•  

  WIJ Rivierenbuurt, LINK 050 en Humanitas organiseren voor belangstellenden een gratis Proeverij langs verschillende (voor elk wat wils!) organisaties. De fietstocht is door het Stadspark en start om 12.30 uur bij 't Buurtcentrum (Lorentzstraat 11).

  Woon jij in de Grunobuurt of Laanhuizen? Ben je benieuwd naar vrijwilligerswerk bij jou in de wijk? Geef je op voor de Proeverij Vrijwillig Geluk!

 •  

  Nieuwsbrief Nijestee Grunobuurt-Noord (mei 2018)


 • BAM Infra organiseert op 28 mei a.s. een inloopavond over de werkzaamheden voor de onderdoorgang van de Paterswoldseweg .

  Op de plaats van de spoorwegovergang op de Paterswoldseweg komt een onderdoorgang voor alle verkeer. De treinen en bussen rijden er dan overheen. De voetpaden, fietspaden en wegen rond de onderdoorgang worden opnieuw aangelegd. De onderdoorgang zou de doorstroming van het verkeer moeten bevorderen. Bussen gebruiken dan de busbaan langs het spoor en rijden niet meer om via de Paterswoldseweg en Parkweg. Voetgangers, fietsers en automobilisten hoeven niet meer te wachten voor gesloten overwegbomen.

  Door op de volgende link te klikken kunt u de uitnodiging lezen: Uitnodiging Inloopbijeenkomst

 •  

  Door Wolter Landlust (beheerder kinderboerderij Stadspark) en Jurian Bajema (leidinggevende NDE, ndegroningen.nl)

  Eind 2018 verhuist Natuur en Duurzaamheid Educatie (NDE) vanuit Beijum naar het terrein van de kinderboerderij Stadspark en betrekt daar een nieuw gebouw. NDE verzorgt natuuronderwijs voor basisschoolleerlingen in de gemeente Groningen.

 • Zaterdagochtend 5 mei is er om 9.00 uur een buurtschouw in verband met het Bevrijdingsfestival. De gemeente en BOA’s gaan dan samen met buurtbewoners de wijk door om te kijken waar de knelpunten zitten rondom het festival.

  Alle buurtbewoners zijn hierbij welkom. We starten om 9.00 uur bij bakkerij Beukeveld (Parkweg 149).

 •  

  Aan de bewoners van Laanhuizen, Grunobuurt en omstreken,

  Ook dit jaar vieren wij de bevrijding in Groningen met het Bevrijdingsfestival, dat in 2018 voor de 18e keer in het Stadspark wordt georganiseerd. Het Bevrijdingsfestival heeft ook dit jaar als thema ‘Geef Vrijheid door’. We verwachten vele duizenden mensen, die naar muziek komen luisteren en met elkaar de vrijheid vieren, zeker bij mooi weer.

  Uiteraard hopen wij dat u, als directe buurvrouw en/of buurman van de festiviteiten, ook het festival bezoekt. Het is gezellig en er is voor ieder wat wils, zoals bijvoorbeeld een kinderprogramma, straattheater, sport en spel en natuurlijk veel diverse muziekgenres. Kijk op onze website www.bevrijdingsfestivalgroningen.nl voor het hele programma en de laatste informatie. En vergeet niet: het is gratis en voor iedereen toegankelijk!

 •  

  Maandag 15 mei bent u / ben jij uitgenodigd voor de Openbare Wijkraadvergadering... zie hieronder de uitnodiging. Op de agenda onder andere: denk mee over een nieuwe sport- en beweegplek bij u in de buurt !!


 • Bijna elke maand vind je op Grunobuurt.nl een nieuwe Ontdek de plek: een foto van een detail van een huis, gebouw, straat, hek, tuin (kortom, ‘object’) uit de Grunobuurt. Wat is de oplossing van Ontdek de plek van maart en wat is de plek van mei 2015?

