•  

  Zie voor info bijgaande flyer... welke ook huis aan huis is verspreid.

  Voor geïnteresseerde bewoners van de Grunobuurt is er een livestream verbinding met het Symposium 'De gemengde wijk' wat plaatsvindt vanaf 15.30 uur en georganiseerd wordt door de Zwarte Hond.Het boek dat daar gepresenteerd gaat worden zal ook ter inzage bij de Buurtborrel liggen.

   

 •  

  Aanneming Wegenbouw Hemmen heeft in februari bij de Gemeente Groningen een aangepaste planning ingediend. Deze is inmiddels goedgekeurd. Bij deze planning is een faserings-tekening gemaakt waarop duidelijk is weergegeven welk gebied bij welke fase hoort.
   
  Deze planning is de leidraad voor de werkvolgorde en de te verwachten uitvoeringsduur, echter als gevolg van weersomstandigheden kunnen de startdata enigszins wijzigingen.


 • Om de zo veel tijd vind je op Grunobuurt.nl een nieuwe Ontdek de plek: een foto van een detail van een huis, gebouw, straat, hek, tuin (kortom, ‘object’) uit de Grunobuurt. Wat is de oplossing van Ontdek de plek van februari en wat is de plek van maart?

 • Het aantal woninginbraken in de Grunobuurt is in 2013 gestegen t.o.v. de voorgaande jaren. Reden voor de politie om extra capaciteit te steken in de opsporing van inbrekers. Maar u kunt zelf ook wat doen om te zorgen dat er bij u niet wordt ingebroken.

  Actie tegen inbraken is geen overbodige luxe.

  Klik op 'LEES MEER' onder de foto om alles over preventie  te lezen.

 • Tijdens de VvE-bijeenkomsten is besloten een VvE-Platform op te richten. Samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de VvE’s onderling maar ook tussen VvE’s en Wijkraad lijkt alle betrokkenen zinvol genoeg om verdere stappen te zetten. De volgende stap is het opzetten van een Forum + Kennisbank voor de betrokken VvE's.

  Inhoudelijk kunt u hier meer over lezen onder De Buurt > Wonen.

  VVE's uit de Grunobuurt kunnen zich ook nog aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • De plannen om basisschool De Starter aan de Verzetstrijderslaan uit te breiden, kunnen wat burgemeester en wethouders betreft doorgaan. B&W willen de school een ontheffing verlenen van het bestemmingsplan.

  Het aantal leerlingen van de openbare basisschool De Starter is de afgelopen jaren gegroeid. Daarom heeft de school dringend behoefte aan extra klaslokalen. De leerlingen van de onderbouw zaten al een flink aantal jaren in noodlokalen aan de Concourslaan, en – sinds de noodlokalen niet meer bruikbaar zijn – aan Leonard Springerlaan. Het is de bedoeling dat de huidige vleugel van de school aan de kant van de Paterswoldseweg wordt verbouwd en uitgebreid. Aan de zuidkant van deze vleugel komt er dan een nieuw schoolplein, dat grenst aan het Stadspark.

 • Maandag 17 maart j.l. vond de (jaarlijkse) Openbare Wijkraadvergadring plaats in het Buurtcentrum Stadspark.

  De Wijkraad Grunobuurt wil dat alle inwoners van werkgebied Grunobuurt zich betrokken voelen bij de Wijkraad door hen goede voorlichting en inspraakmogelijkheid te geven. Daarom wordt er minimaal eens per jaar een Openbare Wijkraad-vergadering uitgeschreven. Tijdens deze vergaderingen wordt de aanwezige Grunobuurt bewoners gelegenheid geboden het woord te voeren en staan de leden van de wijkraad open voor opmerkingen en suggesties van wijkbewoners.

 • Op maandagavond 17 maart j.l. vond de (jaarlijkse) Openbare Wijkraadvergadring plaats in het Buurtcentrum Stadspark.

