Woningcorporatie Nijestee bouwt inmiddels aan het vierde woonblok in Grunobuurt-Noord: Lampisterie. In het gebouw komen volgens de huidige plannen 101 sociale huurwoningen, waaronder vijftien woningen voor jongeren met een lichamelijke beperking. In de zomer van 2019 volgt de bouw van het vijfde woonblok, met circa 103 huur- en koopappartementen. 16 oktober vond de officiële start van de bouw van woonblok Lampisterie plaats in aanwezigheid van wethouder Roeland van der Schaaf.

De ontwikkeling van Grunobuurt-Noord heeft door de crisis lang stilgelegen. Samen met buurtbewoners zoals Het Wilde Klupje, de gemeente Groningen en architectenbureau De Zwarte Hond heeft Nijestee al in 2006 een wijkvisie vastgelegd. Zo worden de woonblokken gefaseerd gebouwd en bestaat de wijk uit een mix van huur- en koopwoningen. Hoe de eerder gemaakte afspraken worden nagekomen, is op dit moment punt van discussie. Wijkraad Grunobuurt heeft samen met een aantal betrokken buurtbewoners een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning voor Lampisterie. 17 oktober is het bezwaarschrift gegrond verklaard. De Wijkraad wacht nu op een nieuwe motivering óf een herroeping van de vergunning door de gemeente. De wijkraad hoopt en verwacht dat het college het tweede advies opvolgt en Nijestee vraagt de wijk(raad) te betrekken bij nieuwe plannen. Nijestee vervolgt op dit moment de bouw op eigen risico.

Nijestee wil snelheid maken met bouwen

In Grunobuurt-Noord zijn inmiddels 450 huurwoningen van Nijestee gesloopt. In totaal komen er acht woonblokken in de wijk met ongeveer 550 woningen. Typhoon (109 koop- en sociale huurwoningen), Traverse (47 koop-, vrije sector en sociale huurwoningen) en Statie (47 koop-, vrije sector en sociale huurwoningen) zijn al gerealiseerd. Nijestee wil nu tempo maken met bouwen. Pieter Bregman, algemeen directeur Nijestee: "We vinden het belangrijk dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd, de wachttijd in Groningen moet omlaag."
Woonblok Lampisterie is naar verwachting eind maart 2020 gereed. Het vijfde woonblok, Tractie, wordt naar verwachting in 2021 opgeleverd.

Lampisterie

Lampisterie komt tussen de Paterswoldseweg en de Grunostraat. In het gebouw komen volgens de huidige plannen twee-, drie- en vierkamerappartementen, maisonnettes en woningen voor jongeren met lichamelijke beperking, met daarbij een gemeenschappelijke ruimte en een ruimte voor de zorgverlener. Alle appartementen vallen vooralsnog onder de sociale huur.

Aannemer Trebbe voert de bouw uit. Antje de Groot, directeur Trebbe Bouw: "Dit project is nu al een toonbeeld van goede samenwerking voor ons. Tijdens de voorbereiding was het echt geven en nemen om het project haalbaar te maken in tijd en geld. Ik ben er trots op dat het juist weer in Groningen gelukt is."
Alle woningen worden aardbevingsbestendig gebouwd, energiezuinig en gasloos, doordat ze worden aangesloten op de collectieve warmtevoorziening van Warmtestad. Bij het ontwerp van het gebouw is daarnaast rekening gehouden met de huisvesting van dieren: er komen veertig nestkasten voor gierzwaluwen, veertien voor huismussen en vijftien voor vleermuizen.

'Kinderarchitecten' ontwerpen speeltuin

Tussen de woonblokken Lampisterie en Tractie komt ruimte voor een speeltuin. Zes kinderen uit de Grunobuurt tussen de 8 en 12 jaar hebben meegedacht over het ontwerp van de nieuwe speeltuin. Op drie woensdagmiddagen kwamen ze bij elkaar. Eerst verkenden ze de locatie van de nieuwe speeltuin, daarna bedachten ze welke speeltoestellen ze in de nieuwe speeltuin wilden hebben – waaruit een top vijf kwam: een klimpiramide, trampoline, voetbalkooi, hele hoge schommel en een boomhut. Ze tekenden hun eigen ontwerp op een plattegrond en bouwden daarna een maquette. Er wordt nu gekeken wat er van hun ontwerp gerealiseerd kan worden.

Start bouw

"Dit is een belangrijk moment voor volkshuisvesting in onze stad", zei wethouder Roeland van der Schaaf in zijn toespraak tijdens de officiële start van de bouw op 16 oktober. Ook roemde hij de prachtige buurt die het noordelijk deel van de Grunobuurt inmiddels is geworden.
De officiële start van de bouw ging gepaard met de onthulling van een canvasdoek met daarop een beeltenis van een lampisterie, de plek waar vroeger (trein)lampen bewaard, schoongemaakt, gevuld en uitgegeven werden. Het canvasdoek is een schenking aan de toekomstige bewoners en krijgt een centrale plek in het gebouw.

Meer weten?

Meer informatie over het bezwaarschrift dat is ingediend tegen de omgevingsvergunning van woonblok Lampisterie, vind je in:
Nieuwbouw: adviescommissie verklaart bezwaren Wijkraad gegrond
Wijkvernieuwing Grunobuurt – The Next City 
deze notitie.

Meer informatie over de herkomst van de namen van de woonblokken in Grunobuurt-Noord vind je hier.


Lees ook deze artikelen:

 

aanmelden nieuwsupdate

@grunobuurt

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.