•  

   

  De activiteitengroep van de Grunobuurt organiseert in de oktobermaand weer een Seizoenswandeling.

  Deze wandeling is ongeveer 5 km. Loop je ook gezellig mee?

  Datum: zondag 24 oktober
  Verzamelen:vanaf 10.15 uur bij ingang Stadspark (Concourslaan).
  Vertrektijd: 10.30 uur


 • Door gemeente Groningen

  Wat vindt u belangrijk in de gemeente Groningen? Wat zou u de gemeenteraad willen meegeven? Ga op donderdag 29 oktober in gesprek met raadsleden. Online in deze coronatijd. Dus gewoon vanaf de bank of aan de keukentafel. 


 • Namens Nijestee

  Lampisterie is uit de steigers en het gele doek is verwijderd. De woningen en het woongebouw worden momenteel verder afgewerkt. We verwachtten de woningen in Lampisterie half november 2020 op te kunnen leveren. Helaas gaat dit niet lukken, onder andere door vertraging in het aansluiten van de nutsvoorzieningen. 


 • Door Kern met Pit

  Wil je ook graag een buurtmoestuin, een speeltuin of een kunstproject in je wijk opzetten? Of heb je een ander idee voor je buurt? Dan is het nu tijd voor actie! Kern met Pit daagt je uit om binnen een jaar deze droom te verwezenlijken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar, hoe kom je aan geld? Hoe kom je aan extra handjes? Hoe regel je een vergunning bij de gemeente?


 • Door gemeente Groningen

  Bewoners gezocht om mee te denken over ontwikkeling Drafbaan als evenemententerrein

  De gemeenteraad heeft op 9 september besloten dat de gemeente de Drafbaan verder mag ontwikkelen als evenemententerrein. Uit reacties begrijpen we dat veel omwonenden niet precies weten wat dit voor hen betekent. Daarom stuurt de gemeente in oktober een brief om bewoners te informeren over zaken als hoeveelheid evenementen, geluidsniveau en bezoekersaantallen. De vastgestelde kaders hiervoor zijn geformuleerd in het evenementenbeleid en het bestemmingsplan.


 • Op vrijdag 9 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, slaan Klimaatadaptatie Groningen en Fossielvrij Weekend de handen ineen. Tijdens een live online avonduitzending vanuit de EM2 wordt een ‘groene’ pubquiz georganiseerd. Tijdens de uitzending wordt daarnaast bekend gemaakt wie de Groene Burgermeester van Groningen is en wordt de Grunneger Fietstour du Klimaatboer gelanceerd. Daarnaast wordt er voor het eerst kennis gemaakt met het kunstwerk de ‘Grunneger Woaterkop’ en laten regionale jonge klimaatambassadeurs van zich horen.

  Het avondprogramma, van 20.00 – 21.30 uur, staat op vrijdag 9 oktober in het teken van de pubquiz waarbij kennis over fossielvrij vervoer, klimaat(adaptatie) en duurzaamheid wordt getoetst. Meedoen aan de pubquiz is gratis, aanmelden kan via Fossielvrijeweken.nl. Er zijn verschillende prijzen beschikbaar gesteld voor de teams met de meeste groene kennis.


 • UPDATE: Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is de Nature Walk van 25 oktober afgelast. Gekochte tickets zijn nu geldig voor de volgende editie. Meer informatie vind je op Naturewalkgroningen.nl

  Op zondag 25 oktober vindt de tweede editie van de Nature Walk Groningen plaats. Een wandelevenement met routes van 11 en 20 km door De Onlanden, het prachtige natuurgebied bij de stad Groningen.


 • In Nederland hebben ongeveer 1,3 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. Ook ouders van jonge kinderen. Dat is zorgelijk, want de kans is groot dat er hierdoor ook steeds meer kinderen taalproblemen krijgen. Om dit te voorkomen is in Groningen Samenleren gestart. Samenleren is een gratis taalcursus voor ouders die moeite hebben met lezen en schrijven en die jonge kinderen hebben.


 • Het eerste wapenfeit van de nieuwe activiteitengroep Grunobuurt is een gezellige Game Night (spellen-avond) op donderdagavond 8 november vanaf 19.30 uur in de kelder van Buurtcentrum Stadspark. Kom je ook?

