• namens Nijestee

  We zijn halverwege de wijkvernieuwing Grunobuurt. We hebben twee nieuwe woongebouwen opgeleverd en de speeltuin is klaar. Dus tijd voor een buurtfeestje om elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, beter te leren kennen.

  KOM JE OOK?

  Wanneer: Zaterdag 14 mei, tussen 14-16 uur
  Waar: Bij de speeltuin (James Wattstraat / Westinghousestraat)

   

  De speeltuin werd al in 2018 ontworpen. Ook kinderen uit de buurt (van 8-12 jaar) hebben toen meegedacht over de inrichting en hun wensen ingebracht. Op onderstaande foto van 28 maart j.l. is de speeltuin nog in aanbouw. Ook zo benieuwd hoe het geworden is als het helemaal af is?
  Lees ook deze artikelen:

 •  

  namens de Grunobuurt Activiteitengroep

   

  Beste buurtgenoten,

  Hierbij belangrijke informatie over zondag a.s.

  Vanaf 10.30 uur staat de koffie en thee klaar in Gruno's Buurtcafé.
  Locatie: KelderBar, Lorentzstraat 11.

  De wandeling zelf start om 11.00 uur; we verzamelen dan bij de ingang van het Stadspark (locatie Concourslaan).
  Je kunt hier dus ook nog aansluiten! De wandeling zelf duurt tot uiterlijk 12.30 uur.

  Afsluiten doen we weer in Gruno's Buurtcafé. Nu met een lekkere kop soep en een broodje (tot uiterlijk 13.00 uur).

  Wij hopen op jullie aanwezigheid én toepasselijk seizoensweer.

  Hartelijke groet,

  de Activiteitengroep!

  PS:
  Je hoeft je niet aan te melden.
  En jouw deelname is gratis.


  Lees ook deze artikelen:

   


 • namens burgemeester en wethouders van Groningen

  Beste bewoner, ondernemer of organisatie,

  Van maandag 19 april t/m vrijdag 9 juli 2021 wordt de Lorentzstraat, gelegen aan de achteringang van basisschool De Starter, tijdelijk een ‘Schoolstraat’. Dit betekent dat deze straat aan het begin en einde van de schooldag kort wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De weg blijft wel open voor voetgangers, fietsers en nood- en hulpdiensten.


 • De bewoners hebben deze nieuwsbrief gewoon in maart ontvangen. Door omstandigheden is de redactie van Grunobuurt er niet eerder aan toe gekomen om de nieuwsbrief ook hier te publiceren. Hierdoor kan een deel van de informatie inmiddels verouderd zijn. Excuses voor het eventuele ongemak.

  door Nijestee

  Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de wijkvernieuwing in de Grunobuurt.

  Lampisterie

  Vertraging oplevering

  Het woongebouw is al op de gewenste hoogte, alleen de buitenmuur is nog kaal. De originele steenstrips voldeden helaas niet aan de juiste eisen. Hierdoor heeft het bouwproces vertraging opgelopen. We hebben in Duitsland andere steenstrips gevonden die wel aan de eisen voldoen. In de week van 9 maart wordt gestart met het aanbrengen van de steenstrips. De gevel aan de kant van de Dieselstraat is als eerst aan de beurt en daarna werken we tegen de klok in.

 •  

  nieuwsbericht van Nijestee

  Momenteel zijn er diverse maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op de bouw in de Grunobuurt kan momenteel worden doorgewerkt. Nijestee ondervindt wel enkele gevolgen door de maatregelen.


 • Veel mensen hebben juist in deze moeilijke tijd extra behoefte aan contact, zomaar een praatje, een luisterend oor of iemand die met hen meedenkt. Ze kunnen ook nu terecht bij Humanitas Groningen. Het pand is gesloten, maar Humanitas blijft bereikbaar en blijft hulp bieden. En enthousiaste Belmaatjes willen graag in gesprek met iedereen die daar behoefte aan heeft.