 • De bewoners van Traverse wilden graag de entreehallen van hun woongebouw opfleuren. Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 2014 hebben de bewoners een keuze gemaakt uit ontwerpen van drie Groningse kunstenaars. De keuze is gevallen op Kim Hunnersen, oftewel HelemaalKim. Op woensdag 21 mei om 19.30 uur wordt het kunstwerk in de entree aan de Westinghousestraat onthuld. Daarna volgt het kunstwerk in de entree aan de Paterswoldseweg. De realisatie van deze kunstwerken is mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van de VVE Traverse en Nijestee. Een verslag van de onthulling volgt.


 • Eind deze week (week 20, 12-17 mei) start Geveke Bouw met de werkzaamheden aan O.D.S. de Starter aan de Paterswoldseweg, bij het gebouw van het Noorderpoort. Geveke begint met heien. Dit zal zo’n twee dagen duren. De totale bouw/verbouw duurt tot eind 2014. Vanwege de werkzaamheden zal er regelmatige enige overlast in de omliggende buurten zijn.

  De nieuwe dependance voor O.D.S de Starter is ontworpen door KLEIN architecten. Op hun site vindt u impressies van het ontwerp.

   

 • Om tegemoet te komen aan de wensen van de treinreizigers en om de uitbreiding van treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken, zijn forse ingrepen nodig aan het spoor en het Hoofdstation. Voor deze opgave hebben wij (de gemeente, de provincie, het Rijk, spoorinfrastructuurbeheerder ProRail en NS) de handen ineen geslagen. Dit plan heet Groningen Spoorzone.

  Het project Groningen Spoorzone bestaat onder meer uit forse aanpassingen aan sporen en perrons en het aanleggen van een voetgangerstunnel op het Hoofdstation. Ook wordt onderzocht of hier mogelijkheden zijn voor een bustunnel en fietstunnel. Naar station Groningen Europapark komt een vierde spoor en het opstelterrein wordt verplaatst naar de gemeente Haren.

  Er zijn informatiemarkten op 12, 14 en 20 mei.

  Kijk hier op de site van SPOORZONE

 • Het is tijd om de wijkwebsite in het nieuw te steken. Voor het redesign van Grunobuurt.nl zijn we op zoek naar een webdesigner en -bouwer die de Grunobuurt aan een strakke, gebruiksvriendelijke en responsive wijkwebsite kan helpen. Uiteraard heeft de webredactie allerlei ideeën, goede voorbeelden, een frisse sitemap en een verlanglijstje voor je klaarliggen.

  Klik op LEES MEER onder de foto om verder te lezen over hoe & wat hieromtrent.

 •  

  Van 19 t/m 23 juni waren er acti- en festiviteiten in & om de Grunobuurt

  De wijkraad van de Grunobuurt begroette, samen met onze buren van Noorderpoort - School voor de Kunsten
  en roeivereniging Gyas, de zomer van 2013.

   De foto's van de Buurt-barbeque vindt uHIER


   

 • Notulen Openbare Vergadering van de Wijkraad Grunobuurt Zuid op 18 april 2013
  Buurtcentrum Stadspark
  19.30 tot 21.00 uur

  Aanwezig: Els de Lange, Lucy Hoekstra, Truus Snijders, Margriet van Boon, Frans Driesens, Martha en Albert v.d. Oever, Rudie Bierling, Roel Harkema, Jouke Wilkens, Bert Jans, Peter Stuit, Gerard Buist, Tekla Wiegers, Corrie Ossewaarde, Tineke Koes, G. Ensing, Harry Kielstra, Ellie Bosman, Marten Konneman, Thea Hafkenscheid, Tineke Walda, Luuk Verpaalen, Barbara Houtman en Kora Oldert.
  Afwezig: m.k.g. Bouke Terpstra

  1. Welkom
  Corrie Ossewaarde (voorzitter) heet iedereen van harte welkom en er wordt even een kort voorstelrondje gedaan.

  2. Mededelingen

  Bouke Terpstra (penningmeester) heeft zich ziek gemeld

  De vergadering duurt tot 21.00 uur, daarna is iedereen van harte uitgenodigd om hapje en drankje bij de bar te komen nuttigen.