  Na de oproep kwamen wij als enthousiaste Grunobuurt-bewoners op 25 september j.l. bij elkaar voor 't eerste overleg. Er hadden zich al 5 extra mensen aangesloten van 25 - 65 jaar... en dat stemt uiteraard tot tevredenheid.

  Ons doel is om op regelmatige basis, laagdrempelige buurtactiviteiten te organiseren die niet duur zijn en ook niet heel veel voorbereiding vragen. We denken hierbij vooral aan aan spel, food/ koken en sport/ beweging etc. Of wellicht heb jij als bewoner van de Grunobuurt zelf ook nog leuke ideeën? Laat het ons dan weten!!

 •  
  Bezwarencommissie adviseert college bezwaren Wijkraad tegen Lampisterie gegrond te verklaren.

  Vandaag heeft Wijkraad Grunobuurt het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften ontvangen over het bezwaarschrift dat is ingediend tegen de omgevingsvergunning voor Lampisterie, het blok in Grunobuurt-Noord waarvan de bouw onlangs gestart is. Samenvattend adviseert de commissie het college de bezwaren gegrond te verklaren. De wijkraad is daar zeer blij mee.

  Daarnaast adviseert de commissie het college het bestreden besluit in stand te laten en te voorzien van een deugdelijke motivering óf het besluit te herroepen en de omgevingsvergunning te weigeren. Vanzelfsprekend hoopt en verwacht de wijkraad dat het college het tweede advies opvolgt en Nijestee vraagt de wijk(raad) te betrekken bij nieuwe plannen.

  Aangezien de bouw al gestart is, beraadt de wijkraad zich op de te nemen vervolgstappen. Hierover volgt snel meer informatie op deze website.

 •  

  Ook in Groningen worden in dit kader activiteiten georganiseerd voor inwoners en ondernemers, met als doel beter voorbereid te zijn op diverse vormen van criminaliteit en geweld. Juist de donkere wintermaanden zijn het aangewezen moment om aandacht voor veiligheid te vragen aangezien in deze maanden de criminaliteit en het overvalgeweld stijgt. Gemeente, politie, brandweer, Servicepunt Detailhandel en GGD Groningen/Sense zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het programma in de stad.


 • Donderdag 27 september gaven BAM / ProRail in het Willem Lodewijk Gymnasium een presentatie over mogelijke hinder tijdens de treinvrije periode van woensdag 17 oktober tot maandag 29 oktober. In deze periode rijden er geen treinen tussen Groningen en Sauwerd en Groningen en Buitenpost. Deze periode wordt gebruikt om het spoor tussen Peizerweg en spoorbrug Noord-Willemskanaal te vernieuwen en te verhogen én om de onderdoorgang bij de huidige overweg te plaatsen.

  Tijdens deze treinvrije periode (tvp) wordt ongeveer dag en nacht gewerkt. Dit kan hinder geven. In de powerpointpresentatie kun je zien wat er van dag tot dag (en nacht) gedaan wordt.

  Om de PowerPoint te bekijken, klik HIER

  Tip 1: volg tijdens de tvp @Grunobuurt op Twitter voor dagelijkse updates over de werkzaamheden, inclusief screenshots uit de PowerPoint.
  Tip 2: volg op Twitter de hashtag #onderdoorgangpaterswoldseweg voor updates van verschillende twitteraars over de onderdoorgang.

 •  

  Zoals u wellicht heeft opgemerkt is de Gymzaal tussen het Noorderpoort College en de Aldi geheel opgeknapt. Eenmaal klaar zal deze zaal in gebruik genomen worden door de Vrije School (Parcival College) uit de Rivierenbuurt.

  Nadere info volgt z.s.m.

 •  

  Oproep voor de Expertmeeting WIJ en het veld

  Datum: dinsdag 31 oktober, 19.00 uur
  Plaats: stadhuis Groningen, nieuwe raadzaal

  Stadjers, bewonersorganisaties en professionals:

  Praat mee over de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt! • De sloop van de huizen aan de Paterswoldseweg 112 t/m 138A en Grunostraat 2 is in volle gang. Onze razende fotoreporter Jan houdt een oogje in het zeil. De foto's vindt u op Google Foto's.