  Belmaatjes houden contact

  Contact is juist nu zo belangrijk. Denk maar aan mensen die het huis niet uit kunnen of alleen zijn. Normaal krijgen ze bijvoorbeeld bezoek van een vrijwilliger of een maatje van Humanitas. Nu ‘live’ contact niet mogelijk is, is er een andere oplossing. Vrijwillige ‘Belmaatjes’ onderhouden contact, met mensen van jong tot oud.


 • We gaan de stoep opfleuren met stoepkrijttekeningen. Doe je mee?

  Dit is het plan:
  Veel mensen zitten nu binnen en komen alleen de deur uit voor de boodschappen of een frisse neus. Als je dan een keer naar buiten gaat, is het natuurlijk superleuk om ineens allemaal stoepkrijttekeningen te zien. Nog leuker: je kunt zelfs een ijsje krijgen voor je stoepkrijttekening. Dus hop, naar de stoep, en krijten maar!


 • Na de reparaties aan de Parkweg tussen Paterswoldseweg en Westinghousestraat, is ook het wegdek bij de Parkbrug aangepakt. Met name de flinke kuil voor de Parkbrug zorgde voor overlast. Omwonenden aan het Hoornsediep voelden hun huizen schudden als er een bus met hoge snelheid voorbijkwam.

  Na overleg tussen wijkraad en de gemeente is besloten het wegdek direct grenzend aan de Parkbrug te repareren. Dit is vrijdag 10 april meteen gedaan. Volgens een aanwonende zijn de reparaties prima uitgevoerd. 


 • Dinsdag 7 april verwijdert BAM de afzettingen bij de laatste twee onderdelen rond de onderdoorgang aan de Paterswoldseweg. Het gaat om de hekken bij:
  • het fietspad tussen de Van Hallbrug en de onderdoorgang
  • het begin en eind van de verlengde Koeriersterweg naar Hoornsediep.
  Dinsdagmiddag 7 april kan het verkeer gebruikmaken van deze nieuwe wegen.

  De fietspaden moeten nog op een paar kleine punten worden aangepast. Ook moeten de slijtlagen nog aangebracht worden. Dit gebeurt waarschijnlijk in mei.


 • Vorig jaar heeft BAM Infra in opdracht van Enexis in onze wijk hoofdleidingen voor het gas vervangen. Dat was in de periode voor het vervangen van de riolering en bijbehorende herinrichting door Hemmen in het zuiden van de Grunobuurt. Helaas bleek na afloop van de werkzaamheden aan het gasnet dat ook veel huisaansluitingen niet meer voldeden. Dat betekent dat BAM Infra soms opnieuw aan het graven moest in het trottoir dat Hemmen juist netjes had bestraat…

  Het vervangen van de huisaansluitingen is op dit moment nog in volle gang. Onder sommige bewoners is echter onrust ontstaan omdat de stoep na afloop niet altijd netjes wordt bestraat en er lichte verzakkingen zijn. Er was onduidelijkheid of dit hersteld zou worden en door wie.

  Navraag bij uitvoerder Peter Woldman van BAM Infra leert dat de problemen bekend zijn. De afspraak met de gemeente is dat wegenbouwer Hemmen opdracht krijgt de verzakte en niet goed gelegde delen van de stoep te herstellen. Dit kan pas enige tijd na afronding van de werkzaamheden: eerst moet namelijk de grond rond de voormalige werkgaten en de nieuw geplaatste gasleidingen een beetje inklinken.


 • De komende dagen worden er veel mensen verwacht in het Stadspark in verband met Helden van Oranje (26 april), Kingsland (27 april) en het Bevrijdingsfestival (5 mei). Dit jaar proberen de organisatie en de gemeente de Grunobuurt zo veel mogelijk te ontlasten: de festiviteiten vinden plaats aan de westzijde van de westelijke ringweg en bezoekers zullen gestimuleerd worden om het park in te gaan via de ingang bij Vesta en via de tunnel bij MartiniPlaza om zo de drukte op de Concourslaan noordzijde en de Parkweg te beperken.