  Op de Openbare vergadering vorig jaar is er een oproep gedaan aan Vereniging van Eigenaren om zich aan te melden met een contactpersoon. Ook heeft de Wijkraad aangeven actief te gaan werven in de wijk. Dit heeft al met al langer geduurd dan verwacht, maar in februari is er een brief verspreid de VvE’s met een oproep zich aan te melden bij de Wijkraad als contactpersoon van betreffende VvE. Naar aanleiding daarvan zijn er een aantal VvE’s in kaart gebracht, maar helaas nog niet allemaal. We hebben besloten het eerst hierbij te laten en aan de slag te gaan met dat wat we wel hebben. Via de wijkwebsite kunnen VvE’s zich alsnog aanmelden.

  Het Collegebezoek aan de Grunobuurt vindt plaats op 22 november van 14.00 tot 16.00. Burgemeester en Wethouders komen in de wijk op bezoek en willen rondkijken en praten met bewoners over de wijk en wat over wat er leeft. De Wijkraad organiseert de middag en bewoners kunnen zich aanmelden als ze mee willen werken.

  In september wordt er een avond georganiseerd met als thema Studentenhuisvesting. Dit onderwerp is in het 4 Wijken Clusteroverleg met de gemeente aan bod geweest en er is besproken dat er behoefte is aan een avond waarop betrokken ambtenaren antwoorden kunnen geven op vragen over dit onderwerp. Maar de avond is ook bedoelt om positieve ervaringen en oplossingen met elkaar te delen. In het najaar wordt iedereen daarover ingelicht.


  3. Jaarverslag 2012

  Albert vraagt of de website problemen zijn opgelost. Ja, de site van de Grunobuurt is weer in de lucht nadat we vorig jaar werden getroffen door een virus.

  Margriet vraagt waar de brievenbus zit van de Neboflat. De brievenbus (een grijze doos) zit recht naast de hoofdingang.

  Martha vraagt waarom de kosten van het Wijkfeest maar € 500 zijn en die de Kerstborrel veel meer. Dat is niet in verhouding met het aantal bezoekers. Kora legt uit dat we extra subsidie hebben gekregen van het Wijkteam en van de Gemeente. Die kosten vallen buiten deze begroting.

  4. Actiegroep Feesten Uit Balans

  Dit is een samenwerkingsverband tussen Laanhuizen, Badstratenbuurt en Zeeheldenbuurt. Er wordt uitgelegd wat het doel is van de Actiegroep. Kijk ook op www.feestenuitbalans.nl . De vergadering vindt het een goede actie. Wel vraagt men of er niet meer wijken zoals Corpus den Hoorn en Rivierenbuurt en bijvoorbeeld ook de Huurdersvereniging Patrimonium betrokken kunnen worden bij de Actiegroep. Daar wordt aan gewerkt. Ook wordt aangeven dat men vaak ook overlast heeft van het rondhangende (dronken) publiek van de feesten en van het achterlaten van rommel. Vooralsnog richt de Actiegroep zich eerst op de overlast van de harde muziek, maar erkend dat dit ook een probleem is.

  5. Plannen voor de Nebokerk (Stadsparkkerk)

  Deze hebben vertraging opgelopen. Stichting Ruimzicht wil er een 12 a 15-tal wooneenheden (woongroep) bouwen voor de studenten van de opleiding Theologie. Ze zijn nog bezig om de uitwerking van de plannen. In het najaar verwachten ze met de verbouwing te kunnen beginnen. De problemen met het parkeren bij de Neboflat en kerk zijn nog niet opgelost. De Wijkraad gaat hierover in gesprek met de gemeente.

  6. De renovatie van de Zuiderlijke Ringweg

  Dit gaat door, ondanks alle acties en protesten vanuit St. Leefomgeving Zuidelijke Ringweg. Alleen de gemeenteraad kan nog het proces beïnvloeden. Voor Groningen Zuid betekend het dat er veel op en afritten gaan verdwijnen. Het Julianaplein verdwijnt en de A7 wordt een snelweg, de weg gaat 7 meter omhoog. Men verwacht een toename van verkeersbewegingen in de wijken (het onderliggende wegennetwerk). Met name de Paterwoldseweg en de Parkweg is voor onze wijk een punt van zorg. Daar wordt meer verkeer verwacht omdat het bestemmingsverkeer over het Europaplein en de Leonard Springerlaan moet.
  Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg is een gerechtelijke procedure gestart om te kijken of ze op fouten het proces kunnen vertragen en de plannen kunnen beïnvloeden.

