• De gemeente Groningen verstuurt elke week een nieuwsbrief per plaats en stadsdeel. Vanwege de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 heet de wekelijkse nieuwsbrief voor Stadsdeel Zuid waaronder de Grunobuurt valt, niet langer 'Stadsnieuws Zuid', maar 'Nieuwsbrief Zuid'.


 • Door Miranda Dijksman en Pieter-Paul Locadia, wijkagenten Binnenstad-Zuid

  Beste bewoners van de Grunobuurt,

  Sinds enige tijd zijn wij de wijkagenten van de Binnenstad-Zuid te Groningen.

  Ons streven is een bijdrage te leveren aan een veilige en leefbare omgeving voor iedereen.
  Om een nog beter veiligheidsbeeld te kunnen krijgen willen wij graag met u als wijkbewoner dan wel ondernemer in gesprek.

  Middels een geheel vrijblijvende inloopavond hopen wij met u in contact te komen. Deze inloopavond in de Grunobuurt is op maandag 19 november 2018 van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Buurtcentrum Stadspark (Lorentzstraat 11).

  We zien u graag!

  Met vriendelijke groeten,

  Uw wijkagenten,
  Miranda Dijksman en Pieter-Paul Locadia

   

   


 • Een stel dat een kindje verwacht moet hun huis noodgedwongen verlaten. Een groot deel van hun wijk zal worden gesloopt. Het zorgt voor onrust en onzekerheid. Samen met andere buurtbewoners trekt het jonge stel weg. Komen ze ooit weer terug? Waar zal hun kindje geboren worden en... zal de buurt ooit weer net zo levendig zijn als voorheen?

 •  

  De werkzaamheden aan de riolering in de Grunobuurt zijn in volle gang.... dat kan niemand ontgaan zijn. Op dit moment worden er op twee locaties in de Grunobuurt werkzaamheden verricht.

 •  

  Momenteel rijden er tussen Groningen en Leeuwarden twee stoptreinen en één sneltrein per uur. Deze treinen kunnen het groeiend aantal reizigers in de spits niet meer aan. Daarom komt er per uur, per richting, één extra sneltrein bij. Ook worden perrons verlengd zodat er langere treinen kunnen gaan rijden. Zo wordt het minder druk in de treinen en kan iedereen snel en comfortabel reizen. De provincies Groningen, provincie Fryslân, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen aan dit project.


 • Van 10 tot en met 16 oktober 2016 was de Week van de Veiligheid die in het teken stond van veiligheid voor ondernemers én inwoners. De Wijkraad organiseert mede daarom een bijeenkomst om de bewoners van de wijk te steunen in hun strijd tegen b.v. woninginbraak, fietsendiefstal, straatroof en overvallen.

  Wijkagent Martin Tillema verleent - in het kader daarvan - medewerking door een inleiding te geven over 'Melden van verdacht gedrag'.

  Vanwege twee - door wijkbewoners op gang gebrachte - discussies op Nextdoor heeft de Wijkraad er voor gekozen het tweede deel van de avond in het teken te laten staan van de Verkeersveiligheid in de Wijk. O.a. de oversteek van de Parkweg bij de Parkbrug is een punt van aandacht.

  Datum: woensdag 9 november a.s
  Locatie: Noorderpoort College (Muntinglaan)
  Aanvang: 19.30 uur.... inloop vanaf 19.00 uur.

  Zie de bijgaande flyer.... voor verdere details.

 •  

  Groningen, 31 oktober

  Let’s Gro, het jaarlijkse inspiratiefestival voor Groningen, nodigt u op 9, 10, 11 en 12 november uit voor een vierdaagse vol goede gesprekken, leerzame bijeenkomsten, en debat. Op Let’s Gro laat Groningen op een positieve, zelfbewuste manier zien dat er in het noorden meer te halen valt dan rust, ruimte en gas. We claimen deze week met recht onze voortrekkersrol op het gebied van (online) ICT, economie, stadsontwikkeling en sociale innovaties.

 • Elke maand vind je op Grunobuurt.nl een nieuwe Ontdek de plek: een foto van een detail van een huis, gebouw, straat, hek, tuin (kortom, ‘object’) uit de Grunobuurt met de vraag: welke plek ontdek je hier? Hieronder het plekje voor november. Weet jij wat op deze foto staat?