  De organisaties van de festivals hebben verschillende bewonersbrieven verspreid. Heb je die niet ontvangen, dan kun je ze hieronder lezen (pdf). In de brieven lees je onder andere welke straten afgesloten worden en wat je kunt doen bij overlast.

 •  

  Dit jaar is het 75 jaar geleden dat tienduizenden geallieerde soldaten in de vroege ochtend van 6 juni op de stranden van Normandië landen om Europa te bevrijden van de Duitse bezetter. In het kader van dit jubileum organiseert Battlefield Tours op dinsdag 16 april 2019 een lezing over de opmars van de Canadezen van D-Day tot Groningen.


 • Bij de Westinghousestraat zijn borden geplaatst waarop staat dat de straat van 8 april tot en met 19 april 2019 afgesloten is. De borden zijn verschenen voordat de bewonersbrief bezorgd is. Deze brief valt als het goed is 3 of 4 april bij de bewoners in de bus. De bewonersbrief vind je ook hier.

 •  

  Groningen krijgt dit jaar te maken met diverse werkzaamheden aan weg en spoor. Eén van de grootste projecten (de ombouw van de zuidelijke ringweg) gaat in uitvoering en er wordt aan diverse andere wegen en sporenprojecten gewerkt. Vanaf het hemelvaartweekend zijn er regelmatig stremmingen op de zuidelijke ringweg en andere wegen in en rond de stad. Daarnaast zijn er 5 periodes waarin een aantal treinen van en naar Groningen niet rijdt.

 •  

  Aan bewoners, ondernemers en instellingen van de Grunobuurt (Paterswoldseweg)

  11 april 2018

  Geachte heer, mevrouw,

  In opdracht van de gemeente Groningen is Hemmen Aanneming Wegenbouw bezig met het vernieuwen van de riolering in de Grunobuurt.

  Aanleiding brief
  In 2017 hebben wij een nieuwe riolering aangelegd in de rijbaan en fietspad van de Paterswoldseweg. Dit betreft een gescheiden rioolstelsel met een leiding voor ‘schoon regenwater’ en ‘vuilwater’ (gootsteen, toilet, douche e.d.). Het regenwater hoeft niet gezuiverd te worden en gaat rechtstreeks naar de sloot langs de Concourslaan. Deze werkzaamheden brengen dusdanig veel verkeershinder met zich mee, dat we deze werkzaamheden in het weekend moeten uitvoeren.

 • Door Jonathan Euverman – wijkcoördinator Nijestee

  Graag houd ik jullie op de hoogte van het volgende:

  Bewonersborrel

  Op 5 april 2018 ben ik aanwezig bij de bewonersborrel in de Grunobuurt. Ik neem het boekje ‘Van plan tot steen’ mee en een aantal afbeeldingen van hoe de Grunobuurt eruit zal komen te zien. Samen met de organisatie van de bijeenkomst zullen we kinderen vragen mee te denken over de invulling van de speeltuin die gerealiseerd zal worden naast Lampisterie.

  Bomenkap

  Volgende week zullen twee bomen aan de Paterswoldseweg gekapt worden. Dit is nodig om kabels naar het travo-huisje te leggen. De dagen voorafgaand aan het kappen van de bomen zal de Paterswoldseweg gedeeltelijk gestremd zijn, omdat de kabels onder de Paterswoldseweg door gelegd dienen te worden. De gemeente zal omwonenden ook informeren.

 •  

  LenteKriebels is door de jaren heen in Groningen uitgegroeid tot een omvangrijke en gezellige schoonmaakactie. Jaarlijks doen buurtbewoners, scholen, verenigingen en sportclubs mee. Vanaf 2015 doet de Grunobuurt ook mee, onder de naam GrunoKriebels.