  7. De Wijkschouw

  Deze (vindt plaats in oktober en april) heeft een aantal punten opgeleverd waar de gemeente en/of de Werkgroep Verkeer en Beheer mee aan de slag gaat.

  • Stadsbeheer is in gesprek met de ACTION om de problemen van het parkeren van fietsen op de stoep voor de winkel aan te pakken.
  • De Werkgroep is in overleg met bewoners en met het Buurtcentrum om de speelgelegenheid achter het Buurtcentrum weer open te stellen voor kinderen uit de buurt.
  • Het plein voor het Buurtcentrum heeft wat achterstand in onderhoud, er zijn problemen rond algemeen gebruik, speelgelegenheid en irritaties over parkeren. De Werkgroep is in gesprek met Stadsbeheer en Vensterschool over een oplossing en/of een herinrichting van het plein.
  • Onderhoudproblemen die niet gecompliceerd zijn kan je als bewoner heel goed zelf melden bij het Meldpunt MeldStad van de gemeente. Er is ook een applicatie voor de mobiele telefoon te downloaden. Als dat niks oplevert dan kun je contact leggen met de Wijkraad (Werkgroep Verkeer en Beheer).

  8. Fusie Grunobuurt Noord en Zuid

  Het Wilde Klubje (Grunobuurt Noord) en Wijkraad Grunobuurt (Grunobuurt Zuid) hebben besloten om vanaf 1 januari 2014 onder één vlag verder te gaan. Het Wilde Klubje is opgericht in verband met de wijkvernieuwing in Noord. Op dit moment werken beide bewonersvertegenwoordigingen al op veel fronten samen. Beide bewonersorganisaties zijn vertegenwoordigd in het Wijkteam en het 4 Wijkenoverleg. De samenwerking verloopt goed.
  Het Wilde Klupje krijgt na 2014 geen subsidie meer van de gemeente en daarnaast zijn veel bewoners die in HWK zaten zijn verhuisd en die komen niet meer terug.

  9. De wijkvernieuwing in Grunobuurt Noord

  Dit ligt momenteel even stil. 2 van de 4 blokken (met daarin koop en sociale woningbouw door elkaar heen) zijn nog niet gebouwd en voorlopig komen die er ook niet. Eind dit jaar valt daarover de beslissing met de verwachting dat ze dan in 2014 gaan bouwen en in 2016 klaar zijn. Het NELF terrein is verontreinigd en nog niet schoongemaakt en de woningen aan de Stephensonstraat blijven nog staan tot 2017.

  Het Wijkteam regelt de besteding van de NLA gelden die ter beschikking zijn gesteld voor de wijkvernieuwing. Projecten die (gedeeltelijk) gefinancierd worden uit deze subsidie zijn:

  • De Buurtmoestuin aan de Stephensonstraat.
  • Het project Kunst in de Wijk. Het idee is om in de wijk meer kunst te plaatsen, zoals muurschilderingen, met als thema “Verbinding” tussen Noord en Zuid.
  • Het Grunofestival i.s.m. het Noorderpoortcollege dat eind juni gaat plaatsvinden.
  • Het Wijkfeest dat op 21 juni gaat plaatsvinden, gekoppeld aan het Grunofestival.
  • De vergadering oppert ideeën als het plaatsen van meer bankjes in de wijk en het opknappen van de entree van het Buurtcentrum. Dit wordt meegenomen.

  Wijkkrant Tussen Spoor en Viaduct
  Voor de rondvraag vraagt de voorzitter special aandacht voor de redactie van de de Wijkkrant. De Wijkkrant Tussen Spoor en Viaduct is per 1 januari opgeheven. De kosten zijn niet meer op te brengen en nu er een (tijdelijke) Nieuwsbrief Grunobuurt is en een wijkwebsite wordt de wijk wel goed op de hoogte gebracht van het nieuws.