 • Op 16 oktober jongstleden hebben zeven vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om een deel van de vogelhuisjes in de Grunobuurt schoon te maken. In twee groepen, voorzien van een lange ladder, borstel, vuilniszak en plamuurmes, liepen we de geselecteerde vogelhuisjes af (met name de mezen- en spreeuwenkastjes moesten worden schoongemaakt). Het was mooi weer en door de goede voorbereiding waren we voor de lunch klaar.

  Zie hieronder een paar foto's!


 • Heb je als Stadjer een goed idee voor je straat, wijk of voor de hele Stad? Kom dan in de Open Raad in het stadhuis op zaterdagmiddag 12 november. Enthousiaste raadsleden kunnen dan jouw plan adopteren. Om mee te denken en mee te helpen om het ook echt uit te voeren.
  Om wat voor ideeën kan het gaan? Maakt niet uit. Als het maar een idee is waar de Stadjers in jouw straat, wijk of de hele stad wat aan hebben. Een oplossing voor een gevaarlijke verkeerssituatie in de straat? Een creatief plan om de contacten tussen wijkbewoners te bevorderen? Een spannend idee om de stad nog beter op de kaart te zetten? Kom maar op, de Groningse gemeenteraad wil het graag horen in de Open Raad.

 •  

  Op vrijdag 7 oktober opent Wij-Rivierenbuurt, van 15.30 - 18.30 uur feestelijk de deuren van het geheel vernieuwde Talmahuis aan de Merwedestraat (in de Rivierenbuurt).

  WIJ nodigt ook alle bewoners van de Grunobuurt van harte uit daarbij aanwezig te zijn. De openingshandeling zal door wijkwethouder Ton Schroor worden gedaan.

  Wij Rivierenbuurt is er voor de wijken: Rivierenbuurt, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Herewegwijk, Oosterpoort en De Meeuwen.

 •  

  In de Lorentzstraat en de Kamerlingh Onnesstraat zaten vandaag 160 huishoudens zonder water.  Bij werkzaamheden op het kruispunt van de Lorentzstraat en de Paterswoldseweg was een leiding geraakt.

  Het Waterbedrijf verwachtte het lek aan het einde van de middag te hebben gedicht. Om zeven uur 's avonds  was er weer water beschikbaar voor alle alle getroffen huishoudens. Vervolgens heeft het Waterbedrijf (huis aan huis) advies gegeven over het gebruik van het water de eerste uren.

 • Zaterdag 25 oktober was het Open Huis in Typhoon. Van 11.00 tot 14.00 uur leidden de medewerkers en makelaars belangstellenden rond in de verschillende koophuizen van het nieuwste woongebouw in de Grunobuurt. Wij namen ook een kijkje. Klik op de tegel hieronder om de foto's te bekijken of bekijk ze in de fotogalerij.

  Open Huis Typhoon

 • Het college heeft een verdeling van de wethouders over de stad gemaakt. De wijkwethouder voor het stadsdeel Zuid -waaronder onze Grunobuurt - is Ton Schroor geworden.

 • Sinds enige tijd lopen de lijnen 3, 4, 85, 86, 89, 133 en 304 in de spitsuren forse vertragingen op tussen de Paterswoldseweg en Groningen Hoofdstation. U ondervindt hier helaas veel hinder van. De vertragingen op deze route worden voornamelijk veroorzaakt door de grote (spits)drukte op de Parkweg tussen Paterswoldseweg en Hoornsediep. Qbuzz is in overleg met de wegbeheerder om te kijken naar oplossingen die de overlast  kunnen verminderen. Door de complexiteit van de situatie is een structurele oplossing helaas niet snel te realiseren. Om toch de vertragingen te verminderen, rijden de lijnen 3, 4, 85, 86, 89, 133 en 304 vanaf maandag 13 oktober richting het Hoofdstation tijdelijk niet meer via de Parkweg, maar via de Eeldersingel. Hoewel de verkeersdrukte ook hier groot is, is de verwachting dat de bussen via deze route beter op tijd kunnen rijden.


 • Om van de herfst te genieten hoef je niet per se de stad uit: in Groningen staan heel veel prachtige bomen! Om de schoonheid van de herfstige stadsbomen in beeld te brengen organiseren de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Gemeente Groningen daarom de fotowedstrijd Herfst in Stad.


 • Welkom op de nieuwe website van Grunobuurt.nl. De afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt om Grunobuurt.nl een eigentijds en toch vertrouwd gezicht te geven. Wat vindt u ervan?  