  Hoewel onze buurt een relatief fruitige buurt is, zijn er altijd hoekjes die wel wat aandacht kunnen gebruiken. Die schoonmaakaandacht gaan we zaterdag 13 mei van 10.00 tot 13.00 weer geven, want opgeruimd staat tenslotte netjes.

 •  

  Voor een aantal locaties die zich lenen voor grote en middelgrote evenementen zijn de afgelopen jaren locatieprofielen vastgesteld. In een locatieprofiel wordt het karakter van een evenemententerrein, de voorzieningen en de spelregels beschreven, zodat er duidelijkheid ontstaat voor zowel omwonenden als organisatoren.

  Voor het Suikerfabriekterrein is nu ook een concept-locatieprofiel ontwikkeld, welke vanaf heden ter inzage ligt. Het concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein is HIER te raadplegen.

  Op woensdag 10 mei aanstaande wordt er een algemene inspraakavond gegeven. En u kunt deze bijeenkomst bijwonen.

  Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 – 21.30 uur in het Zeefgebouw, de Wolkenfabriek, op het Suikerfabriekterrein, Energieweg 10.

  Terinzagelegging

  Het concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein ligt ter inzage vanaf heden tot en met maandag 22 mei 2017. U kunt het concept- locatieprofiel Suikerfabriekterrein inzien in de gemeentelijke locatie (tijdens de gebruikelijke openingstijden) aan het Harm Buiterplein 1.

  Zie deze linkvoor meer informatie.

   


 • De gemeente Groningen nodigt u van harte uit voor de Stadjer Klimaattop op 19 mei 2016. De klimaattop is speciaal voor Stadjers die binnen hun wijk al actief zijn op het gebied van energie en duurzaamheid, of graag actief willen worden. De vele initiatieven van Stadjers zijn hard nodig om onze stad duurzaam te maken op weg naar een energieneutraal Groningen in 2035. Onderwerp van de klimaattop is dan ook: Samen de volgende stap zetten!

  Er zijn al veel Groningers bezig met energiebesparing en duurzaamheid in hun wijk. Daarbij heeft de één net een postcoderoos project gerealiseerd en begint de ander met een eerste informatiebijeenkomst. We hopen zowel bestaande als nieuwe initiatieven op de bijeenkomst te verwelkomen.
  Tijdens de avond kunt u ervaringen en tips uitwisselen, zo leert de ene wijk van de andere wijk. Ook kunt u terecht bij Grunneger Power, Buurkracht en Groningen Woont Slim voor hulp en advies. Ook komt wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen langs om te kijken hoe de gemeente u nog beter kan ondersteunen. Aan het einde van de avond kent u de do's en don'ts en weet u hoe u een volgende stap kunt zetten in uw wijk richting een duurzaam Groningen.


 • Wethouder Paul de Rook heeft dinsdagmiddag 19 april jongstleden de tafelbrug over het Hoornsediep geopend. Dat is een belangrijke stap in de realisatie van een snelle busroute vanuit de regio via de P+R in Hoogkerk richting de stad. Onderaan dit artiekel een filmpje hiervan.

  Werkzaamheden laatste weekend april

  Komend weekend wordt ook nog een tijdelijke brug aangelegd over de Paterswoldseweg. Vanaf 2 mei maken de bussen dan gebruik van de 3e fase van de HOV-as West. De busbaan tussen Hoogkerk en de Paterswoldseweg is dan verlengd en dat zorgt voor een goede doorstroming van bussen aan de westkant van de stad.


 • In het weekend van 29 april t/m 2 mei vindt de montage van het (tijdelijke) viaduct plaats, waarbij de Busbaan Koeriersterweg op de nieuwe busbaan wordt aangesloten. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdagavond 29 april 19.00 uur tot maandagochtend 2 mei 06.00 uur. Op die maandagochtend zal om 06.00 uur de busbaan in gebruik worden genomen. De kruising van de Busbaan Koeriersterweg en Paterswoldseweg is het hele weekend afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt in dit weekend met borden omgeleid. In dit weekend is het verboden om op de bouwplaats te komen, in verband met onveilige situaties door draaiend materieel.