 • Elke maand vind je op Grunobuurt.nl een nieuwe Ontdek de plek: een foto van een detail van een huis, gebouw, straat, hek, tuin (kortom, ‘object’) uit de Grunobuurt. De Ontdek de plek van oktober, de allereerste, bleek meteen een pikante opgave.

 • In september is er op de eerstebijeenkomst nagedacht over hoe de ideale wijk van de toekomst er uit zou moeten zien. Lees hierhet verslag van de eerste bijeenkomst.

  Woensdag 27 november a.s. vindt de 2e bijeenkomst plaats van 'Samen op weg naar de toekomst van onze wijk'!

  Stap 2: Van ideaal naar praktijk.
  We weten wat we willen. Hoe gaan we dat met elkaar voor elkaar krijgen? Welke partijen spelen daarin een rol?

  Gemeente, bewoners, instellingen, winkeliers... wat kunnen we van elkaar verwachten? En wat kunnen we zelf?

  Iedereen is welkom, ook als u er de eerste bijeenkomst niet bij was!

  De bijeenkomst vindt weer plaats in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 om 19.30u. Inloop vanaf 19.00u, koffie en thee staan klaar!

 • Op vrijdag 15 november 2013 bracht een afvaardiging van het college B&W een bezoek aan de Grunobuurt. Niet alle wethouders waren aanwezig en ook de nieuwe burgemeester kon er niet bij zijn vanwege andere verplichtingen. De volgende wethouders waren wel aanwezig bij het bezoek:

  Roeland van der Schaaf (PvdA): Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Fysieke Wijkvernieuwing, Grondzaken, Monu- menten, Cultuurverandering
  Jannie Visscher (SP): Zorg & Welzijn, Integratie/ emancipatie, Sociale wijkvernieuwing, Stadstoezicht, Ouderen, Jeugd, Cultuurverandering
  Ton Schroor (D66): Financiën en P&O, Onderwijs, Arbeidsmarktbeleid, Cultuurverandering
  Jan Seton (CDA): Stadsbeheer en reiniging, Ecologie, Duurzaamheid en milieu, Recreatie, Dierenwelzijn, Cultuurverandering

 • Een afvaardiging van het College (burgemeester en wethouders) brengt op 15 november a.s. een bezoek aan de Grunobuurt.

  Van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een programma, gezamenlijk georganiseerd door de wijkraden van Grunobuurt Noord en Zuid. Bewoners van de Grunobuurt zijn van harte uitgenodigd om er bij te zijn. Een unieke kans om ongedwongen in contact te komen met de bestuurders van onze stad.

  In het kort ziet de middag er als volgt uit:

  14.00 Welkom met koffie in het Buurtcentrum (Lorentzstraat 11)
  vanaf 14.15 wandelen we door het zuidelijk deel van
  de wijk en onderweg bezoeken we een paar locaties

  vanaf 15.15 lopen we door het noordelijke deel van de
  Grunobuurt in de richting de Grunotuin

  15.30 Afsluiting met hapje en drankje in de Grunotuin, en bij slecht
  weer in De Koppel (Grunostraat 1)

 • Datum: 21 oktober 2013
  Locatie: Buurtcentrum Stadspark

  Opening en welkom:
  Iets na 19.30 uur heette  mevr. Tineke Koes, bestuurslid wijkraad Grunobuurt-Zuid allen (zie lijst elders) welkom. Ze legde uit wat de doelstelling van deze bijeenkomst is: o.a. meer samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de VvE’s en tussen VvE’s en Wijkraad bewerkstelligen (zie brief van de Wijkraad febr. 2013: hier).
        
  Kennismakingsrondje:
  Vervolgens volgde een kennismakingsrondje.  Een van de aanwezigen bleek op de website gelezen te hebben over deze bijeenkomst en kwam uit interesse. Hij bleek betrokken bij ‘Intenda vastgoedbeheer’. 12 VvE’s en 1 in oprichting bleken vertegenwoordigd, waaronder zeer actieve, minder actieve en slapende VvE’s. Grunobuurt-zuid schijnt over meer dan 30 VvE’s te beschikken maar tot dusver zijn die niet allen getraceerd.

  Na de pauze volgde een interessante brainstorming:

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.