  De Wijkraad Grunobuurt wil dat alle inwoners van werkgebied Grunobuurt zich betrokken voelen bij de Wijkraad door hen goede voorlichting en inspraakmogelijkheid te geven. Daarom word er minimaal eens per jaar een Openbare Wijkraad-vergadering uitgeschreven. Tijdens deze vergaderingen wordt de aanwezige Grunobuurt bewoners gelegenheid geboden het woord te voeren en staan de leden van de wijkraad open voor opmerkingen en suggesties van wijkbewoners.

  Klik op LEES MEER hieronder om de verslaglegging te lezen.

 • Aan de Stephensonstraat heeft een groep bewoners een buurtmoestuin aangelegd. Enkele delen zijn gemeenschappelijk naast kleinere stukken die persoonlijk worden onderhouden en ingezaaid en beplant. Na een geslaagd eerste seizoen hebben de tuinierders van zelfgekweekte groenten en kruiden genoten en deelden ze de oogst met elkaar. Ze hebben gespit, geharkt en gezwoegd. Gezaaid, geplant en geoogst. Met mooi weer dronken ze koffie en thee in de tuin. Ze zetten iets in gang waarbij bewoners uit de Grunobuurt en omliggende wijken elkaar beter leerden kennen. En dat worden er steeds meer! Door de grote belangstelling breidt de initiatiefgroep het gebied uit van 250 naar 2000 m2. Het gebied tussen de bestaande tuin en het Hoornsediep wordt bij de tuin getrokken met ruimte voor een boomgaard, een kippenren en een kruidenpluktuin.

  Het wijkteam Grunobuurt maakte dit onder andere mogelijk door geld beschikbaar te stellen voor een omheining, materialen, regentonnen en een picknicktafel. De enthousiaste tuinierders zorgden en zorgen voor de rest.

  Ook eten uit eigen tuin, meehelpen met het bouwen van het hek of gewoon eens meedoen aan een activiteit in de tuin? Of planten of tuingereedschap over? Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag tot ziens in de tuin in 2014!

 • Een VvE heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van appartements- en woningeigenaren te behartigen. In de Grunobuurt-Zuid zijn veel van deze Verenigingen van Eigenaren, maar tot op heden werken deze Verenigingen weinig samen en is er (voor zover bekend) geen overleg.
   
  De Wijkraad heeft van verschillende Verenigingen van Eigenaren vernomen dat onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling gewenst is met het oog op het behoud van de leefbaarheid in de Grunobuurt-Zuid. Denk dan bijvoorbeeld aan onderhoud en wet- en regelgeving omtrent kamergewijze verhuur.   
   
  De Wijkraad is daarom ondertussen bezig met een inventarisatie van alle Verenigingen van Eigenaren in de wijk en het verzamelen van hun contactgegevens. De wijkraad vraagt VvE's zich aan te melden voor deze lijst. Dat kan zich op te geven via het contactadres van de Wijkraad.  
   
  De volgende gegevens zijn nodig:
   
  - Naam VvE  (straatnaam en huisnummers) 
  - Naam contactpersoon
  - E-mailadres, postadres en telefoonnummer.
   
  De contactgegevens worden door de Wijkraad alleen gebruikt om relevante informatie te verspreiden. De Wijkraad ziet graag dat de info vervolgens verspreid wordt onder de leden van desbetreffende VvE.

 • De Wijkraad Grunobuurt-Zuid is alweer vanaf 2010 werkzaam in de wijk en we zien  dat er steeds meer bewoners van de wijk naar onze activiteiten komen. Na het succes van het Wijkfeest van 6 juli j.l. willen we als Wijkraad graag leuke activiteiten blijven organiseren. We zetten in op een jaarlijks terugkerend Wijkfeest maar denk bijvoorbeeld ook aan de Kerstborrel.
   