 • De gemeente Groningen geeft tijdelijk € 17,50 korting bij de aanschaf van een regenton. Zo hopen ze het benutten van regenwater te stimuleren.  

  Elk jaar valt er gemiddeld 760 mm water in Nederland, dat is 760 liter op één vierkante meter. Dat regenwater is schoon en prima te gebruiken voor allerlei doeleinden. Bijvoorbeeld om de planten water te geven, maar ook voor het wassen van ramen is het heel geschikt. De eenvoudigste manier om regenwater op te vangen is in een regenton.


 • Ook dit jaar kunnen vrijwilligers uit Groningen hun kennis en ervaring vergroten door deel te nemen aan het cursusaanbod van Kennisplein Vrijwilligerswerk. Dit aanbod bestaat uit 35 verschillende workshops, themabijeenkomsten en trainingen. Dankzij financiering door de gemeente Groningen is het cursusaanbod voor vrijwilligers uit de stad gratis.

  Op www.kennispleinvrijwilligerswerk.nl staat het complete aanbod. Via de website kan men zich voor maximaal vier cursussen of bijeenkomsten aanmelden. Voor het aanbod in het najaar is aanmelden na 1 juli mogelijk.

 •  

  De bevrijding van de stad Groningen 70 jaar geleden werd dit jaar groots herdacht. Met tentoonstellingen, een festival en het naspelen van de gevechtshandelingen op de Paterswoldseweg. De Grunobuurt lag in 1945 aan de zuidelijke stadsgrens.

  KRO Kruispunt was erbij en hoorde van Groningers hoe zij die dagen destijds hebben beleefd. Onder andere een oud-bewoonster van de Grunobuurt wordt geïnterviewd en vertelt over haar ervaringen ten tijde van de bevrijding.

  Bekijk de uitzending via de volgende link: http://www.npo.nl/kruispunt/12-04-2015/KN_1667697


 • Op 6 juni gaat er iets bijzonders gebeuren. 1000 Stadjers gaan op die dag met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor hun straat, wijk en de Stad. Hoe we samen de Stad nog mooier kunnen maken. Dit wordt een G1000 Burgertop genoemd. Vorig jaar is er een G1000 in Amersfoort en in Uden gehouden, waar tal van projecten uit zijn gekomen die de stad leuker maken. Onder meer een project om Amersfoort veiliger te maken en de fietsveiligheid te verbeteren voor de gehele gemeente Uden. En dit jaar dus ook in Groningen!

 •  

  Vogelweek organiseert op dinsdag 19 mei a.s. wandelexcursie langs de vogelhuisjesroute op zoek naar stadsvogels van Groningen !!

  Recent is een bijzonder kunstproject gerealiseerd in de Grunobuurt in de stad Groningen. Er zijn 60 unieke vogelhuizen opgehangen, ontworpen door Lena van der Wal en geïnspireerd door de architectuur in de buurt.
  Een prachtig voorbeeld van hoe vogels een plaats kunnen krijgen in de stad. Tijdens de wandeling gaan we samen op zoek naar de huisjes en hun bewoners. Daarbij komen we oog in oog te staan met mezen, mussen, kauwtjes, zwarte roodstaart en hopelijk ook gierzwaluwen!

  Er is slechts plaats voor 18 wandelaars dus reserveer snel uw plek !!

  Voor details en opgave: http://www.vogelweek.nl/index.cfm?act=indebuurt.detail&exc=942


 • Vleermuizen fladderen als vlinders, met het formaat van een mus.

  De Vleermuiswerkgroep Groningen doet een dringend beroep op bewoners van het zuidelijk deel van de Grunobuurt om in april en de eerste week van mei informatie over de aanwezigheid van vleermuizen in hun buurt te melden. Helpt u mee?