  10. Rondvraag

  • Albert v.d. Oever: de verbouwing van het Noorderpoortcollege aan de Muntinglaan wordt uitgesteld. De Wijkraad zal contact daarover opnemen met de directeur.
  • Marten Konneman: De vrachtwagenchauffeurs van de ACTION rijden met regelmaat door de Huygensstraat en veroorzaken daar veel verzakkingen aan één kant van de weg. Wil de Werkgroep Verkeer en Beheer dat in de volgende Wijkschouw meenemen?
  • Martha v.d. Oever: is het hek er nog die op het plein stond voor de renovatie van het plein voor het Buurtcentrum? Die kan misschien weer teruggeplaatst worden.

  Hartelijk dank voor uw komst en tot een volgende gelegenheid!

 • Afgelopen week heeft de Actiegroep Feesten Uit Balans in de deelnemende wijken (Laanhuizen, Badstratenbuurt, Grunobuurt en Zeeheldenbuurt)  flyers verspreid. Op deze manier wilden we bij omwonenden van het Stadspark onder de aandacht brengen dat we ons zorgen maken over een uitbreiding van evenementen op de Drafbaan (Stadspark). We hebben daarnaast bewoners opgeroepen om te klagen als je last hebt van geluidshinder van muziekevenementen op de Drafbaan.

  De actie is succesvol geweest. Er zijn heel erg veel klachten bij de gemeente binnen gekomen n.a.v. Dance Experience XL van afgelopen zaterdag. De gemeente is bezig alle klachten te inventariseren.

  RTV Noord heeft er aandacht aan besteed in de radio uitzending van 13 mei (om 12.10 uur) en 14 mei komt het onderwerp op OOG TV.

  Via Twitter en e-mail op de site www.feestenuitbalans.nl  zijn er afgelopen zaterdag veel reacties geweest tijdens het evenement.  In Laanhuizen , Zeeheldenbuurt en delen van Corpus den Hoorn was het geluid soms extreem hard. Zelfs tot in wijken als Selwerd, Korrewegwijk en Oosterpark was de muziek goed te horen.

  Niet iedereen ervaart de overlast, maar bewoners die de overlast wel ervaren zijn blij met dit initiatief en maken gebruik van de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de gemeente en/of te reageren op Twitter. De vele reacties op Twitter waren voor 98% negatief over het feest. Er waren ook wat reacties uit omliggende gemeenten zoals Hoogkerk en Haren.  Er zijn ook reacties van feestgangers op Twitter dat het wel meeviel en dat een feestje echt wel moet kunnen. Niet iedereen ervaart de overlast, dat begrijpen wij. We zijn ook niet tegen een feestje, maar wel tegen uitbreiding van dit soort evenementen met harde dreunende muziek op de Drafbaan.

  Als Actiegroep blijven we in gesprek met de gemeente en de politiek om duidelijk te maken dat uitbreiding van evenementen niet gewenst is en dat de geluidsnormen voor de Drafbaan aangepast moeten worden.

  Actiegroep “Feesten Uit Balans”

   

  www.feestenuitbalans.nl

  Flyer in PDF

 • Deze week zullen er bijna 5000 flyers worden verspreid in de wijken Laanhuizen, Badstratenbuurt, Grunobuurt en Zeeheldenbuurt om de geluidshinder in het Stadspark en de Actiegroep “Feesten uit Balans” onder de aandacht te brengen.

  De flyer was in PDF formaat te bekijken: Feesten uit Balans Flyer

 • Beste buurtbewoners,

  De werkgroep Beheer & Verkeer van onze wijkraad heeft een goed contact met de afdeling Stadsbeheer van de gemeente. Stadsbeheer zorgt voor het onderhoud van uw woonomgeving, waaronder het groen, de bestrating, de riolering, de verlichting, speelvoorzieningen en de verkeersvoorzieningen. 