 • Elke maand vind je op Grunobuurt.nl een nieuwe Ontdek de plek: een foto van een detail van een huis, gebouw, straat, hek, tuin (kortom, ‘object’) uit de Grunobuurt met de vraag: welke plek ontdek je hier?


 • Dinsdag schudde de provincie op z'n grondvesten. De beving werd niet alleen duidelijk gevoeld op het stadhuis van Groningen, maar ook in de Grunobuurt:

 •  

  Typhoon is een nieuwbouwproject in de vernieuwde Grunobuurt. Je koopt er al een appartement vanaf € 150.500,-. In totaal telt Typhoon 42 koopwoningen, variërend van appartementen tot benedenwoningen. De oplevering is naar verwachting medio 2015.

 • De informatiebijeenkomst staat gepland op maandag 18 november a.s. in het Buurtcentrum Stadspark, Lorentzstraat 11. Vanaf 19:30 is er inloop met koffie en thee en om 19:45 start de bijeenkomst.

  Het Noorderpoort College aan de Muntinglaan zal de komende tijd grondig verbouwd gaan worden. Al 50 jaar wordt in dit gebouw technisch onderwijs gegeven aan duizenden leerlingen. De rijke geschiedenis van het gebouw en de school betekenen niet dat het onderwijs ouderwets is. In tegendeel; met haar moderne technische opleidingen wil de school zich profileren als dè school in Groningen (en ver daarbuiten) voor moderne techniek. En het gebouw moet natuurlijk het visitekaartje worden!

  Het gebouw zal bij de start van schooljaar 2014-2015 weer in gebruik worden genomen. In het nu nog leegstaande pand worden na de renovatie de opleidingen Middenkader Engineering, Metaal, ICT en de facilitaire dienst gehuisvest. De meest ingrijpende werkzaamheden zullen in 2014 plaatsvinden. Het gebouw zal een compleet nieuwe aanblik krijgen en ook de omgeving van de school zal opnieuw worden ingericht. KAW levert het ontwerp voor de renovatie en duurzaamheid is bij dit alles een belangrijk thema.

  Op onderstaande uit 1963 foto ziet u het huidige pand in aanbouw:

  De school en Lindhorst Huisvestingsadviseurs bv hebben in overleg met de wijkraad besloten een informatieavond te organiseren. Genodigd zijn alle omwonenden, belanghebbenden, VVE’s, Woningstichting Patrimonium, Huurdersvereniging Patrimonium, Wijkraad Grunobuurt en overige belangstellenden.

 • Start-bijeenkomst 4 wijken: “Toekomst van onze wijk”
  d.d.  18 sept. 2013, Zeehelden-, Gruno-, Badstratenbuurt en Laanhuizen

  Ideaalbeeld van de wijk en wat daarvoor gebeuren moet

  Met deze insteek zijn we de avond ingegaan in aanwezigheid van zo’n 40 personen. Wethouder van der Schaaf lichtte toe dat gemeente zich nu en in de toekomst beter en beter zal moeten verstaan met bewoners en andere gebruikers van wijken.  Een goed voorbeeld hoe dit gestalte kan krijgen is te zien in de Rivierenbuurt. Hier is een permanente dialoog ontstaan tussen geïnteresseerde, betrokken bewoners en daaraan gekoppelde sectoren vanuit het ambtelijk apparaat. Uit de zaak werd nog eens bevestigd dat korte lijnen hier essentieel zijn voor het slagen van een goede dialoog.

  Peter Everts nam ons vervolgens mee in de werkwijze van de avond. Co-creatie is het begrip dat we gebruiken als we naar de toekomst kijken van de relatie tussen bewoner en gemeente. Dit betekent; geen inspraak achteraf, maar samen een toekomstbeeld bepalen en vervolgens bezien hoe we stappen kunnen nemen deze toekomst te bereiken. Hierbij betekent het ook in de uitvoering van die stappen bewoners, belanghebbenden en gemeente gezamenlijk inspanningen verrichten doelen te realiseren.

 • De projectruimte van Stichting WEP is gehuisvest in de van Leeuwenhoekstraat op nummer 44.