 • Op 11 april j.l. heeft de Grunobuurt meegedaan met de grote voorjaarsschoonmaak actie van de gemeente.

  Ieder jaar zijn er vanuit onze wijk groepjes mensen die meedoen met Lentekriebels maar het leek de wijkraad een leuk idee om los daarvan nu eens een actie voor de hele wijk te organiseren, onder de naam “Grunokriebels”. Op een zonnige ochtend zijn met dat doel zo’n 15 enthousiaste buurtbewoners bij elkaar gekomen in buurtpand Koppel. Na een kopje koffie hebben die zich in 2 groepjes opgesplitst om met vuilniszakken en grijpertjes het zwerfvuil van de straten te verwijderen.

  Ondanks dat de Grunobuurt een relatief schone wijk is zijn er met elkaar naar schatting 30 vuilniszakken zwerfafval verzameld. Incidentele kapotte parasols en delen van fietsen niet meegerekend. Na 2 uurtjes gemoedelijk werken is er in het buurtpand afgesloten met broodjes en heerlijke zelfgemaakte soep. Woningbouwvereniging Nijestee heeft als waardering gratis bidons voor de deelnemers beschikbaar gesteld.

  Alle mensen die hebben meegewerkt aan deze geslaagde actie: bedankt! Het was een gezellige ochtend die zeker voor herhaling vatbaar is!

   


 • Vrijdagavond 10 april worden tussen 19:00 en 20:00 aan de Paterswoldseweg de gevechtshandelingen van april 1945 nagespeeld. Piet Paulusma zal ook aanwezig zijn. Op zondag 12 april zendt KRO Kruispunt 'De bevrijding van Groningen' uit.

 • Vrijdag 11 juli a.s. is het weer zover; het jaarlijks terugkerende ZomerWijkfeest Grunobuurt. Zet maar alvast in uw agenda!!

  Noot 2 juni: I.v.m. met het WK Voetbal is het het Wijkfeest verschoven van 4 juli naar 11 juli. Excuus voor het ongemak.

  En heb je zin om mee te helpen? Meld je dan aan via het contactformulier van de Wijkraad. Alle hulp is welkom; bedenken, organiseren, uitvoeren, hand- en spandiensten verrichten op de dag zelf. Samen kunnen we ook dit jaar weer van het ZomerWijkfeest een groot succes maken!!

   

 • Zaterdag 17 mei a.s.

  OPEN DAG van het Convivium in de Grunobuurt!
  Van 13.00 - 16.00 uur zijn buurtbewoners van harte welkom in de Stadsparkkerk.

  Stichting Ruimzicht (http://www.ruimzicht.nl)  heeft de Stadsparkkerk (naast de Neboflat) omgebouwd tot een “Convivium”.... wat ‘leefgemeenschap’ betekent. Bij Stichting Ruimzicht wordt hiermee een studentenhuis bedoeld dat speciale kenmerken vertoont. De leden van het convivium zijn Christen of willen bewust in de Christelijke traditie staan. Dat wil niet zeggen dat je een vastomlijnd geloof moet hebben of zonder twijfel zou mogen zijn.

  Klik op LEES MEER onder de foto om meer over het Convivium te lezen.

 • In de Grunobuurt is, met een financieel steuntje in de rug van het NLA-wijkteam, het braakliggende terrein aan de Stephonstraat omgetoverd tot een bloeiende moestuin genaamd de Grunotuin. De initiatiefneemster Barbara Houtman plantte er, samen met medetuiniers en Pieter Bregman (directeur van woningcorporatie Nijestee), twee appelbomen, een cadeau van Nijestee. Een goede reden om de Grunotuin even in het zonnetje te zetten!

