In de Grunobuurt was tot en met 2014 een wijkteam actief, net als in veertien andere wijken in de stad Groningen. Het wijkteam bestond uit bewoners (al dan niet verbonden aan de wijkraad Grunobuurt) en uit beroepskrachten die werkzaam waren in de wijk. Het doel van het wijkteam was om de Grunobuurt nog leuker, beter, mooier, duurzamer, socialer, kortom: leefbaarder te maken. Het wijkteam haalde wensen en ideeën op uit de wijken en maakt de uitvoering daarvan mogelijk, onder meer met een financiële bijdrage. Elk wijkteam had een eigen budget en kon dat naar eigen inzicht besteden aan de ideeën die de bewoners aandroegen. Het wijkteam bestond tot en met 2014. Het fenomeen wijkteam heeft geen vervolg gekregen.

Mensen maken Stad

De gemeente Groningen en de Groninger woningcorporaties werken sinds 2004 samen. De afspraken daarover zijn destijds vastgelegd in het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0. Mensen maken Stad! is hiervan het motto, wat aangeeft dat ‘mensen’ en ‘doen’ altijd centraal staan. En dat Stad het resultaat is van datgene wat de mensen doen, of dat nou professionals van gemeente of corporaties zijn of bewoners van de wijken.

Inspirerende voorbeelden

Een van de voorbeelden van door bewoners uit de Grunobuurt ingediende en uitgevoerde ideeën was de moestuin aan de Stephensonstraat. Deze Grunotuin voorzag duidelijk in een behoefte en er waren ruim 100 bewoners bij betrokken. Ook het mini-festival “De Grunobuurt begroet de zomer” van juni 2013 was een voorbeeld van een door wijkbewoners bedacht en uitgevoerd idee.

Grunobuurt.nl maakt gebruik van een paar cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.