  De Milieudienst is opgegaan in Stadsbeheer. Tijdens overleggen komen regelmatig onderhoudsklachten en meldingen die individuele wijkbewoners over de openbare ruimte hebben aan bod. De werkgroep brengt met alle plezier deze klachten en opmerkingen aan Stadsbeheer over maar we hebben gemerkt dat het meestal eenvoudiger en een stuk sneller werkt als u zelf deze meldingen aan de gemeente kenbaar maakt. Daarmee doelen wij bijvoorbeeld op kapotte straatverlichting, verkeersschade aan borden of palen, een dode boom, afgebroken takken, hondenpoep, zwerfvuil, verzakte of opwippende stoeptegels, kuilen in de weg etc. etc. Allemaal kleine of grotere ergernissen waarbij de gemeente vaak welwillend is om deze snel op te lossen. Het spreekt voor zich dat u ook melding kunt maken van situaties in andere wijken en delen van de stad. De medewerkers van Stadsbeheer kunnen natuurlijk niet altijd overal aanwezig zijn en alles zien. De stad en onze wijk zijn daarom erg geholpen met uw meldingen!

  De gemeente heeft een aantal manieren waarop u direct uw klachten of opmerkingen over de openbare ruimte kunt melden:

  1. Bellen via 050 367 10 00. Dit nummer van Meldpunt Stadsbeheer is op maandag t/m vrijdag van 8:30-17:00 uur bereikbaar.
  1. Op de website www.gemeente.groningen.nl via de functie ‘Meld Stad’ – u kunt eenvoudig op een plattegrond de locatie van het probleem aangeven en tegelijk zien of er al eerder een melding gemaakt is en volgen hoe het met de afhandeling van de melding staat.
  1. Als u een smartphone heeft (een mobiele telefoon met de besturingssystemen Android of iPhone) kunt u de MeldStad-app downloaden waarmee u gemakkelijk en overal een melding kunt doen over het beheer en onderhoud van de openbare ruime. Deze applicatie is vrij via internet verkrijgbaar, meer informatie hierover op de website van de gemeente Groningen.

  Dringende meldingen buiten kantooruren.

  Meldingen over bijvoorbeeld een defecte leiding of een ernstige verzakking op straat kunt u buiten kantooruren melden bij de storingsdienst van Ballast Nedam Bouwborg, tel. 050 592 55 00. Met gevaarlijke situaties rond bijvoorbeeld verkeersvoorzieningen kunt u buiten kantooruren de politie bellen op haar algemene nummer, tel. 0900 88 44.

  Fietswrakken en weesfietsen

  In bepaalde delen van de wijk zijn er regelmatig ergernissen rond kapotte of verwaarloosde fietsen in de openbare ruimte. Een fietswrak is een verwaarloosde fiets waarop men redelijkerwijs niet kan fietsen. Zo’n fiets heeft bijvoorbeeld een vastgeroeste ketting, lekke banden of geen stuur, zadel of wielen. Als u een fietswrak ziet kunt u dit telefonisch of via internet melden bij Stadsbeheer, het wordt dan binnen 2 werkdagen verwijderd.

  Een weesfiets is een fiets die voor langere tijd onbeheerd en verwaarloosd lijkt te zijn achtergelaten. Ook zo’n fiets kunt u melden bij Stadsbeheer. Op de weesfiets wordt dan binnen een week een waarschuwingssticker geplakt (behalve in vakantieperiodes). De eventuele eigenaar krijgt daarna 2 weken de tijd om de fiets op te knappen of van straat te halen. Als dit niet gebeurt wordt de fiets opgehaald door de gemeente.

  Zelf aanspreken bij overlast

  In bepaalde situaties werkt het buitengewoon goed om de eigenaar van het fietswrak, het zwerfafval, de poepende hond etc. persoonlijk aan te spreken op het moment dat u overlast ervaart. Mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken en soms alsnog bereid om rekening met anderen te houden. Dit kan natuurlijk alleen als de vermoedelijke veroorzaker van de overlast bij u bekend is, als u het een veilige situatie acht en als mensen op een rustige en redelijke manier op hun gedrag aanspreekbaar zijn.

  Voor alle duidelijkheid: voor vragen, aanhoudende klachten, eventuele communicatieproblemen met de gemeente en de grotere verkeer- en onderhoudsvraagstukken kunt u altijd bij de wijkraad terecht. Dat geldt natuurlijk ook als het om wat voor reden dan ook moeilijk voor u is om een vraag of een melding bij de gemeente neer te leggen, wij willen u daar graag bij helpen!

  Werkgroep Beheer & Verkeer Wijkraad Grunobuurt

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.