige kenmerken overheersen evenwel. Er is weinig drugsoverlast, mishandelingen komen niet veel voor en veel buurtbewoners voelen zich veilig in de buurt. Bovendien is er weinig verloedering. Veel buurtbewoners vinden de Grunobuurt dan ook een prettige buurt om in te wonen.

Bevolkingsprofiel

[…] Kijkend naar de leefstijl, zijn er relatief veel postmoderne hedonisten. Al deze indicatoren kunnen ermee te maken hebben dat er veel studenten in de Grunobuurt wonen. Daarnaast is de bruto arbeidsparticipatie en selectieve migratie relatief hoog.

Wonen

[…] De woonlasten zijn gemiddeld ten opzichte van de rest van de gemeente, toch zijn de bewoners relatief ontevreden over de prijs-kwaliteitsverhouding. De technische kwaliteit scoort iets onder het gemiddelde: de bewoners zijn relatief ontevreden over de geluidsisolatie, warmte-isolatie, ventilatie en onderhoud van de woning. Als we kijken naar functionele kwaliteit dan zien we dat deze indicator hoger scoort dan gemiddeld. Dit heeft te maken met tevredenheid over de indeling van de woning en de geschiktheid van de woning voor de eigen leefstijl en voor mindervaliden. Ook zijn de bewoners relatief ontevreden over de sfeer van de woning.

Mobiliteit

[…] De bewoners van de Grunobuurt scoren de parkeermogelijkheden lager dan gemiddeld in de gemeente en de objectieve score van parkeerbezetting geeft ook aan dat de parkeerdruk hoger is dan gemiddeld. Ook zijn de bewoners relatief ontevreden over de bereikbaarheid van de buurt. Op het gebied van verkeersveiligheid en overlast scoort de Grunobuurt hoger dan gemiddeld. Er is met name relatief veel overlast van gestalde fietsen.

Meedoen

Op het gebied van meedoen scoort de Grunobuurt gemiddeld. De bewoners van de Grunobuurt gaan meer dan gemiddeld naar cafés/restaurants/discotheken, naar een film/theater/concert/museum en naar festivals/braderieën. Ook sporten de bewoners uit de Grunobuurt iets meer dan gemiddeld in de gemeente en beoefenen relatief vaak hobby’s. Er is relatief weinig contact met buren, buurtgenoten en via internet. De bewoners van de Grunobuurt hebben vooral contact met vrienden en overige stadjers. De bewoners geven aan voldoende contact te hebben met anderen. Maar ze geven ook aan dat ze onvoldoende mensen kennen die ze om hulp of advies kunnen vragen. Ook zijn ze gemiddeld minder tevreden over de manier waarop zij meedoen aan de Groningse samenleving.

Samen leven

[…] Ondanks dat de buurtgenoten elkaar relatief gezien niet goed kennen, hebben ze wel het gevoel in een prettige buurt te wonen. De Grunobuurt scoort hoger dan het gemiddelde in de gemeente op het gebied van omgang, acceptaties en integratie. Er wordt met name relatief weinig discriminatie ervaren en de omgang tussen stadjers & studenten en jeugdigen & ouderen is relatief gunstig te noemen.

Veiligheid

De Grunobuurt scoort lager dan gemiddeld op het gebied van vermogensdelicten en scoort gemiddeld op overlast & verstoring openbare orde. In de Grunobuurt zijn er relatief gezien veel aangiften van woning- en auto-inbraken en fietsendiefstal en meldingen van overlast (gerelateerd aan de woonomgeving). Ook hebben de bewoners van de Grunobuurt meer dan gemiddeld de perceptie dat woning- en auto-inbraken vaak voorkomen in de eigen buurt. Op het gebied van dreiging en geweldsdelicten scoort de Grunobuurt gunstiger dan gemiddeld: de bewoners voelen zich relatief veilig in de buurt.

Meer lezen? Ga naar Kompas van Groningen > Zuid > Grunobuurt

 

aanmelden nieuwsupdate

@grunobuurt

Grunobuurt

Dus hebt u informatie, al is het ook maar iets dan moet u niet vergeten ons snel te bellen kijkt u anders alstublie… https://t.co/Y5Ezh4af7f

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger
Stadspark Groningen tegel sec

Lees hier alle nieuws over de onderdoorgang Paterswoldseweg

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Over buurtpand KOPPEL

Fotogalerij

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Tegel sec Festivals Stadspark
Grunobuurt.nl maakt gebruik van een paar cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.