  Daarom deze oproep aan bewoners van de buurt:
   
  Vind je het leuk om te helpen met de organisatie en bij de uitvoering? Meld je dan aan bij de Wijkraad.

 • Op maandag 21 mei vond de eerste openbare wijkraadvergadering van de Wijkraad Grunobuurt-Zuid plaats. Hierbij was aanwezig dhr. Mooij, Stadsdeel-coördinator Zuid van de gemeente Groningen, en er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Na het formele gedeelte was er nog de gelegenheid om met buurtgenoten na te praten onder het genot van een hapje en drankje. Hieronder leest u het verslag van de avond.

 • Via een eerdere oproep heeft de wijkraad al het volgende mogen vernemen van wijkbewoners:

  1. Dat er in de van Leeuwenhoekstraat nogal eens hinderlijk word geparkeerd. Daardoor kan er niet gepasseerd worden en er kunnen ook onveilige situaties ontstaan; denk aan brandweer / ambulance  die dan niet ter plekke kunnen komen.
  2. Dat de grote parkeerplaats aan de Muntinglaan (t/o Noorderpoort College) niet echt een veilige plek is om je auto te parkeren. Omdat er geen zicht op is van wijkbewoners wordt er nogal eens ingebroken in een auto.
  3. Overlast en ergernis veroorzaakt door kamergewijze verhuur van woningen in Snellius- en Huygensstraat. Denk aan parkeren van fietsen op trottoir, lawaai, slecht onderhoud tuinen en pand, afval etc.

  U kunt de Wijkraad  blijven tippen over zaken welke u van belang acht via het e-mailadres op de website. De wensen en knelpunten worden vervolgens doorgespeeld naar de verantwoordelijke organisaties zoals de gemeente, de politie of welzijnswerk. De 'kleinere en gewone' gebreken kunt u dagelijks doorgeven aan het meldpunt van de gemeente.

 • De Wijkraad heeft van de gemeente bericht gekregen dat de bezwaren van één bewoner van het Hoornsediep ongegrond zijn verklaard. Het Verkeersbesluit Eenrichtingverkeer Hoornse-diep Wz d.d. 26 augustus 2009 (van Noord naar Zuid) wordt daarom in stand gelaten.

 • Het is u misschien opgevallen dat het gebouw van het Noorderpoort College leeg lijkt te staan. Zoals bekend bij de meeste direct omwonenden zal de komende tijd de school aan de Muntinglaan ingrijpend verbouwd worden.
   
  Door het samenvoegen van de school voor Techniek en de school voor ICT en de komst van verschillende interne afdelingen zullen er meer mensen van de locatie gebruik gaan maken. Het gebouw wordt anders ingedeeld en krijgt een geheel nieuwe uitstraling maar zal in volume niet veel toenemen.

  In de huidige plannen wordt de gymzaal (naast de Aldi en de sportschool) gesloopt en het terrein daar verkocht. De school is hierover nog in gesprek met de gemeente.

  Volgens de planning zullen de meeste verbouwingswerkzaamheden in juni 2013 van start gaan. In mei 2014 moet het gebouw dan opgeleverd waarna men zal beginnen met de inrichting. Na die zomervakantie gaan de lessen dan weer van start.
  De locatiedirecteur van de school heeft toegezegd de wijkraad van de ontwikkelingen op de hoogte te willen blijven houden.
   
  Wordt vervolgd …

 • De Wijkraad heeft in april 2012 een wijkschouw uitgevoerd en er zijn veel zaken genoteerd welke al doorgespeeld zijn naar de afdeling Wijkbeheer van de gemeente. Dit alles op het vlak van verkeer, parkeren, veiligheid, onderhoud van de openbare ruimte etc. Alles wat door wijkbewoners is doorgegeven is meegenomen in de lijst. De komende tijd zal de wijkraad actief contact houden met de gemeente hierover. We houden u op de hoogte!

Grunobuurt.nl maakt gebruik van een paar cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Meer informatie OK