  In oktober komen kunstenaars vanuit Mallorca naar Groningen. Ze gaan hun werk tonen in de projectruimte van stichting WEP. Net als tijdens de tentoonstelling op Mallorca in mei kan het publiek ook deze keer werk van verschillende disciplines  bewonderen. De  deelnemende kunstenaars zijn: Rafa Adrover, Julio León, Marcos Vidal, Fabian Schalekamp en Maria Uribe uit Mallorca en Franzis Wiese, Eduard Bezembinder, Maria Jager en Henrik Kröner uit Groningen.

  Het werk van deze kunstenaars is vanaf 5 oktober te zien en de opening zal om 17 uur plaatsvinden in de projectruimte. De tentoonstelling zal op vrijdag, zaterdag en zondagen te bezichtigen zijn  van 13:00 - 17:00 t/m 27 oktober 2013.

   

 • Op maandag 21 oktober wordt op initiatief van de Wijkraad  in het Buurtcentrum ‘Stadspark’ een bijeenkomst belegd voor bestuurders van de Verenigingen van Eigenaren. (V.v.E.’s).

  Uitgenodigd zijn: max. 2 bestuursleden per vereniging.

  De bedoeling van deze bijeenkomst is o.m.: kennismaking; vaststellen of er meer samenwerking en uitwisseling van kennis, mogelijk en/of wenselijk is; kortom brainstormen  over het heden en de toekomst.

  Datum:      Maandag 21 oktober 2013
  Locatie:     Buurtcentrum ‘Stadspark’, Lorentszstraat 11
  Tijd:          19.30 uur tot ca. 21.00 uur

 • Wijkteam Grunobuurt
  In de Grunobuurt is een wijkteam actief, net als in veertien andere wijken in de stad Groningen. Het wijkteam bestaat uit bewoners (al dan niet verbonden aan Het Wilde Klupje of de wijkraad Grunobuurt-Zuid) en uit beroepskrachten die werkzaam zijn in de wijk. Het doel van het wijkteam is om de Grunobuurt nog leuker, beter, mooier, duurzamer, socialer, kortom: leefbaarder te maken. Het wijkteam haalt wensen en ideeën op uit de wijken en maakt de uitvoering daarvan mogelijk, onder meer met een financiële bijdrage. Ieder wijkteam heeft een eigen budget en kan dat naar eigen inzicht besteden aan de ideeën die de bewoners aandragen.

  Mensen maken Stad
  De gemeente Groningen en de Groninger woningcorporaties werken al sinds 2004 samen. De meest recente afspraken daarover zijn vastgelegd in het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0. Mensen maken Stad! is hiervan het motto, wat aangeeft dat ‘mensen’ en ‘doen’ altijd centraal staan. En dat Stad het resultaat is van datgene wat de mensen doen, of dat nou professionals van gemeente of corporaties zijn of bewoners van de wijken. Samen maken we Stad. Meer informatie kun je hier nalezen.

  Inspirerende voorbeelden
  Een van de voorbeelden van door bewoners ingediende en uitgevoerde ideeën is de moestuin aan de Stephensonstraat. Deze “Grunotuin” voorziet duidelijk in een behoefte en er zijn al 40 bewoners bij betrokken. Ook het mini-festival “De Grunobuurt begroet de zomer” van afgelopen juni is een voorbeeld van een door wijkbewoners bedacht en uitgevoerd idee.

  Ideeën, aanmelden of vragen voor het wijkteam?
  Als u zich wilt aanmelden voor het wijkteam of als u vragen of ideeën voor de Grunobuurt heeft, neem dan gerust contact op met het wijkteam. U kunt een e-mail sturen naar de voorzitter Roelof Otten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch contact opnemen via (050) 853 35 33.

 • De Actiegroep FEESTEN UIT BALANS is genomineerd voor de  Gouden Decibel Award. 

  Een vakjury zal de inzending beoordelen en er is ook nog een publieksprijs, waarop vanaf maandag gestemd kan worden. Met deze AWARDS willen de initiatiefnemers overheden, organisaties, bedrijven en personen in de schijnwerpers zetten, die een bijzonder inspanning hebben geleverd om geluidshinder in Nederland terug te dringen. Met de uitreiking van de diverse GOUDEN DECIBEL AWARDS wil Sensornet Gouden Decibel Awards landelijk meer publiciteit vragen voor het geluidshinderprobleem en het oplossen ervan.

  Vanaf maandag 7 oktober a.s. kan er via de website http://www.goudendecibel.nl gestemd worden!  Dus zeg het voort!

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.