   

  Klik op de volgende link voor een verslagje en filmpje: http://mensenmakenstad.nl/2014/04/zaaien-oogsten-en-laten-bloeien/

 • Vanaf heden is de bouw van Typhoon in de Grunobuurt dag en nacht te volgen via een webcam. Deze webcam staat op het naastgelegen gebouw Traverse en geeft een mooi beeld van het bouwproces.

  Klik op de foto om het bouwproces te volgen: 

 • De omwonenden van het Stadspark maken zich zorgen over de toenemende geluidsoverlast van feesten in het park en vrezen de plannen van de gemeente om van de Drafbaan een evenemententerrein te maken. De Actiegroep 'Feesten uit balans' heeft een eigen website en is te volgen via Twitter.

  www.feestenuitbalans.nl  /   Twitter

  Op 25 februari 2013 is de Actiegroep “Feesten Uit Balans” opgericht. De actiegroep is een gezamenlijk initiatief van buurtbewoners en wijkraadsleden uit de wijken Grunobuurt, Laanhuizen, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt en Buitenhof in Groningen.  De naam 'Feesten Uit Balans' (FUB) is gekozen als tegenhanger van het Beleidsplan 'Feesten In Balans 2' van de gemeente Groningen wat gaat over geluidsnormen en evenementen.

  Als omwonenden van het Stadpark maken wij ons zorgen over de plannen van de gemeente om van de Drafbaan een permanent  evenemententerrein te maken. Op dit moment ervaart de omgeving al veel geluidsoverlast van diverse muziekevenementen in het park. Verschillende bewoners uit de wijk hebben vorig zomer bij de Wijkraad dit probleem aangekaard.  Bij Meldpunt Overlast zijn veel klachten binnen gekomen.  Helaas worden deze klachten door de gemeente ongegrond verklaard omdat het geluid binnen de door de gemeente vastgestelde regels en toegestane geluidsniveaus blijft.

  Als Actiegroep vinden wij dat deze normen niet reëel zijn en veel te hoog liggen en we vinden dat de beleving van omwonenden, dat de overlast soms extreem is, ook meegewogen zou moeten worden. Wij willen dat de gemeente de Drafbaan niet gaat gebruiken als permanent evenemententerrein voor muziekfeesten met dreunende harde muziek.  Af en toe een evenement of een festival moet kunnen, daar zijn we niet tegen, als de overlast van het geluid maar niet meer gaat worden. Wij willen graag met de gemeente en met de politiek in gesprek over de voorgenomen plannen.

  Op dit moment zijn we vooral bezig met het leggen van contacten met de verschillende politieke partijen om zo de zorg vanuit de omwonenden van het Stadspark kenbaar te maken. Daarnaast zijn we aan het uitzoeken wat de gemeente nu precies voor plannen heeft voor de Drafbaan en of we daar bezwaar tegen kunnen maken.

  Wil je actief meedoen met deze Actiegroep? Graag. We hebben menskracht nodig en alle hulp is van harte welkom!

 • De bewonersvertegenwoordigingen van de Grunobuurt-Noord (Het Wilde Klubje) en Grunobuurt-Zuid (Wijkraad Grunobuurt) hebben besloten om vanaf 1 januari 2014 onder één vlag verder te gaan. Het Wilde Klubje is opgericht in verband met de wijkvernieuwing in Noord en omdat er tot voor kort geen vertegenwoordiging was in Zuid, is daar in 2010 de Wijkraad opgericht.
  Op dit moment werken de twee organisaties al op veel fronten samen. Beide bewonersorganisaties zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd in het Wijkteam en mede dankzij het Wijkteam ontstond er een verdere kennismaking en nauwere samenwerking.

  We willen graag van de Grunobuurt weer één wijk maken met een gezamenlijke vertegenwoordiging van belangen en gezamenlijke activiteiten. Dat doen we ook nu al steeds meer en daarom zijn voor alle activiteiten in Noord én Zuid altijd alle bewoners van de Grunobuurt van harte welkom, ook in 2013!

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.